WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 45 |

«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для слухачів 4-В курсу (термін навчання - 4 роки, на умовах окремого договору з працівниками ОВС) Київ - 2013 ББКХ Н156 Матеріали підготували: Кримінальне ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

МАТЕРІАЛИ

для слухачів 4-В курсу

(термін навчання - 4 роки,

на умовах окремого договору з працівниками ОВС)

Київ - 2013

ББКХ

Н156

Матеріали підготували:

Кримінальне право (ч. 2) - к.ю.н., доцент Приходько Т.М.

Кримінальний процес (ч. 1) - к.ю.н., ст. викладач Горелкіна К.Г.

Цивільний процес - заст. начальника кафедри, д.ю.н.

Бичкова С.С.

Господарське право - заст. начальника кафедри, к.ю.н., доцент Павлов Д.М.

Юридичне нормопроектування - к.ю.н. Красницька А.В.

Судова медицина та психіатрія - к.мед.н., доцент Несен О.О., к.мед.н., доцент Чуприна О.В.

Спеціальна техніка - к.ю.н., доцент Кобець М.В.

Житлове право - заст. начальника кафедри, к.ю.н., доцент Братель С.Г.

Право інтелектуальної - к.ю.н., доцент Чурпіта Г.В.

властності Кримінальний процес (ч. 2) - к.ю.н., ст. викладач Горелкіна К.Г.

Кримінологія - к.ю.н., доцент Расюк Е.В., к.ю.н. Микитчик А.В.

Кримінально-виконавче право - к.ю.н. Микитчик А.В.

Спеціальна тактика - заст. начальника кафедри, Бадьора С.І.

Адвокатура України - к.ю.н., ст. викладач Горелкіна К.Г.

Податкове право - к.ю.н., ст. викладач Процюк Т.Б.

Оперативно-розшукова - д.ю.н., професор Никифорчук Д.Й., діяльність к. ю.н. Конюшков А.А.

Адміністративна діяльність - заст. начальника кафедри, к.ю.н., доцент Братель С.Г.

За редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В.

Н156 Навчально-методичні матеріали для слухачів 4-В курсу / [уклад.:

Приходько Т.М., Павлов Д.М., Красницька А.В. та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К.

:

Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 304 с.

ББКХ Національна академія внутрішніх справ, 2013 ВИТЯГ для слухачів 4-В курсу (термін навчання - 4 роки, на умовах окремого договору з працівниками ОВС) Передбачено годин Форма № Письмові ПракНазва дисципліни контро

–  –  –

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (Ч. 2) Кримінальне право України – одна з найважливіших і базових дисциплін, яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Досконале знання кримінального законодавства нашої держави є необхідною умовою успішної роботи в правоохоронних органах чи при зайнятті юридичною практикою.

Спираючись на раніше отриманні знання про основні правові інститути, категорії та поняття кримінального права, слухачі повинні не тільки розуміти, але й аналізувати проблемні питання з курсу "Кримінальне право України.

Особлива частина", а також пропонувати свої обґрунтовані пропозиції в кримінальне законодавство. Допомогою в цій роботі повинні стати матеріали науково-практичних конференції, виступи практичних працівників правоохоронних органів, розробки і наукові праці вчених академії, а також праці інших провідних дослідників як вітчизняних, так і закордонних.

Слухачі повинні вести робочий зошит, в якому конспектують або реферують обовязкову літературу з теми, записують детальне розвязання задач, занотовують план виступу тощо.

Семінари проводяться переважно у формі заслуховування та обговорення відповідей слухачі з питань плану занять або дискусії з відповідних юридичних джерел. Відповіді мають ґрунтуватися на положеннях чинного законодавства.

Доцільно використовувати статистичні дані, приклади судової практики як позитивного, так і негативного характеру.

На окремих семінарах можуть заслуховуватись реферативні повідомлення слухачів.

Практичне заняття повинно проводитись як обговорення рішень задач з дотриманням таких же вимог. Рішення мають містити у собі кваліфікацію злочину за відповідною частиною (частинами) статті (статтях) Кримінального кодексу, розгорнутому і аргументованому аналізі складу злочину з урахуванням умов задач. Обєкт злочину встановлюється шляхом визначення ознак, які характеризують потерпілого або предмет злочину. Також мають наводитись ознаки, що характеризують обєктивну сторону, особливо ті, що визначають момент його закінчення, субєктивну сторону та субєкт злочину з урахуванням умов задачі.

Вказуючи та характеризуючи кваліфікуючі ознаки злочину, слід посилатися на відповідні судові тлумачення, теоретичні положення кримінального права.

