WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Реалізація проектів за схемою зелених інвестицій (СЗІ) Глазков Богдан Анатолійович в. о. заступника начальника Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку – начальник Відділу ...»

Національне агентство екологічних інвестицій України

Реалізація проектів за схемою зелених

інвестицій (СЗІ)

Глазков Богдан Анатолійович

в. о. заступника начальника Управління

схеми зелених інвестицій та розвитку ринку –

начальник Відділу розвитку схеми зелених інвестицій

Київ - 2011

Рамкова конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН)

(прийнята 9.05.1992, ратифікована Законом України N 435/96-вр від 29.10.1996)

Кіотський протокол до РКЗК ООН (КП)

(прийнятий 11.12.1997, ратифікований Законом України N 1430-IV ( 1430-15 ) від 04.02.2004) 7-а Конференція Сторін РКЗК ООН, м. Марракеш, 2001 р. – прийняті основні технічні питання реалізації положень КП, у т.ч. за ст. 17 КП – торгівлею викидами з метою виконання своїх зобов'язань за статтею 3 КП Меморандуми про взаєморозуміння щодо співробітництва за КП підписано з урядами Данії, Канади, Нідерландів, Франції, Японії, Іспанії, Італії та Португалії Договори про продаж одиниць (частин) установленої кількості (ОУК) в рамках ст. 17 КП (2009 р.)

• З Японією (урядова організація НЕДО та 3 енергогенеруючі компанії) – 44 млн. ОУК

• З Іспанією (Міністерство довкілля, с/г та морських справ) – 3 млн. ОУК Напрями проектів СЗІ за Договорами з Японською стороною

1) здійснення заходів з енергозбереження;

2) застосування палива, використання якого має незначний вплив на зміну клімату (перехід на альтернативні види палива);

3) утилізація шахтного метану;

4) використання відновлюваних джерел енергії;

5) зменшення обсягу викидів інших парникових газів, крім діоксиду вуглецю;

6) захист навколишнього природного середовища.

Напрями проектів СЗІ за Договором з Іспанською стороною

1) здійснення заходів з енергозбереження;

2) стимулювання використання відновлюваних джерел енергії, в т. ч. біопаливо;

3) застосування палива, використання якого має незначний вплив на зміну клімату (перехід на альтернативні види палива);

4) впровадження технологій комбінованого виробництва тепла і електроенергії (когенерація);

5) зменшення кінцевого енергоспоживання;

6) впровадження видів діяльності, спрямованих на зменшення обсягів викидів парникових газів, крім діоксиду вуглецю, у т.ч. тих, що пов'язані з тваринництвом, уникненням або енергетичним відновленням викидів парникових газів на сміттєзвалищах, заводах з обробки стічних вод тощо.

Нормативно-правова база в Україні за ст. 17 Кіотського протоколу

• Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221 «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2010 № 807);

• Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 № 392 «Про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і Кіотського протоколу до неї»;

• Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 671 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату»

Схема зелених інвестицій (СЗІ) Класична версія – процедура розгляду проектів СЗІ в Україні Підприємства та організації

–  –  –

Визначення відповідності проектів СЗІ за постановою КМУ від 22.02.2008 № 221:

• Комплектність документації: заява, проектно-кошторисна або кошторисна документація з позитивним висновком державної експертизи, розрахунок скорочення викидів парникових газів;

• Відповідність загальним та додатковим критеріям.

Загальні критерії відсутність факту застосування до проекту механізмів, передбачених КП;

• відповідність проекту цілям та принципам РКЗК ООН та КП;

• відповідність проекту пріоритетам розвитку національної економіки, зокрема з питань • ресурсо- та енергозбереження, енергоефективності, відновлення лісових насаджень і водних ресурсів;

наявність соціальних переваг під час реалізації проекту (створення нових робочих місць, • забезпечення безпечних умов праці тощо);

наявність рішення органу місцевого самоврядування про надання згоди на реалізацію • проекту на відповідній території.

Додаткові критерії рівень використання передових екологічно безпечних технологій, насамперед • вітчизняних;

реалістичність і прозорість технологічних рішень та фінансових показників проекту;

• результати проведення попередньої оцінки рівня скорочення викидів ПГ;

• наявність відповідних дозволів та/або ліцензій;

• строк реалізації проекту (перевага надається проектам із строком реалізації до кінця 2012 • року. При цьому життєвий цикл таких проектів може перевищувати зазначений строк);

окупність проекту (перевага надається проектам з найкоротшим строком окупності);

• можливість широкого застосування проекту.

