WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 34 |

«Друге видання Міжнародне бюро праці - Женева Азбука прав працюючих жінок і ґендерної рівності Авторське право © Міжнародна організація праці, 2010 р. Уперше надруковано англійською ...»

-- [ Страница 1 ] --

Азбука прав працюючих

жінок і ґендерної рівності

Друге видання

Міжнародне бюро праці - Женева

Азбука прав працюючих жінок і ґендерної рівності

Авторське право © Міжнародна організація праці, 2010 р.

Уперше надруковано англійською мовою у 2000 р.

Уперше надруковано українською мовою у 2000 р.

Друге видання надруковано англійською мовою у 2007 р.

На видання Міжнародного бюро праці поширюється видавниче право згідно з

Протоколом 2 Загальної конвенції про авторські права. Однак короткі витяги з них можуть передруковуватися без спеціального дозволу за умови зазначення джерела.

Звернення щодо передруку або перекладу потрібно надсилати до Відділу публікацій МБП (видавничі права та дозволи), за адресою: International Labour Office, CH–1211 Geneva 22, Switzerland, або електронною поштою: pubdroit@ilo.org. Міжнародне бюро праці вітає такі звернення.

Робити копії даної публікації можуть бібліотеки, інститути та інші користувачі відповідно до умов виданої їм для цього ліцензії. Для того щоб знайти у своїй країні організацію з питань отримання права на копіювання публікацій, відвідайте сайт www.ifrro.org.

Азбука прав працюючих жінок і ґендерної рівності (друге видання) (українською мовою) ISBN 978-92-2-819622-1 (друкована версія) ISBN 978-92-2-819623-8 (веб-версія)

Наявні також іншомовні версії цієї публікації:

англійською: ABC of women workers’ rights and gender equality (Second edition) (ISBN 978-92-2-119622-8), Geneva, 2007;

іспанською: ABC de los derechos de las trabajadoras y la igualdad de gnero (Segunda edicin) (ISBN 978-92-2-319622-1), Geneva, 2008.

Дані Каталогу публікацій МБП Найменування, які використовуються в публікаціях МБП, відповідають практиці ООН, а подані до них матеріали не означають відображення будь-якої точки зору Міжнародного бюро праці на легальний статус країни, регіону чи території або їх влади, а також демаркації їхніх кордонів.

За погляди, які відображені в опублікованих авторських статтях, дослідженнях та в інших матеріалах, відповідають виключно їхні автори, а публікація не означає погодження з цими поглядами з боку Міжнародного бюро праці.

Посилання на найменування фірм чи комерційних продуктів або процесів не означає їх схвалення з боку Міжнародного бюро праці та відсутність згадування певної фірми, комерційного продукту чи процесу не свідчить про їх несхвалення.

Публікації МБП можна отримати через основні мережі книготоргівлі або місцеві бюро МБП в багатьох країнах або напряму з Відділу публікацій МБП, за адресою: International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Каталоги або списки нових наявних публікацій можна безкоштовно отримати за вище вказаною адресою, або електронною поштою: pubvente@ilo.org. Веб-сайт для відвідувачів: www.ilo.org/publns.

Надруковано в Україні.

Проект спів-фінансується Проект спів-фінансується та виконується

–  –  –

Проект ЄС-МБП «Рівність жінок і чоловіків у світі праці»

Публікацію перекладено з англійської та надруковано в рамках спільного Проекту ЄС-МБП в Україні «Рівність жінок і чоловіків у світі праці».

–  –  –

Стислий опис проекту: Проект ЄС-МБП в Україні «Рівність жінок і чоловіків у світі праці»

Головною метою проекту є сприяння зміцненню потенціалу державних органів влади і соціальних партнерів у сприянні ґендерній рівності та розширенню можливостей жінок у світі праці шляхом розробки, впровадження та моніторингу ґендерно-чутливої політики та програм зайнятості через підвищення обізнаності, поширення інформації та надання підтримки для розроблення і впровадження документів та інструментів з урахуванням місцевих особливостей, сприяння введенню практичних змін та пілотних програм.