Для кращого засвоєння матеріалу бажано звертатися до викладачів кафедри за консультацією із складних або суперечливих питань.

Слухачі, які пропустили заняття або отримали незадовільну оцінку, зобовязані в найкоротший строк самостійно його відпрацювати і в позанавчальний час скласти викладачу під час співбесіди з предявленням робочого зошита.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Вбивство – умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

Тілесне ушкодження – це протиправне і винне порушення анатомічної цілості тканин, органів потерпілого та їх функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих факторів.

Тяжке тілесне ушкодженням – тілесне ушкодження небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органа або його функцій, психічну хворобу, інший розлад здоровя, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, переривання вагітності, непоправне знівечення обличчя.

Заручник – людина, яка захоплена субєктом злочину та (або) перебуває під його контролем і життя, здоровя чи особиста свобода якої є своєрідними гарантіями виконання певних вимог, що висунуті чи можуть бути висунуті до третіх осіб.

Зґвалтування – статеві зносини, які поєднуються із застосуванням фізичного насильства, погрозою його застосування (воля потерпілої особи пригнічується) або з використанням безпорадного стану потерпілої особи (воля потерпілої особи ігнорується).

Крадіжка – таємне викрадення чужого майна.

Грабіж – відкрите викрадення чужого майна.

Розбій – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоровя особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.

Вимагання – вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці.

Шахрайство – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Незаконна порубка лісу – незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду або вчиненні таких дій у заповідниках або на теритоторіях та обєктах природнозаповідного фонду або в інших особливо охоронюваних лісах.

Незаконне полювання – порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду або незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та обєктах природно-заповідного фонду чи полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України.

Бандитизм – організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі.

Фінансування тероризму – дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

Незаконне заволодінням транспортним засобом – вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волі.

Хуліганство – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Неправомірною вигодою у значному розмірі – є грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Найманство – вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у військових

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кількість годин № ПракНазви тем Семіз/п Лекції тичні нари заняття

–  –  –

Форма підсумкового контролю – курсова робота, екзамен.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

Бабаніна В.В. Залишення в небезпеці: характеристика обєкта злочину / 1.

В.В. Бабаніна // Науковий вісник КНУВС. – К., 2009. – Вип. 3 (64). – С. 132-137.

Бандитизм : соціально-правовий і кримінологічний аналіз. / 2.

В.В. Бедриківський, О.М. Литвинов; [за наук. ред. О.Н. Ярмиша]; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2009.

161 с.

Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання 3.

кваліфікації) / Бантишев О.Ф. – К. : МАУП, 2002. – 127 с.

Бережний С. Особливості санкції ч. 2 ст. 115 КК та її співвідношення з 4.

іншими санкціями окремих статей в Особливій частині КК України / С. Бережний // Право України. – 2009. – №6. – С. 133-138.

Бояров В.І. Деякі питання кримінально-правової характеристики умисних 5.

вбивств, вчинених на замовлення // Питання застосування і вивчення:

Матер. Міжнар. Наук.-практ. конф.[Харків] 25-26 жовт. 2001 р. / Редкол.

Сташис В.В. (голов.ред.) та ін. – К.-Х.: "Юрінком Інтер", 2002. – С. 119-123.

Газдайка-Василишин І.Б. Окремі питання обєктів некорисливих злочинів 6.

проти власності за кримінальним правом України / І.Б. ГаздайкаВасилишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична : зб. наук. праць. – Львів, 2006. – Вип. 2. – С. 202-212.

Головкін Б. Розмежування розбою, вчиненого організованою групою, і 7.

бандитизму//Вісник прокуратури. – К., 2006. – №8.– С. 53-62.

Головко І.А. Субєкт злочину, передбаченого ст. 299 КК України / 8.

І.А. Головко // Розвиток України в XXI сторіччі: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : зб. тез доп. II міжнарод.

наук.-практ. інтернет-конф. – [секція 5-8]. – Тернопіль : ПП Созанський А.М., 2008. – С. 48-50.

Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного 9.

ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необерженість / В. Гриневич //Юридичний журнал. – 2002. – №3. – С. 88-90.

10. Дідківська Н. Співвідношення різновидів умисного вбивства / Н.А. Дідківська // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №5. – С. 65-72.

11. Дідківська Н.А. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (особливості змісту окремих ознак та деякі питання кваліфікації) / Н.А. Дідківська // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – №1. – С. 40-45.

12. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінальноправова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

13. Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21 лют. 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 11. – Ст. 43.

14. Закон України від 7 лютого 1991р. "Про власність" // Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. – № 20. – Ст. 249.

