WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ІНФОРМАЦІЯ про діяльність Головного управління юстиції у Полтавській області з питань правової роботи протягом 2013 року Методичне керівництво правовою роботою, надання консультацій та ...»

-- [ Страница 1 ] --

ІНФОРМАЦІЯ

про діяльність Головного управління юстиції у Полтавській області

з питань правової роботи протягом 2013 року

Методичне керівництво правовою роботою, надання консультацій та

здійснення контролю за станом роботи районних, міських, міськрайонних

управлінь юстиції з правової роботи здійснює відділ правової роботи,

правової освіти та державної реєстрації нормативно-правових актів Головного

управління юстиції у Полтавській області, який очолює Давиденко Олена

Михайлівна (тел. (0532) 56-92-93). Безпосередньо з 04.07.2012 здійснює методичне керівництво правовою роботою головний спеціаліст Телятник Руслана Петрівна (тел. (05322) 2-28-30). Організацію роботи та контроль на цій ділянці роботи забезпечує заступник начальника управління Зубарєва Світлана Віталіївна (тел. (05322) 7-37-96).

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ Свою діяльність Головне управління юстиції у Полтавській області спрямовує в першу чергу на реалізацію та виконання вимог Конституції та законодавства України, постанов колегій та завдань Міністерства юстиції України щодо питань зміцнення правових основ господарських відносин, удосконалення правової роботи органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій, підвищення професійного рівня та ділової репутації юридичних кадрів, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення правової роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

Здійснення функцій з питань методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях управлінням юстиції проводилось у відповідності з планом роботи Головного управління на півріччя та рік, при цьому координуючи свою роботу з діяльністю облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій.

Стан роботи з питань методичного керівництва правовою роботою протягом 2013 року заслухано і обговорено на 3 колегіях Головного управління юстиції у Полтавській області, зокрема:

17.01.2013 (пост. №3 «Про підсумки діяльності районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Полтавської області з питань методичного керівництва правовою роботою протягом 2012 року»);

20.02.2012 (пост. №5 «Про підсумки роботи органів юстиції Полтавської області у 2012 році та завдання щодо підвищення ефективності їх діяльності у 2013 році»);

23.07.2013 (пост. № 13 «Про підсумки діяльності районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Полтавської області з питань методичного керівництва правовою роботою протягом І півріччя 2013 року»).

Питання методичного керівництва правовою роботою протягом 2013 року розглядалось на 12 апаратних нарадах Головного

–  –  –

За результатами проведених апаратних нарад Головним управлінням юстиції були прийняті відповідні рішення та надіслані до райміськуправлінь юстиції для використання в роботі та усунення недоліків.

ІІ. ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНАХ

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ,

УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ Відповідно до Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 №1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 № 759/19497 (далі - Положення про головні управління юстиції), Головне управління юстиції надає методичну допомогу територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласній державній адміністрації та її структурним підрозділам, місцевим державним адміністраціям, керівникам органів місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства; здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях.

На виконання покладених завдань та з метою здійснення контролю за додержанням місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами, організаціями діючого законодавства, своєчасного попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення чинного законодавства, узагальнення та поширення новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення, Головним управлінням юстиції у Полтавській області в плановому порядку проводяться перевірки стану правової роботи в територіальних органах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях та на державних підприємствах, в установах, організаціях.

При плануванні перевірок стану правової роботи та визначенні їх об’єктів основним критерієм є результати моніторингу територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань.

Моніторинг здійснюється раз на півріччя (у червні та грудні) Головним управлінням юстиції на підставі даних, які надаються Головним управлінням статистики у Полтавській області, з метою оновлення інформації щодо об’єктів перевірки. Також для належного проведення моніторингу об’єктів перевірок Головним управлінням юстиції надсилаються листи керівникам обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій з проханням зазначити прізвище, ім’я, по батькові керівника об’єкта, місце знаходження об’єкта, контактний телефон, код КОПФГ, наявність чи відсутність юридичної служби, останнє проходження стажування працівниками юридичної служби при Головному управлінні юстиції у Полтавській області та пропозиції щодо проходження стажування. На підставі листів-відповідей, що надійшли, оновлюється сформована картотека об’єктів перевірок.

Головним управлінням юстиції у Полтавській області станом на грудень місяць 2013 року було визначено 111 об’єктів перевірок, а саме:

обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи – 20;

територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади обласного значення – 24;

державних підприємств, установ, організацій – 42;

районних державних адміністрацій - 25.

Перевірки здійснюються відповідно до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.01.2012 № 91/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за № 75/20388, на підставі наказу про проведення перевірки, яким утворюється Робоча група з проведення перевірки, та Плану – графіку перевірок органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо стану правового забезпечення та методичного керівництва правовою роботою на півріччя, який затверджується заступником начальника Головного управління юстиції.

