WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Українська мова Домашні завдання з поясненнями 2 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 811.161.2(075.2) К 81.2Укр я71 Т 11 Тітченко О.М. Т 11 Українська мова : Домашні завдання з ...»

О.М. Тітченко

Українська мова

Домашні завдання з поясненнями

2 клас

ТЕРНОПІЛЬ

НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

УДК 811.161.2(075.2)

К 81.2Укр я71

Т 11

Тітченко О.М.

Т 11 Українська мова : Домашні завдання з поясненнями : 2 клас /

О.М. Тітченко. — Тернопіль: авчальна книа — одан, 2014. —

104 с.

ISBN 978-966-10-3391-6

У посібнику подано зразки виконання домашніх завдань

з докладним їх поясненням до підручника “Українська мова.

2 клас» (авт. Вашуленко М.С., Дубовик С.Г.).

аведено додаткові запитання, правила, інструкції, вказівки, короткі зразки записів, схеми, плани виконання вправ, повні відповіді тощо.

Посібник стане у приоді батькам друокласників, які зможуть не тільки проконтролювати правильність виконання дітьми домашніх завдань з української мови, а й пояснити незрозуміле.

УДК 811.161.2(075.2) ББК 81.2Укр я71 Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Навчальне видання ТіТчеКО Ольа Михайлівна УКраїнсьКа МОва Домашні завдання з поясненнями 2 клас Головний редактор Богдан Будний Редактор Любов Левчук Обкладинка Аліни Воронкової Комп’ютерна верстка Галини Телев’як Технічний редактор Оксана Чучук Підписано до друку 04.11.2013 р. Формат 70х84/16. Гарнітура CentSchbook.

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 7,08. Умовн. фарбо-відб. 7,08.

Видавництво «авчальна книа – одан»

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державноо реєстру видавців, виотівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 4221 від 07.12.2011 р.

авчальна книа – одан, просп. С. андери, 34а, м. Тернопіль, 46002 авчальна книа – одан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008 тел./факс (0352)52-06-07; 52-19-66; 52-05-48 www.bohdan-books.com office@bohdan-books.com © авчальна книа — одан, 201 ВпраВа 6

1. Прочитай текст.

2. Прочитай ще раз перші три речення. Запиши.

Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золотисті стрічки.

Вплела їх берізкам у зелені коси.

— Ти вже знаєш, що восени відбуваються зміни у природі, а отже, і зміни у житті рослин. Що відбувається з деревами?

Вибери правильну відповідь:

А) дерева зеленіють;

Б) листя на деревах жовтіє і опадає;

В) на деревах розпускаються бруньки.

Дай відповіді на запитання:

— Які коси були у беріз?

— Які стрічки їм подарувала осінь?

— Як ти гадаєш, чи зраділи берези такому подарункові?

— Чому ж берези сумували?

3. У першому реченні знайди виділене слово.

Промов його. Далі вимовляй кожен звук і позначай умовним знаком ( — голосний, — твердий приголосний, — м’який приголосний).

[о] [с’] [і] [н’] о=о= Ще раз вимов слово. Поділи на склади. Познач наголошений склад.

Знайди виділене слово у другому реченні. За таким же порядком склади звукову модель слова стрічки.

[с] [т] [р’] [і] [ч] [к] [и] У третьому реченні виділене слово «їх».

п р и гада й ! Буква «ї» завжди позначає два звуки [й] [і].

Вимовляючи звуки у слові ([й] [і] [х]), побудуй його звукову модель.

Ще раз вимов слово. Зауваж, що у ньому один склад, тому поділити його на склади не можна.

ВпраВа 11

1. Запиши слово рік.

Заміни першу букву «р» на «т». Запиши слово.

Заміни «р» на «с». Запиши.

Заміни «р» на «б». Запиши.

Заміни «р» на «п». Запиши.

2. Слово тік означає майданчик, підготовлений для молотьби і просушування зерна.

Сік — це напій, виготовлений з ягід, фруктів, овочів.

Бік — права або ліва частина тулуба від плечей до стегна.

Слово пік утворилось від пекти — готувати їжу, нагріваючи її на вогні.

3. Прочитай слово руки. Заміни звук [у] на звук [а]. Яке слово утворилося? Заміни [а] на [і]. Яке слово вийшло?

Прочитай слово лак.

Спробуй замінити перший звук [л] на [м]; на [р].

Прочитай слово калина.

Заміни перший звук на [м].

4 ВпраВа 3

1. Прочитай. Спиши текст.

2. п р игад а й ! Слова, які називають дії предметів, відповідають на питання що робити?, що робить?, що роблять?, що робив?, що зробив?, що буде робити?, що зробить? Це дієслова.

У першому реченні дієслів немає.

У другому реченні говориться про театри.

Театри (що роблять?) п_______я.

Підкресли дієслово подобаються.

У третьому реченні дієслова відповідають на питання що роблять?

Це слова: д_______ь, р_______ь. Підкресли.

У четвертому реченні дієслово відвідайте відповідає на питання що зробіть? Підкресли це слово.

У цьому ж реченні знайди дієслово, що відповідає на питання що робити?