• Проекти СЗІ з теплової санації будівель соціальної сфери Кількість Планові скорочення викидів ПГ, т СО2-екв./рік На розгляді в ДАЕІ (розглянуті на МРГ та схвалені до 830 101 682,77 реалізації) Погоджені з контрагентом (японською стороною) 364 57 707,11 Погоджені з Міністерством фінансів та Прем'єр- 239 26 860,2 міністром України Проведено конкурсні торги та розпочато реалізацію 208 23 846,6

–  –  –

Інші проекти СЗІ Відбувається підготовка проектної документації за проектами по встановленню теплових насосів у мм. Севастополь, Рівне, Алчевськ, по впровадженню енергозберігаючої системи у МДЦ «АРТЕК», по модернізації рухомого складу КП «Київський метрополітен» та ін.

Економічний та соціальний ефект від реалізації проектів СЗІ

- Проекти з теплової санації будівель соціальної сфери призведуть до підвищення енергоефективності будівель, скорочення споживання викопного палива (природний газ, вугілля) до 30% та покращення соціально-побутових умов населення;

- Проекти СЗІ з реконструкції (заміна котлів) призведуть до скорочення споживання викопного палива (природний газ, вугілля) на 100 % у закладах освіти та охорони здоров’я та до повного переходу на альтернативні джерела енергії (відходи деревини, брикети, солома та соняшникове лушпиння);

- Проект «Будівництво очисних споруд по очищенню шахтних вод шахти ім. П.Л.

Войкова, у м. Свердловськ Луганської області» призведе до очищення від солей (7 482 т/рік) та постачання населенню питної води в обсязі 11 420 м3/день, відпаде необхідність відкачувати шахтну воду та транспортувати питну воду з каналу на далеку відстань, що призведе до скорочення споживання електроенергії та паливних ресурсів.

Динаміка підготовки та реалізації проектів СЗІ Загальна кількість проектів СЗІ, що схвалені до реалізації ДАЕІ (станом на 07.04.11) Дякую за увагу! 
Похожие работы:

«Неурядова аналітична організація Центр досліджень місцевого самоврядування ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Львів 201 Отримання дозволів у підприємницькій діяльності / Лиско Г. О., Сало Л. Б., Хлібороб Н. Є., Школик А. М. – Львів, 2011. – 150 с. Висвітлено проблематику отримання дозволів у підприємницькій діяльності. Розкрито питання правового регулювання дозвільної процедури в Україні, окремі види проваджень щодо отримання дозволів. З’ясовано основні перешкоди під час отримання...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння ВАТ ДнСЗгенеральний директор заводу Тараненко С.Д. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 12.04.2011 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство...»

«Харківський міський центр дозвілля молоді Інформаційно-довідковий посібник ТвоЄ право на працю МОЛОДІ ВСЕ ПРО ПРАЦЮ Упорядники: Артем Коновалов, Марина Шишкова Директор Альона Леонова Видання охоплює всі основні питання праці та зайнятості в Україні, зокрема, щодо неповнолітніх, студентів і молодих фахівців. Харків 200 Зміст Вступ Ти обираєш професію Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Трудовий договiр і ти Випробування при прийняттi тебе на роботу Твоя трудова книжка,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Кафедра нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство О.В. Геселев, Л.Ю. Європіна СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ, КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів магістратури денної форми навчання Київ УДК 343.163:347 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Соколовський Едуард Степанович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДТЕК КРИМЕНЕРГО 1.2....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Атанасов Юрiй Васильович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН...»

«SR_12_2013.qxd 14.11.2013 15:36 Page 13 ЗАОЧНИЙ КУРС ЗАГАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ЧАСТИНА № 10 ПОРЯДОК РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ, ЩО МІСТЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ПІДПРИЄМСТВА SR_12_2013.qxd 14.11.2013 15:36 Page 14 ОЛЕНА ЗАГОРЕЦЬКА, канд. іст. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник відділу документознавства Українського науково дослідного інституту архівної справи та документознавства Порядок роботи з документами, що містять комерційну таємницю підприємств,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор ПАТ Свириденко Анатолiй Олексiйович ЧЕЗАРА (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ (МІЛІЦІЇ) ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» для слухачів 4 курсу Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри _._.2013, протокол № КИЇВ – 2013 УКЛАДАЧІ: І.О. Луговий, кандидат юридичних наук, доцент кафедри...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИНА Загальні технічні умови ДСТУ 4806:2007 БЗ № 11–2006/711 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4806:2007 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектноконструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром» РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с-г. наук; М. Агафонов; Р. Білан; В. Гержикова, д-р техн. наук; В. Гончаренко; Т. Горбова; О. Дернова; В. Загоруйко, д-р техн....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»