З метою належної підготовки до перевірок, перед проведенням перевірки робочою групою здійснюється вивчення нормативно-правової бази, яка регулює діяльність місцевого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, визначається, чи перевірятиметься стан правової роботи в цілому, чи окремі її напрямки, складається детальний план перевірки з визначенням конкретних питань, з обов’язковим урахуванням специфіки діяльності місцевого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації. Також попередньо погоджується (по телефону) з керівником органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації дата та час проведення перевірки. Не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення планової перевірки Головним управлінням юстиції направляється лист-повідомлення об’єкту перевірки із зазначенням строку проведення перевірки, складу робочої групи, період, охоплений перевіркою, та план перевірки.

При проведенні перевірок зверталась увага на наступні питання:

1. Загальні відомості:

а) керівництво об’єкта перевірки;

б) установчі документи;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


в) наказ про розподіл функціональних обов’язків між керівником об’єкта перевірки та його заступником (ами);

г) штатний розпис об’єкта перевірки.

2. Інформація про попередню перевірку.

3. Організаційно-правові засади діяльності юридичної служби:

а) склад та підпорядкованість юридичної служби;

б) положення про юридичну службу;

в) посадові інструкції працівників юридичної служби;

г) планування роботи юридичною службою.

4. Проведення юридичної експертизи проектів актів та інших документів, що подаються на підпис керівнику об’єкта перевірки, їх візування юридичною службою.

5. Забезпечення юридичною службою правильного застосування норм трудового законодавства:

а) візування наказів з особового складу;

б) ведення особових справ працівників, матеріали щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності.

6. Забезпечення юридичною службою дотримання законодавства, що визначає порядок відрядження працівників (плани, доповідні записки, накази, журнали реєстрації тощо).

7. Організація юридичною службою роботи, пов’язаної з укладанням договорів:

а) облік і реєстрація укладених договорів;

б) візування проектів договорів;

в) відповідність укладених договорів Типовим договорам, затвердженим нормативно-правовими актами;

г) аналіз договірної роботи.

8. Робота з представництва інтересів установи в судах України:

а) облік справ та стан їх розгляду;

б) матеріали судових справ;

в) узагальнення розгляду справ за попередній період.

9. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників юридичної служби.

10. Надання роз’яснень законодавства (ведення журналів реєстрації наданих роз’яснень, листи тощо).

11. Умови роботи працівників юридичної служби.

Всі перевірки реєструються в Журналі реєстрації перевірок стану правової роботи, також в даному журналі з метою контролю реєструються листи від об’єктів перевірок про усунення виявлених недоліків.

Згідно з планом роботи Головного управління юстиції у Полтавській області на 2013 рік було заплановано 38, фактично проведено 39 перевірок стану правової роботи, із них:

–  –  –

24.10.2013 - Зіньківське районне управління (комплексна);

Лубенське міськрайонне управління (комплексна);

Полтавське міське управління (комплексна).

планових перевірок територіальних органів центральних органів виконавчої влади (8 – комплексних та 4 контрольних):

18.01.2012 – Територіальне управління Держгірпромнагляду у Полтавській області;

08.02.2013 – Управління Держтехногенбезпеки у Полтавській області (контрольна);

22.02.2013 – УМВС України в Полтавській області;

Департамент охорони здоров’я Полтавської ОДА;

Полтавський обласний центр зайнятості;

Державна екологічна інспекція у Полтавській області;

07.08.2013 – Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області;

28.08.2013 – Державна інспекція сільського господарства в Полтавській області;

20.09.2013 – Управління капітального будівництва Полтавської ОДА;

15.10.2013 – Головне управління державної казначейської служби України у Полтавській області;

28.10.2013 - Державна екологічна інспекція у Полтавській області (контрольна);

29.11.2013 - Територіальне управління Держгірпромнагляду у Полтавській області (контрольна).

За результатами перевірок питання про притягнення до відповідальності працівників юридичних служб згідно з чинним законодавством не порушувалося.

З метою підвищення якості перевірок стану правової роботи в органах виконавчої влади, на державних підприємствах, установах, організаціях Головним управлінням юстиції протягом 2013 року здійснено 15 спільних перевірок, із них: 3 - із спеціалістами Полтавського міського управління юстиції, 3- із спеціалістами Полтавського районного управління юстиції, 7 - з начальниками райміськуправлінь юстиції та із спеціалістами юридичного відділу обласної державної адміністрації (в райдержадміністраціях), 2 спільно з інспекторами Територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області.

При проведенні комплексних перевірок в райуправліннях юстиції Головним управлінням юстиції перевірки стану правової роботи проводяться і у відповідних райдержадміністраціях. При проведенні Головним управлінням юстиції перевірок в райдержадміністраціях з метою надання методичної допомоги практикується залучення до здійснення перевірок начальників райміськуправлінь юстиції, на яких покладається обов’язок здійснювати контроль за усуненням недоліків об’єктом перевірки (райдержадміністрацією).