Зміст

Передмова

Вступ Трудові норми, що сприяють дотриманню прав працюючих жінок і ґендерній рівності

1. Як користуватися цим посібником

2. Ґендерна рівність у мандаті МОП

3. Міжнародні конвенції та рекомендації у сфері праці

4. Ґендерна рівність – одне з основних прав людини

5. Історія ухвалення норм, що забезпечують права працюючих жінок і ґендерну рівність

6. Джерела права щодо ґендерної рівності: міжнародні трудові норми, наднаціональне й національне законодавство

7. Застосування і забезпечення дотримання норм на національному рівні......... 1

8. Установлення норм МОП та інші дієві заходи

А ________________________________________________________________

Адміністрація праці (labour administration)

Б ________________________________________________________________

Баланс між роботою та власним життям (work-life balance)

Баланс між роботою та сім’єю (work-family balance)

Безпека та гігієна праці (occupational safety and health)

Безробіття (unemployment)

Бензол (benzene)

Біологічні ризики (biological risks)

В ________________________________________________________________

Випадкова робота (casual work)

Віддалена праця (remote working)

Відпустка оплачувана на навчання (paid educational leave)

Відпустка по догляду за дитиною (parental leave)

Відпустка у зв’язку із батьківством (paternity leave)

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (maternity leave)

Відпустка через хворобу (sick leave)

ВІЛ/СНІД (HIV/AIDS)

–  –  –

Вчителі (teachers)

Г _________________________________________________________________

Гігієна на робочому місці (hygiene in the workplace)

Гідна праця (decent work)

Гігієни праці служби (occupational health services)

Глобалізація (globalization)

Гнучкість робочої сили (flexibility of labour)

Ґ _________________________________________________________________

Ґендер (gender)

Ґендер і розвиток (gender and development)

Ґендерна рівність (gender equality)

Ґендерна справедливість (gender equity)

Ґендерний аналіз і планування (gender analysis and planning)

Д ________________________________________________________________

Декларація основних принципів та прав у світі праці (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

Державні служби зайнятості та приватні агентства зайнятості (public employment services and private employment agencies)

Дискримінація (discrimination)

Дискримінація непряма (indirect discrimination)

Дисциплінарний захід (disciplinary action)

Дитяча праця (child labour)

Дівчата, залучені до дитячої праці (girl child labourers)

Догляд за літніми людьми (elder care)

Домагання й тиск (harassment and pressure)

Домашні працівники (domestic workers)

Домашня робота (housework)

Домогосподарства, очолювані жінками (female-headed households)

Допомога грошова та медична у зв’язку з вагітністю та пологами (cash and medical benefits for maternity)

Допомога по безробіттю (unemployment benefit)

Допомога по інвалідності (invalidity benefit)

Допомога по старості (old-age benefit)

Допомога у випадку виробничої травми (employment injury benefit)

Допомога у зв’язку із втратою годувальника (survivors’ benefit)

vi Зміст Достроковий вихід на пенсію (early retirement)

Доступ до зайнятості (access to employment)

Дотримання умов контракту (contract compliance)

Е ________________________________________________________________

Економічна активність (economic activity)

Економічно активне населення (economically active population)

Ж ________________________________________________________________

Жінки у розвитку (women in development)

З ________________________________________________________________

Можливості зайнятості (employability)

Залякування (bullying)

Засоби правового захисту і санкції (remedies and sanctions)

Захист від радіоактивного впливу (radiation protection)

Звільнення (dismissal)

Зони переробки продукції для експорту (export processing zones)

І _________________________________________________________________

Інвалідність: працівники з інвалідністю (disabilities, workers with)


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інспекція праці (labour inspection)

К ________________________________________________________________

Кабальна праця (bonded labour)

Кар’єрного зростання можливості (career opportunities)

Колективні переговори (collective bargaining)

Кол центри (call centres)

Комерційна сексуальна експлуатація (commercial sexual exploitation).................

