WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Прокурорский надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства Украины и Казахстана Сборник научных трудов подготовлен во исполнение Плана мероприятий по реализации соглашения ...»

Прокурорский надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства

Украины и Казахстана

Сборник научных трудов подготовлен во исполнение

Плана мероприятий по реализации соглашения между

Национальной академией прокуратуры Украины и

Институтом повышения квалификации кадров органов

прокуратуры, изучения проблем законности и

правопорядка при Генеральной прокуратуре

Республики Казахстан имени С. Ескараева. Издание

содержит статьи, подготовленные сотрудниками

Академии и Института, посвященные проблемам прокурорского надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства Украины и Казахстана.

Работа по сбору научных трудов выполнена сотрудниками отдела изучения проблем преступности в сфере служебной деятельности и коррупции Научноисследовательского института Национальной академии прокуратуры Украины и отдела изучения проблем эффективности прокурорского надзора, совершенствованияправоприменительной практики и законодательства Научноисследовательскогоцентра Института Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Издание представляет интерес для практических работников органов прокуратуры, а также ученых, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов.

Прокурорский надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства Украины и Казахстана: сб. науч. трудов. – К.: Национальная академия прокуратуры Украины, 2014. – 252 с.

Діяльність органів прокуратури з протидії злочинам, що вчиняються у виправних колоніях У науково-практичному посібнику надано кримінологічну характеристику злочинів, що вчиняються у виправних колоніях, розкрито причини та умови їх скоєння. Проаналізовано правовий статус органів прокуратури як суб’єкта протидії злочинності, їх наглядові та координаційні повноваження з протидії злочинам, що вчиняються у виправних колоніях.

Видання розраховане на працівників органів прокуратури, слідчих підрозділів та інших правоохоронних органів, а також науковців, студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю та всіх, хто цікавиться окресленою проблематикою.

Діяльність органів прокуратури з протидії злочинам, що вчиняються у виправних колоніях: наук.-практ. посіб. / [Горан В.А., Карпенко О.О., Книженко О.О., Ніндипова В.І., Мамедов Г.А., Єні О.В., Мозгова В.А.]; за заг.

ред. Г.П. Середи. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 200

–  –  –

Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів про оренду комунального майна: наук.-практ. посіб. / [І.М. Козьяков, Н.С. Наулік, І.С.

Зарубинська та ін.]; за заг. ред. Є.М. Блажівського. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 138 с.

–  –  –

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх: навч. посіб. / Я.О.

Триньова. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 92 с.

Діяльність прокуратури зарубіжних країн поза межами кримінальної юстиції

–  –  –Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КНИЖЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 343.265 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ МВС України Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент...»

«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ Харків ББК 67.9 (4УКР) 410 УДК 347.961 (477) (07) П78 Автори: Носік В. В., доктор юридичних наук, національний Київський Університет ім. Тараса Шевченка (глава 1); Спасибо-Фатєєва І. В., доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, член-кореспондент Академії правових наук України (параграфи 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 4.3, 4,4); Жилінкова І. В., доктор юридичних наук, професор кафедри...»

«МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: МІФИ ТА РЕАЛІЇ Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів Стеценко С. Г. Київський національний університет внутрішніх справ Останнім часом юридична та медична наукова громадськість України є свідком значного підвищення уваги до правового регулювання медичної діяльності, і, як наслідок — до постановки питання стосовно визнання медичного права в якості: а) частини правової та...»

«HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Посібник користувача Серія HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One Посібник користувача 5. Не встановлюйте та не Microsoft®, Windows® та Windows® Інформація про авторські використовуйте цей виріб біля води XP є зареєстрованими в США права або коли Ви мокрі. товарними знаками Корпорації © 2007 Copyright Hewlett-Packard Microsoft. 6. Надійно розташовуйте виріб на Development Company, L.P. стійкій поверхні. Видання 1, 10/2006 7. Встановлюйте...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»