WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС УДК 341.649.96/.98 ПРАВО ПІДСУДНОГО НА ЗАХИСТ У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Головко О.П., асистент кафедри міжнародного права та міжнародних ...»

-- [ Страница 2 ] --

смертної кари [36; 37; 38; 39]; 4) випадки, коли необхідно захистити уразливих свідків від подальших страждань і залякування в результаті питань, що задаються підсудними. У цих випадках, навіть якщо підсудний заперечує проти представлення своїх інтересів адвокатом за власним вибором або призначеним адвокатом, суд повинен призначити адвоката [40].

Коли інтереси підсудного не представлені адвокатом в ході судового розгляду у кримінальній справі, суд (трибунал) повинен повідомити йому про право на допомогу адвоката. Для забезпечення ефективності такого повідомлення воно повинно бути зроблено завчасно, з тим, щоб забезпечити достатній час і можливості для підготовки захисту.

Висновки. Таким чином, право підсудного на захист у міжнародному кримінальному процесі означає, що всі підсудні мають право на захист від обвинувачення та право на достатній час і можливості для підготовки свого захисту. Підсудний може захищатися самостійно або за посередництвом обраного ним самими захисника, при цьому: 1) підсудний повинен бути проінформований про це право; 2) ці два види захисту (особисто та за посередництвом адвоката) не є взаємовиключними. Підсудний, який користується допомогою адвоката, має право інструктувати адвоката щодо ведення його справи в межах його професійних обов'язків, а також давати свідчення від свого власного імені.

Незважаючи на те, що право на захист також означає право не примушувати приймати призначеного адвоката та відмовлятися від допомоги будь-якого адвоката, право захищати себе особисто не абсолютно, будь-яке обмеження права підсудного захищати себе особисто повинне мати об'єктивну та достатньо серйозну причину, і не повинно виходити за межі необхідності дотримання інтересів правосуддя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко. – 2-е вид. – К. :

Юрінформ, 1992. – С. 33-41.

2. Африканская Хартия прав человека и народов: Договор, принятый Организацией африканского единства от 26.06.1981 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rz1afchar.html

3. Американская конвенция о правах человека от 22 ноября 1969 г: Межамериканская конференция по правам человека. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rzoas3con.html.

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 // Офіційний вісник України від 16.04.1998 р., № 13, / № 32 від 23.08.2006 /, стор. 270

5. Международный трубунал по Руанде: Устав от 08.11.04 р. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml

6. Международный трубунал по Бывшей Югославии: Устав от 25.05.93 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/law/icty/charter.shtml.

7. Подборка замечаний общего порядка Организации Объединенных Наций, стр. 201, пункт 11.

8. Communication No. R.2/8, B. Weismann Lanza and A. Lanza Perdomo v. Uruguay (Views adopted on 3 April 1980), в UN doc. GAOR, A/35/40, p. 118, para. 16

9. Communication No. R.1/6, M. A. Milln Sequeira v.Uruguay (Views adopted on 29 July 1980), ibid., p. 131, para. 16.

10. Communication No. R.7/28, I. Weinberger v. Uruguay (Views adopted on 29 October 1980), в UN doc. GAOR, A/36/40, p. 119, para. 16.

№1 / 2013

11. Сообщение № 526/1993, М. и Б. Хилл против Испании (соображения приняты 2 апреля 1997 года) // Документы Организации Объединенных Наций, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, A/52/40 (том II), стр.17, пункт 14.2.

12. Communication No. R.12/52, S. R. Lpez Burgos v. Uruguay (Views adopted on 29 July 1981), в UN doc. GAOR, A/36/40, p. 183, para. 13.

13. Сообщение № 356/1989, Т. Коллинз против Ямайки (соображения приняты 25 марта 1993 года) // Документы Организации Объединенных Наций, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, А/48/40 (том II), стр.85, пункт 8.2.

14. Сообщение № 356/1989, Т. Коллинз против Ямайки (соображения приняты 25 марта 1993 года) // Документы Организации Объединенных Наций, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, А/48/40 (том II), стр.85, пункт 8.2.

15. Сообщение № 461/1991, Дж. Грэхем и А. Моррисон против Ямайки (соображения приняты 25 марта 1996 года) // Документы Организации Объединенных Наций, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, A/51/40 (том II), стр.50, пункт 10.5.