Комп’ютери (computers)

Компенсаційна дія (affirmative action)

Комплексний ґендерний підхід (gender mainstreaming)

Кооперативи (cooperatives)

Корінні та племінні народи (indigenous and tribal peoples)

Культурна ідентичність: повага до культурної ідентичності (cultural identity, respect for)

–  –  –

Л ________________________________________________________________

Літні працівниці (older women workers)

Людських ресурсів розвиток (human resources development)

М ________________________________________________________________

Малі та середні підприємства (small and medium-sized enterprises)

Маскулінність (masculinities)

Медичне страхування (health insurance)

Мінімальна заробітна плата (minimum wage)

Молодіжна зайнятість (youth employment)

Н ________________________________________________________________

Навчання впродовж усього життя (lifelong learning)

Надомна праця (home work)

Найманий працівник (employee)

Насильство на робочому місці: ґендерно зубумовлене насильство на робочому місці (violence at work, gender-based)

Незаконна праця (clandestine work)

Нелегальна праця (illegal employment)

Ненадійна робота (precarious work)

Неоплачувана робота (unpaid work)

Неповна зайнятість (underemployment)

Нестандартна праця (non-standard work)

Нетипова праця (atypical work)

Нетрадиційні види зайнятості (non-traditional occupations)

Неформальна економіка (informal economy)

Нещасні випадки (accidents)

Нічна праця (night work)

О ________________________________________________________________

Обовязкові/істинні вимоги роботи (inherent/genuine requirements of the job) 127 Оголошення про вакансії (advertising for workers)

Освіта (education)

Основні принципи та права у світі праці (fundamental principles and rights at work)

Особи, які працюють за власний рахунок (own-account workers)

Охорона здоров’я жінки у період вагітності та годування груддю (health during maternity)

Охорона материнства (maternity protection)

–  –  –

Оцінювання результатів праці (performance appraisal)

Оцінювання та класифікація робіт (job evaluation and classification).................. 1 П ________________________________________________________________

Пенсії (pensions)

Перерви у кар’єрі (career breaks)

Підземні роботи (underground work)

Підприємництво серед жінок (women’s entrepreneurship)

Побутові послуги та обладнання (facilities and equipment)

Поділ праці (division of labour)

Позитивні заходи (positive measures)

Позмінна робота (shift work)

Політика державних закупівель (public procurement policies)

Політика у сфері зайнятості та службового просування (employment policy and promotion)

Посадова інструкція (job description)

Працівники за тимчасовими контрактами (workers on temporary contracts).... 146 Працівники, зайняті на плантаціях (plantation workers)

Працівники, залежні від економічної діяльності роботодавця (dependent workers)

Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу (part-time workers)

Працівники-мігранти (migrant workers)

Працівників організації (workers’ organizations)

Працівниці-годувальниці (breastfeeding workers)

Праця у морському судноплавстві (maritime labour)

Представництво і участь (representation and voice)

Примусова праця (forced labour)

Припинення трудових відносин (termination of employment)

Програми робіт з інтенсивною зайнятістю (employment-intensive works programmes)

Професійна орієнтація (vocational guidance)

Професійна сегрегація (occupational segregation)

Професійне навчання (vocational training)

Профспілки: ґендерна рівність у профспілках (trade unions, gender equality in)

Процедури відбору (selection procedures)

Процедури розгляду скарг (grievance procedures)

Психологічний терор (mobbing)

–  –  –

Р ________________________________________________________________

Ринок праці (labour market)

Рівне винагородження (equal remuneration)

Рівність можливостей і ставлення у галузі праці та занять (equality of opportunity and treatment in employment and occupation).................

Різноманіття на робочому місці (diversity in the workplace)

Робота вдома (teleworking)

Робота по догляду (care work)

Роботодавець (employer)

Роботодавців організації (employers’ organizations)

Робоча сила (labour force)

Робочий час (working time)

Розширення можливостей жінок (women’s empowerment)

С ________________________________________________________________

Самозайняті працівники (self-employed workers)

Свинцеве білило (white lead (painting))

Свобода асоціації та захист права на організацію (freedom of association and the right to organize)

Сезонна робота (seasonal work)

Сексуальна орієнтація (sexual orientation)

Сексуальні домагання (sexual harassment)

Сестринський персонал (nursing personnel)

Сільські працівники (rural workers)

Сільськогосподарські та інші сільські працівники (agricultural and other rural workers)

Сімейна допомога (family benefit)

Сімейний стан (marital status)

Сімейні обов’язки: працівники із сімейними обов’язками (family responsibilities, workers with)

Сімейні служби та установи (family services and facilities)

«Скляна стеля» (glass ceiling)

Служби омбудсменів (ombud’s offices)Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«Серія принтерів LASERJET PROFESSIONAL P1100 Посібник користувача www.hp.com/support/ljp1100series Серія принтерів HP LaserJet Professional P1100 Авторське право та ліцензія Перелік товарних знаків © 2011 Copyright Hewlett-Packard Adobe®, Acrobat® і PostScript® є Development Company, L.P. зареєстрованим товарним знаком Adobe Systems Incorporated. Заборонено відтворення, адаптація чи переклад без попереднього письмового Intel® Core™ це торговий знак Intel дозволу, окрім випадків, дозволених...»

