WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Математика Зошит з геометрії 1 клас Видання друге, перероблене і доповнене ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 514:373. ББК 22. Г81 Гречук В.Ю. Г81 Математика : зошит з геометрії : 1 ...»

В.Ю. Гречук

Н.В. Кіщук

Математика

Зошит

з геометрії

1 клас

Видання друге, перероблене і доповнене

ТЕРНОПІЛЬ

НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

УДК 514:373.

ББК 22.

Г81

Гречук В.Ю.

Г81 Математика : зошит з геометрії : 1 клас / В.Ю. Гречук,

Н.В. Кіщук. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — Тернопіль :

Навчальна книга – Богдан, 2012. — 64 с. + 4 с. вкл.

ISBN 978-966-10-2528-7

Посібник містить систему вправ для ознайомлення першокласників з геометричними фігурами (кулею, кубом, кругом, квадратом, трикутником, прямокутником) та вдосконалення навичок орієнтації у просторі. Вводяться поняття точки, відрізка, ламаної лінії, кривої і прямої ліній, кривої і плоскої поверхонь. Формуються уявлення про сантиметр та навички вимірювання і побудови відрізків заданої довжини. Здійснюється початковий аналіз форми геометричних фігур.

Змістове наповнення і структура зошита відповідають новому Державному стандарту початкової загальної освіти та базовій навчальній програмі з математики.

Для вчителів та учнів початкової школи.

УДК 514:373.

ББК 22.151 Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Навчальне видання ГРЕЧУК Василь Юрійович КІЩУК Наталія Василівна

МАТЕМАТИКА

ЗОШИТ З ГЕОМЕТРІЇ 1 клас Видання друге, перероблене і доповнене Головний редактор Богдан Будний Редактор Вікторія Дячун Ілюстрації Євгенії Рудюк, Ані Ребрик Обкладинка Ростислава Крамара Комп’ютерна верстка Надії Магаляс Підписано до друку 22.11.2011. Формат 70x100/16. Папір офсетний.

Гарнітура Прагматика. Умовн. друк. арк. 5,2+0,33(вкл.). Умовн. фарбо-відб. 10,4+1,3(вкл.).

Видавництво “Навчальна книга – Богдан” Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців ДК №370 від 21.03.2001 р.

Навчальна книга – Богдан, а/с 529, просп. С. Бандери, 34а, м. Те

–  –  –

ПЕРЕДМОВА

Геометричний матеріал в найбільшій мірі відповідає особливостям розвитку молодших школярів, тому вивчення геометрії має безперечний розвиваючий вплив. Однак реалізувати розвиваючі можливості геометрії на практиці виявляється зовсім непросто. Положення геометрії в порівнянні з іншими шкільними предметами у своєму роді унікальне:

жоден предмет, мабуть, першокласники так не готові сприймати, як наочну геометрію, але геометричний матеріал у програмі з математики для початкової школи займає невиправдано мало місця. Програмні вимоги по суті зводяться до ознайомлення з невеликою кількістю геометричних фігур. Проте й ці вимоги програми реалізуються не в повній мірі, оскільки у своїй практиці вчителі переважно орієнтуються на підручник, в якому геометричний матеріал представлений епізодично, без достатньої системи.

Особливо негативний вплив на розвиток просторового мислення школярів має штучне «занурення у площину», що суперечить досвіду орієнтування в просторі й оперування просторовими тілами, який набуває дитина в дошкільний період. Хоч у новій програмі вперше і передбачено ознайомлення з геометричними тілами, але ці вимоги програми поки що у підручниках ще не реалізовані. Ще однією важливою проблемою вивчення елементів геометрії в початковій школі є те, що при відборі змісту навчального матеріалу не враховуються результати досліджень дитячої психології. Ще Ж. Піаже вказував на те, що розвиток геометричних уявлень дітей йде від топологічних до проективних і лише потім до метричних, тобто, від геометрії «форми і положення» — до зображення, а потім — до геометрії «міри». Однак система вправ, яка традиційно використовується в початковій школі, переважно пов’язана з практичними потребами арифметики, зокрема, з обчисленнями довжини і площі.