16. Сообщение № 461/1991, Дж. Грэхем и А. Моррисон против Ямайки (соображения приняты 25 марта 1996 года) // Документы Организации Объединенных Наций, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, A/51/40 (том II), стр.50, пункт 10.5.

17. I-A Court HR, Surez Rosero case v. Ecuador, judgment of November 1997, in OAS doc.

OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, 1997 Annual Report I-A Court HR, p.301, para. 83 в сочетании с подпунктами g) и h) пункта 34, стр. 292.

18. I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No.

52, pp. 203-204, paras. 146-149 в сочетании с пунктом 141, стр. 202.

19. Eur. Court HR, Case of Poitrimol v. France, judgment of 23 November 1993, Series A, No.

277-A, p. 15, para. 35.

20. Eur. Court HR, Case of Poitrimol v. France, judgment of 23 November 1993, Series A, No.

277-A, p. 15, para. 35.

21. Eur. Court HR, Case of Poitrimol v. France, judgment of 23 November 1993, Series A, No.

277-A, p. 15, para. 35.

22. Eur. Court HR, Case of Pelladoah v. the Netherlands, judgment of 22 September 1994, Series A, No. 297-B, para. 40 at p. 35.

23. Eur. Court HR, Case of van Geyseghem v. Belgium, judgment of 21 January 1999, Reports 1999-I, pp. 140-141, paras. 35-36.

24. Eur. Court HR, Case of Pelladoah v. the Netherlands, judgment of 22 September 1994, Series A, No. 297-B, p. 35, para. 41.

25. Eur. Court HR, Kamasinski Case, judgment of 19 December 1989, Series A, No. 168, pp.

32-33, para. 65.

26. Eur. Court HR, Kamasinski Case, judgment of 19 December 1989, Series A, No. 168, p. 34, para. 69.

27. Eur. Court HR, Kamasinski Case, judgment of 19 December 1989, Series A, No. 168, pp.

39, paras. 70-71.

28. Комитет по правам человека: Замечание общего порядка № 32, п. 34.

29. Комитет по правам человека: Мнение от 27 марта 2004 г., Арутюнян против Узбекистана, сообщение № 917/2000, п. 6.3.

30. Комитет по правам человека: Замечание общего порядка № 32, п. 32.

31. Комитет по правам человека: Мнение от 29 марта 2005 г., Морэ против Анголы, сообщение № 1128/2002, пп. 5.4 и 5.6.

32. Комитет по правам человека: Мнение от 27 июля 1992 г., Райт против Ямайки, сообщение № 349/1989, п. 8.4.

Порівняльно-аналітичне право

33. Комитет по правам человека: Мнение от 29 июля 1981 г., Садиас де Лопес против Уругвая, сообщение 52/1979.

34. Комитет по правам человека: Решение от 29 марта 1983 г., Эстрелла против Уругвая.

Сообщение 74/1980.

35. Комитет по правам человека: Замечание общего порядка № 32, п. 37.

36. Комитет по правам человека: Мнение от 6 ноября 2003 г., Курбанов против Таджикистана, сообщение № 1096/2002, п. 6.5;; Комитет по правам человека: Мнение от 30 марта 1989 г., Робинсон против Ямайки, сообщение № 223/1987; Комитет по правам человека: Мнение от 23 марта 1999 г., Браун против Ямайки, сообщение № 775/1997.

37. Комитет по правам человека: Мнение от 7 августа 2003 г., Алиев против Украины, сообщение № 781/1997.

38. Комитет по правам человека: Мнение от 30 марта 1989 г., Робинсон против Ямайки, сообщение № 223/1987.

39. Комитет по правам человека: Мнение от 23 марта 1999 г., Браун против Ямайки, сообщение № 775/1997.

40. Европейский суд по правам человека: Постановление от 25 сентября 1992 г., Круассан против Германии, жалоба № 13611/88.

УДК 343.911

ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

–  –  –

В статті розглядаються історичні етапи виникнення та розвитку професійної злочинності, дається характеристика окремих видів професійних злочинів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ключові слова: професійна злочинність, кримінальна діяльність, злочинна організація, злочинний промисел.

В статье рассматриваются исторические этапы возникновения и развития профессиональной преступности, дается характеристика отдельных видов профессиональных преступлений.

Ключевые слова: профессиональная преступность, криминальная деятельность, преступная организация, преступный промысел.

In the article considers the historical stages of emergence and development of professional criminality, characterized by certain types of professional criminality.