«Пугач М.І., Бліщ М.Т. ГЕОГРАФІЯ Відповіді до завдань для державної підсумкової атестації 9 клас Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДК 911 ББК 74.262.6 П 88 Пугач М.І., Бліщ М.Т. П 88 Географія. Відповіді до завдань для державної підсумкової атестації. 9 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 112 с. У посібнику подано детальні відповіді до завдань зі збірника, рекомендованого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для проведення державної підсумкової атестації з...»

«The European Union’s Program for Ukraine Support in addressing social consequences of transition Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні Project EuropeAid/123236/C/SER/UA Підсумкова конференція Матеріали конференції. м. Київ 17 грудня 2009 Цей проект фінансується Проект виконується консорціумом Європейським Союзом EPOS Health Consultant/s/NI-CO/ECORYS SUPPORT TO SECONDARY HEALTH CARE REFORM IN UKRAINE SUPPORT TO SECONDARY HEALTH CARE REFORM СПРИЯННЯ РЕФОРМІ ВТОРИННОЇ МЕДИЧНОЇ...»

«Вдосконалення прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції Інформаційно-аналітичні огляди проекту «Вдосконалення прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції» №3 Зміст Реформування прокуратури: яку модель прокуратури ми хочемо мати..3 Огляд наукової позиції к.ю.н. Мойсика В. щодо реформування прокуратури..5 Мін'юст підтримує реформування прокуратури із урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.13 Позиція: «Невизначеність статусу прокуратури у системі органів державної...»

«Topical issues of law: theory and practice. №26. 2013 УДК 343.1. В.В. Вапнярчук, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» СУТНІСТЬ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ Стаття присвячена проблемам правового регламентування початку досудового розслідування за новим КПК України та практичного застосування правових норм, які регламентують це провадження. Проаналізовано приводи,...»

«О.С. Істер СамоСтійні та тематичні контрольні роботи з математики 5 КЛАС терноПіль наВчальна книГа — боГДан УДК 512.1(075.3) ББК 22.1я72 І-89 Істер О.С. І-89 Самостійні та тематичні контрольні роботи з математики. 5 клас : навч. посібн. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. — 88 с. ISBN 978-966-10-4042-6 У посібнику запропонована добірка завдань для проведення тематичного оцінювання з математики учнів 5-го класу. Тексти завдань...»

«правові аспекти Часто керівництво державного закладу охорони здоров’я хоче оформити передплату професійного видання, зокрема, журналів для головного лікаря та головної медичної сестри. Проте отримати на це кошти з бюджету практично неможливо. Допомогти у розв’язанні цієї проблеми може співпраця з благодійним фондом Оформлення передплати Олександр УХОВ, незалежний експерт періодичного видання за допомогою благодійного фонду На сьогодні загальні принципи благодійної діяльності у нашій державі...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Шепель В. I. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 29.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КАМЕТ 2. Організаційно-правова форма Публічне...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 20 (59), № 2. 2007 г. С. 242­247.  УДК 35.083:351.743  Полівчук Д.П.  ПРВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ  ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ У ДИСЦИПЛІНАРНОМУ  ПРОВАДЖЕННІ  У  статті  розглянуто  питання  щодо  визначення прав  і  обов’язки  осіб  рядового  і  начальницького  складу  органів  в  внутрішніх  справ  України  у  дисциплінарному  провадженні. ...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА „КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня „бакалавр” за спеціальністю „Правознавство” (Шифр за ОПП 0304 «Право) Київ 2013 рік РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національна академія внутрішніх справ України (повне найменування вищого навчального закладу) РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Хальота А.І., к.ю.н., доцент...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»