На виконання постанови колегії Головного управління юстиції від 17.01.2013 № 3 «Про підсумки діяльності районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Полтавської області з питань методичного керівництва правовою роботою протягом 2012 року» за результатами комплексних перевірок в районних державних адміністраціях, проведених працівниками Головного управління юстиції, начальниками та спеціалістами районних управлінь юстиції проводяться контрольні перевірки в районних державних адміністраціях, копії довідок направляються до Головного управління юстиції. Так, протягом 2013 року за результатами 7 перевірок в районних державних адміністраціях, проведено 7 контрольних перевірок та отримано 7 відповідних довідок.

Основними формами реалізації перевірок є направлення керівнику місцевого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації довідки про наслідки перевірки із зазначенням оцінки стану правової роботи і діяльності юридичної служби, конкретних рекомендацій по усуненню виявлених недоліків і подальше вдосконалення цієї роботи.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисциплін “ПРАвО ІНТЕЛЕКТуАЛЬНОЇ вЛАСНОСТІ”, “ІНТЕЛЕКТуАЛЬНА вЛАСНІСТЬ” (для спеціалістів, магістрів) Київ200 Підготовленопрофесоромкафедрицивільно-правовихдисциплін Р. Б. Прилуцьким Затвердженоназасіданнікафедримаркетингу(протокол№2від26.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Прилуцький Р. Б. Методичніматеріалищодозабезпеченнясамостійної...»

«441 Актуальні проблеми держави і права 9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Ч. 1 е изд., перераб. и доп. / под ред. С. А. Степанова. — М. : Проспект ; Екатеринбург : Ин-т частного права, 2009. — 1504 с.10. Дозорцев В. А. Право на фильм как сложное многослойное произведение / / Вестник ВАС РФ. — 2000. — № 3. Анотація Ульянова Г. О. Складні та складені твори як об'єкт правовідносин інтелектуальної власності. — Стаття. Стаття присвячена розгляду...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ І КРИМІНАЛІСТІВ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ Матеріали круглого столу (25 січня 2011 року) Київ 2012 УДК 343.985 ББК 67.52 (я 43) Актуальні проблеми експертології: збірник матеріалів круглого столу. – Київ: Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ, 2012. – 228 с. На круглому столі обговорені актуальні теоретичні...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 1. 2009 г. С. 240­248.  УДК 343.77: 630  Скворцова О.В.  ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ЯК СУБ’ЄКТІВ  НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ ЛІСУ  Від визначення обставини – є суб’єкт незаконної порубки лісу особою приватною  чи  службовою – залежить  кваліфікація  даного  злочинного  діяння  або  як  одиничного, ...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ” ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ МОЛОДІЖНИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК Української академії банківської справи НБУ Збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих вчених Суми УАБС НБУ УДК 342.7(477) П68 Редакційна колегія збірника: к.ю.н., доцент В. М. Завгородня (голова редколегії) к.ю.н. І. В. Тимошенко М. В. Плотікова М. Ю. Горкуша М. П. Ткач...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАТЕ РІ А Л И МІ Ж НА Р ОД Н ОЇ НАУ К ОВ О П Р АК Т И Ч Н ОЇ К О НФ ЕР Е Н ЦІ Ї „ЮРИДИЧНА ОСВІТА ТА ЮРИДИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ: ВИТОКИ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ” (16 – 17 жовтня 2014 року) Запоріжжя 2014 УДК 378.09: 34 (063) ББК Ч489.94л0 Редакційна колегія: Бондар Олександр Григорович – Перший проректор Запорізького національного університету, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач...»

«УДК 343.1:[811.161.1+343.13] ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК СУБ'ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА Леоненко М.І., к.ю.н., доцент Запорізький державний університет Найвагоміша роль у реалізації положень принципу національної мови кримінального судочинства відведена такому учаснику процесу, як перекладач. Він вступає в процес для подолання мовних бар’єрів та його участь пов’язана із забезпеченням прав учасників провадження, а також із вирішенням основних...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Заснований у 2009 р. Вісник Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 15436-4008 ПР Запорізького національного 22 червня 2009 р. університету Адреса редакції: Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 6 Юридичні науки Телефон для довідок: (061) 289-12-9 Факс: (061) 289-12Запорізький національний університет Запоріжжя 2013 Вісник...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА КРАЇН ЄВРОПИ ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ЦЕНТР НОРМОТВОРЧОСТІ ПРИ ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ « ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕРЖАВНИХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СЬОГОДЕННЯ» (м. Ужгород, 26-27 жовтня 2012 р.) м. Ужгород УДК 342.1 (063) ББК 67.404я431 ПРАВОВА СИСТЕМА...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.14 О. С. Старенький лаборант кафедри правосуддя юридичного факультету (Київського національного університету імені Тараса Шевченка) ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕЖ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Межі доказування, як правова категорія, належить до фундаментальних понять теорії доказів. Правильне визначення його поняття сприяє виконання завдань кримінального судочинства, встановлення усіх обставин,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»