Key words: professional criminality, criminal activity, criminal organization, criminal hunting.

Злочинність у світі є тим лихом, яке переслідує суспільство на всіх етапах його розвитку. Беззаперечним є факт, що злочинність у цілому і такий її найбільш небезпечний вид, як професійна зокрема, залежать від соціальних умов. Ефективна протидія професійнійPages:     | 1 ||
 
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння ВАТ ДнСЗгенеральний директор заводу Тараненко С.Д. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 12.04.2011 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство...»

«Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2011 УДК 004.9:355 к.т.н. Андрощук О. С. (НАДПСУ) к.т.н. Матусяк Е. В. (НАДПСУ) МОДЕЛЬ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИВОДУ ОЦІНКИ РИЗИКУ ПРОПУСКУ ПРАВОПОРУШНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН Розглянуто завдання автоматизації процедури профілювання ризиків за встановленими характерними ознаками (індикаторами ризиків) осіб, з боку яких існує висока ймовірність протиправних дій, для здійснення пропуску (непропуску), проведення вибіркової (поглибленої) перевірки у...»

«Проблеми цивільного права Вісник № 4 [71] О. Печений, доцент кафедри цивільноУДК 347.65/.68 го права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», кандидат юридичних наук Деякі аспекти спадкування прав щодо юридичних осіб Для спадкового права спадщина є базовою, основоположною категорією, без якої не можуть виникати спадкові правовідносини, здійснюватись спадкові права. Однак ні Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ), ні інші акти цивільного законодавства не...»

«ОСВІТНІЙ КУРС РОЗГЛЯД СУДАМИ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАСИЛЬСТВОМ В СІМ’Ї методичний посібник УДК 347.93:364.63-027.553](072) ББК 67.410я7Р Христова Г. Освітній курс «Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї». Методичний посібник/Автор і упорядник Г.Христова. – К.: ТОВ «Компанія «ВАІТЕ», 2011 – 86 с. Рекомендовано Науково-методичною радою Національної школи суддів України (Протокол №3 від 19.10.2011 р.) Автор і упорядник: Христова Ганна Олександрівна, к. ю. н., доцент Національного...»

«РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо роботи з персональними даними у процесі здійснення депозитарної діяльності – діяльності зберігача та реєстратора власників цінних паперів Зміст Поняття «персональні дані..1 1. Поняття «база персональних даних»..2 2. Реєстрація бази персональних даних..3 3. Визначення статусу професійних учасників ринку цінних паперів – 4. реєстраторів та зберігачів..4 5. Вимоги Закону України «Про захист персональних даних» до внутрішніх документів володільця бази персональних даних.4 6....»

«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ Харків ББК 67.9 (4УКР) 410 УДК 347.961 (477) (07) П78 Автори: Носік В. В., доктор юридичних наук, національний Київський Університет ім. Тараса Шевченка (глава 1); Спасибо-Фатєєва І. В., доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, член-кореспондент Академії правових наук України (параграфи 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 4.3, 4,4); Жилінкова І. В., доктор юридичних наук, професор кафедри...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, В.І. Дяченко, М.М. Сивак, А.М. Тесленко, В.Р. Щавінський СКЛАДАННЯ ПРОКУРОРОМ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 347.9 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року) Складання прокурором документів щодо...»

«Никифор КАРПОВ, Артем ШТАНЬКО, Накладення грошового стягнення на учасників кримінального провадження (діагностика проблеми), с. 70–78 професор кафедри кримінального процесу головний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ, відділу досліджень проблем доктор юридичних наук, професор кримінального провадження Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, юрист 1 класу, кандидат юридичних наук УДК 343.13 НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ НА УЧАСНИКІВ...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Кафедра кримінального процесу та криміналістики CУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Навчально-методичний комплекс КИЇВ УДК 343.13 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). навчальноСудові експертизи у кримінальному провадженні: методичний комплекс / уклад.: Г.П. Власова, Я.А. Соколова, О.І. Ізотов, О.М. Калачова. – К.: Видавничий центр Національної...»

«Список робіт, що надійшли на електронну адресу conference2011@ukr.net, для участі у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні». З 21 березня по 25 березня 2011 року на кафедрах юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводиться конкурсний відбір тез доповідей учасників конференції. Перелік кращих робіт затверджується для публікації на Вченій Раді юридичного факультету і тези доповідей передаються в друк....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»