Пропонований методичний посібник має на меті апробувати новий зміст пропедевтичного курсу геометрії. Хоч елементи геометрії, як і раніше, передбачається вивчати в єдиному курсі математики у тісному взаємозв’язку з іншими розділами, увага до геометричного матеріалу значно посилюється. Передбачається, що крім зошита кожен учень буде активно використовувати моделі геометричних фігур. На кожному уроці бажано опрацювати 2–3 вправи. Крім того, деякі завдання учні можуть виконувати на уроках трудового навчання чи образотворчого мистецтва.

При створенні даного методичного посібника автори намагалися врахувати вікові і психологічні особливості молодших школярів, особливості сприймання ними форми і простору та особливості формування геометричних уявлень.

ПОРІВНЯННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗА КОЛЬОРОМ

Розглянь веселку. Запам’ятай кольори веселки (червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий).

Чарівний обруч живописно засяяв барвистим суцвіттям фарб.

Чарівна осінь, жартуючи золотими барвами, сади фарбує.

Чарівницю Осінь жар-птиця закликає бабусин сад фарбувати.

Покажи червоний олівець, блакитний, синій, зелений, жовтий, оранжевий.

Якого кольору морква; помідор; огірок; груша; слива;

3 черешня?

Запам’ятай основні кольори: червоний, жовтий, синій.

Змішуючи ці кольори, можна одержати інші кольори веселки. Який колір одержали, якщо змішали червоний і жовтий? Як одержати зелений колір? Фіолетовий колір?

Розмалюй наш прапор. Які кольори на нашому прапорі?

Розмалюй листочок зеленим олівцем. Якими олівцями ти розмалюєш сонечко? Троянду?

1. 2.

3.

4. 5.

6.

ВИМІРЮВАННЯ З ТОЧНІСТЮ

ДО САНТИМЕТРА

Часто при вимірюванні відрізків другий кінець відрізка не збігається точно з великою поділкою. У такому випадку довжину відрізка знаходять наближено.

Для цього треба знайти велику поділку, яка знаходиться найближче до другого кінця відрізка. Довжина першого відрізка менша за 4 см, але з точністю до сантиметра його довжина приблизно дорівнює 4 см.

Довжина другого відрізка більша за 4 см, але з точністю до сантиметра його довжина теж приблизно дорівнює 4 см.

Виміряй довжину кожного відрізка з точністю до сантиметра і запиши значення над кожним із відрізків.

Виміряй довжину кожного предмета і запиши значення у віконечках під ними.

Побудуй відрізки завдовжки 5 см, 3 см, 6 см.

1.

–  –  –

3.

4.

ЗМІСТ Передмова

Порівняння предметів за кольором

Порівняння предметів за формою

Куля і куб

Круг і квадрат

Розпізнавання фігур

Геометричні фігури. Прямокутник і трикутник

Розпізнавання геометричних фігур. Закономірності........... 16 Розпізнавання фігур

Орієнтація в просторі: вище, нижче, справа, зліва, посередині, попереду, позаду

Орієнтація в просторі: розташування предметів у таблиці.... 22 Орієнтація в просторі: зміна позиції спостерігача............... 24 Орієнтація в просторі. Позначення

Орієнтація в просторі. Моделювання

Орієнтація в просторі. Рух

Трикутник

Чотирикутник. Виділення фігур із фону

П’ятикутник, шестикутник. Многокутник

Поверхня

Внутрішня і зовнішня поверхня

Лінія. Замкнена і незамкнена лінія

Перетин ліній. Точка

Фігура, обмежена замкненою лінією

Кільце. Зчеплення фігур

Видима і невидима лінії

Крива і пряма лінії

Відрізок

Ламана

Порівняння відрізків

Сантиметр

Вимірювання з точністю до сантиметра 
Похожие работы:

«Довідковий посібник з апаратного забезпечення – серія dc7700, конфігурація “малий форм-фактор” Персональні системи для бізнесу HP Compaq Business PC © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2006. Відомості, що містяться у цьому документі, можуть бути змінені без попередження. Microsoft і Windows є товарними знаками компанії Microsoft Corporation у США та інших країнах. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО ЧЕРНАДЧУК Віктор Дмитрович УДК 347.73 БЮДЖЕТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес: фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і...»