Підкресли дієслово одержати.

3. Дай відповідь на запитання.

— Чи любиш ти відвідувати ляльковий театр?

— З ким ти туди ходиш?

— Що ви дивитесь?

— Чим тобі подобаються лялькові вистави?

— Який у тебе настрій після вистави?

Розповідь про театр може бути такою.

Я люблю відвідувати ляльковий театр. Туди я ходжу з учителькою та однокласниками. Ми дивимось лялькові вистави. У них актори грають, танцюють і співають. Після перегляду вистави у мене завжди піднесений настрій.

ВпраВа 356

1. Прочитай запитання.

Розглянь слова у стовпчиках та слова для довідки.

До слова сокирою допиши слово рубають.

Далі працюй за схемою:

Косою к_______ь.

Серпом ж_______ь.

Плугом о_______ь.

Лопатою к_______ь.

Граблями з_______ь.

Ножицями р_______ь.

Пилкою п_______ь.

2. Можна скласти таке речення зі словом «а».

Косою косять, а серпом жнуть.

Спробуй скласти своє речення.

Ножицями р_______ь, а пилкою п_______ь.

ВпраВа 359

1. Прочитай слова зліва, потім — справа.

До кожного слова з лівого стовпчика добери протилежне за значенням з правого стовпчика.

Купувати — пр ______и, руйнувати — б_______и, 52 ВпраВа 418 Письмово.

Співучий травень Найвеселіший місяць — травень. На різні голоси славлять весну дрозди, коноплянки, щиглики. А он здалеку озвалася іволга. Десь закувала зозуля. Та найгучніший голос у соловейка. Його чути і в садах, і в гаях, і в парках.

Усно.

Дрізд — невеликий співочий птах, що живе у лісах. У березні на верхів’ях дерев він сповіщає про весну.

Іволга — співочий птах середніх розмірів, що має яскраво-жовте з чорним або оливково-зелене оперення.

Синонім: вивільга.

Зозуля — перелітний птах із світло- чи бурувато-сірим оперенням. Кладе яйця в чужі гнізда.

Соловей — маленький перелітний птах родини горобиних із сірим оперенням; самець чудово співає в період гніздування.

–  –  –

ВпраВа 424 Письмово.

У рожевому цвіті потонули яблуневі сади. Ліси одяглися у зелень. Потеплішала вода у річках. Дзвінко заспівав соловейко. У полі працюють трактори.

–  –  – 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра конституційного права кафедра адміністративного та фінансового права Програма виробничої практики в представницьких органах публічної влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях, органах Державної податкової служби України, органах Державної митної служби України, інших органах державної виконавчої влади для студентів юридичного...»

«Никифор КАРПОВ, Артем ШТАНЬКО, Накладення грошового стягнення на учасників кримінального провадження (діагностика проблеми), с. 70–78 професор кафедри кримінального процесу головний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ, відділу досліджень проблем доктор юридичних наук, професор кримінального провадження Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, юрист 1 класу, кандидат юридичних наук УДК 343.13 НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ НА УЧАСНИКІВ...»

«Здійснення прокурорського нагляду. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-2. С. 350-358. УДК 343.1 ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ У ФОРМІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Чорноусько М. В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ, Україна У статті досліджено точки зору науковців з приводу...»

«Національний університет водного господарства та природокористування УДК 331.04:349.22 Пастухова В.І., ст.викладач, Садовчук К.В., ст. 2 к. ФБіА (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТОМ В даній науковій статті розглядаються питання укладання трудового договору з молодим спеціалістом, умови регулювання строкових правовідносин з молодим спеціалістом та загальні підстави припинення трудового договору. In this...»

«Портнов А. В., Москалюк О. В. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 3-7. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ФИЛОСОФИЯ ПРАВА УДК 340.111 СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «КОЛІЗІЯ НОРМ ПРАВА» І «ПРОГАЛИНА В ЗАКОНОДАВСТВІ» Портнов А. В., Москалюк О. В. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна В статті проаналізовані теоретичні підходи до співвідношення категорій...»

«Публiчне акцiонерне товариство Вториннi ресурси направляє річну інформацію емітента цінних паперів звіт за 2012 рік. Голова правлiння (генеральний директор) _ Кеворков Арнольд Григорович (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП Дата 28.05.2013 Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу (Київ, 29 квітня 2014 року) Київ – 2014 ББК Х 628.3 А 437 Редакційна колегія: О. М. Джужа, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутр ішніх справ, доктор юридичних наук, професор; В. В. Василевич,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Горголюк В.В. (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 28.04.2012 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 1.2....»

«Марко Беденко ПРАКТИЧНА ЛОГІКА 5+ ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 510.6(075.2) ББК 22.12я71 Б38 Беденко М.В.Б38 Практична логіка : 5+ / М.В. Беденко. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 64 с. ISBN 978-966-10-3810-2 У посібнику запропоновано цікаві завдання, укладені відповідно до освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти. Наведений матеріал спрямований на розвиток логічного мислення та ефективну підготовку дітей...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння директор Давиденко Андрiй Костянтинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 23.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»