15. Зелінський А.Ф., Коржанський М.Й. Корислива злочинна діяльність. – К.:

Генеза, 1998. – 139 с.

16. Калужна О. Підроблені гроші, державні цінні папери та білети державних лотерей питання ознак та якості "підробленості"// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 342-352.

17. Кириченко Ю.В. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання: сучасні проблеми кримінальної відповідальності та перспективи їх наукової розробки / Ю.В. Кириченко // Вісник Запорізького юридичного інституту – 2006. – №4. – С. 136-143.

18. Кириченко Ю.В. Кваліфікуючі ознаки викрадення електричної або теплової енергії / Ю.В. Кириченко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – №3. – С. 158-166.

19. Кириченко Ю.В. Причини та умови викрадення електричної або теплової енергії / Ю.В. Кириченко // Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – 2007. – №2. – С. 176-182.

20. Кісілюк Е.М. Кримінально-правова основа протидії рейдерству / Е.М. Кісілюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 111-114.

21. Кобзар О.Ф. Проблеми кваліфікації крадіжок, поєднаних з проникненням у житло //Львівський інститут внутрішніх справ / Вісник. – Львів. – 2003.

– №2(1). – С. 173-174.

22. Колодяжний В.О. Про проблему визначення критеріїв значної шкоди у злочинах проти власності // Львівський інститут внутрішніх справ / Вісник. – Львів. – 2003. – №2(1). – С. 178-180.

23. Конституція України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-ІV від 08.12.2004, ВВРУ, 2005. – № 2. – Ст. 44) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

24. Копотун І.М. Порушення громадського порядку: кримінально-правовий аспект / І.М. Копотун // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – №2 (69). – С. 12-23.

25. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. – К.:

Юрінком, 1996. – 144 с.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 45 |
 
Похожие работы:

«ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ Функції вищих спеціалізованих судів України: сутність і зміст Глущенко Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, здобувач Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» УДК 347.962(477) Зміст будь-якої складової державної влади, зокрема судової, виражається у її функціях. Тому для повноти дослідження функцій вищих спеціалізованих судів потрібно зосередити увагу на етимології терміна «функція», який запозичений із латині...»

«Проблеми удосконалення функцій прокурора на досудових стадіях кримінального процесу України / В. М. Юрчишин // Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – № 1(5) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12yvmkpu.pdf. УДК 343.163 В. М. Юрчишин кандидат юридичних наук, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін (Чернівецький факультет національного університету Одеська юридична академія) ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Парафєйник Вiктор Анатолiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Лебединська швейна фабрика 1.2....»

«Додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 р. № 1/9-92 Особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році І. Державна підсумкова атестація в початковій школі У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання), мови навчання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Горбенко О.В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28,04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство ГОТЕЛЬ ЖОВТНЕВИЙ Приватне акціонерне товариство...»

«КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ПАЦІЄНТІВ ВІД НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Байда Антон Олександрович, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого Відповідно до Конституції України, кожна людина має право на охорону здоров’я, медичну...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Горголюк В.В. (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 28.04.2012 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 1.2....»

«ОСВІТНІЙ КУРС РОЗГЛЯД СУДАМИ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАСИЛЬСТВОМ В СІМ’Ї методичний посібник УДК 347.93:364.63-027.553](072) ББК 67.410я7Р Христова Г. Освітній курс «Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї». Методичний посібник/Автор і упорядник Г.Христова. – К.: ТОВ «Компанія «ВАІТЕ», 2011 – 86 с. Рекомендовано Науково-методичною радою Національної школи суддів України (Протокол №3 від 19.10.2011 р.) Автор і упорядник: Христова Ганна Олександрівна, к. ю. н., доцент Національного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА П.Ф. Гураль, І.Д. Софінська Плани семінарських занять із курсу МІЖНАР ОДНОПРАВОВІ С ТАНДАРТИ МІСЦЕ ВОГО САМОВРЯДУ ВАННЯ для студентів 5 курсу (спеціалістів) галузь знань 0304 «Право» спеціальність 7.03040101 «Правознавство» спеціалізація «Правове регулювання організації державного управління та місцевого самоврядування» ЛЬВІВ – 2013 Гураль П.Ф., Софінська...»

«УДК 35.073.515.3 ПАЛАДІЙ Микола Васильович, канд. екон. наук, доц., Голова Державної служби інтелектуальної власності України ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ Аналізується сучасний стан нормативно-правового забезпечення функціонування сфери інтелектуальної власності України. Ключові слова: державне управління, сфера інтелектуальної власності, нормативно-правове забезпечення. Паладій М. В. Проблемы нормативно-правового обеспечения...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»