«Портнов А. В., Москалюк О. В. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 3-7. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ФИЛОСОФИЯ ПРАВА УДК 340.111 СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «КОЛІЗІЯ НОРМ ПРАВА» І «ПРОГАЛИНА В ЗАКОНОДАВСТВІ» Портнов А. В., Москалюк О. В. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна В статті проаналізовані теоретичні підходи до співвідношення категорій...»

«Національний університет водного господарства та природокористування УДК 331.04:349.22 Пастухова В.І., ст.викладач, Садовчук К.В., ст. 2 к. ФБіА (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТОМ В даній науковій статті розглядаються питання укладання трудового договору з молодим спеціалістом, умови регулювання строкових правовідносин з молодим спеціалістом та загальні підстави припинення трудового договору. In this...»

«hange Vi hange Vi XC XC e e FFw w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic Міністерство освіти і науки, C C w w m m w w w w o o.c.c.d o.d o c u-tra c k –  –...»

«Випуск 26 ’ 2013 Питання боротьби зі злочинністю УДК 343.988(075) І. О. Христич, кандидат економічних наук, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, старший науковий співробітник сектору дослідження проблем злочинності та її причин Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСЯГІВ ЛАТЕНТНОЇ ВІКТИМНОСТІ В УКРАЇНІ У статті...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ ТА НЕВРОЛОГІЇ ШАНОВНИЙ КОЛЕГО! Згідно реєстру наукових, науково-технічних симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад в Україні УкрІНТЕІ (свідоцтво №59 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ від 23 липня 2013 року) на базі Харківського національного універВДЯЧНІСТЬ ЗА ДОПОМОГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ситету імені В.Н. Каразіна 14-15 квітня 2014 року буде проходити науково-практична конференція за участю міжнародних спеціаТА ПРОВЕДЕННІ КОНФЕРЕНЦІЇ...»

«/ тимефіи « Т Р О К Д Ч НАШ СВ0 І 0Д * Літературний запис ПАВЛА АВТОМОНОВА с РАДЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК КИЇ В — 1 У2 + 9(С )27 С Г П ро героїчну боротьбу славних українських парти занів і підпільників, про розгортання великої народної війни проти гітлерівських загарбн иків розп овідає в своїй книзі «Н аш позивний — С во­ бода» колиш ній начальник У країнського ш табу парти занського руху генерал-лейтенант Т им оф ій А м вросійович С трокач. Вж е самою назвою книги автор хотів підкрес­ лити, щ о дл я...»

«НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ПРОБЛЕМАТИКИ «МОВИ НЕНАВИСТІ» Анн Вебер Київ ТЮТЮКІН УДК 342.7 ББК 67.400.7 В-26 Вебер, Анн. Навчальний посібник з проблематики «мови ненависті» В-26 / [пер. з англ. Східно-Європейського Інституту Розвитку; за заг. ред. Павліченка О. М.] — К. : Тютюкін, 2010. — 96 с. ISBN 978-966-97067-7-5 Видання здійснене за фінансової підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» Право на свободу вираження поглядів нерозривно пов’язане з обов’язками та...»

«МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ДОГОВІР ДАРУВАННЯ Київ 200 ББК 67.9(4УКР)304.2 Д59 Видання здійснено за сприяння програми МАТРА в рамках українсько-нідерландського проекту “Впровадження Цивільного кодексу в Україні” Колектив авторів: Горбунова Л.М. заступник Міністра юстиції, кандидат юридичних наук; Б огачов С.В. начальник Управління координації правової роботи та правової освіти; І в анчук І.Ф. заступник начальника Управління координації правової роботи та правової освіти, начальник відділу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»