WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ЗМІСТ Електронний ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ ТА ОБГОВОРЕННЯ правовий У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін дайджест до Закону України Про благодійництво та ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗМІСТ

Електронний

ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

правовий

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін

дайджест до Закону України "Про благодійництво та благодійні

організації"

для громадського У Верховній Раді України зареєстровано ряд законопроектів щодо

підтримки організацій інвалідів

сектору© Законопроект змін до статті 13 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо надання підтримки громадським організаціям інвалідів органами виконавчої Видання дайджесту здійснено влади та органами місцевого самоврядування

Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про Товариством сприяння збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо збору до українсько-польської співпраці у Пенсійного Фонду з підприємств всеукраїнських громадських галузі юридичної освіти і науки і організацій інвалідів)

Центром громадської адвокатури Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про у рамках проекту Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до „Громадський моніторинг та деяких законодавчих актів України" (щодо соціальної підтримки консультування з питань інвалідів та їх громадських організацій)

Кабінетом Міністрів України 06.05.2008 р. зареєстровано проект Закону про державної реєстрації та відносин порядок організації і проведення мирних заходів

громадських організацій, У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким релігійних організацій, запроваджується можливість подання звернення за допомогою електронної профспілок, благодійних пошти…………………………………

–  –  –

Певні зміни у законодавстві про благодійництво та благодійні організації пропонуються проектом Закону про внесення змін до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" (проект №2571 від 28.05.2008 р. внесений народним депутатом України Г.Є. Смітюхом).

Проектом передбачається виклад Закону у новій редакції під назвою «Про благодійництво та меценацтво», вводиться окрім поняття «благодійна організація» ще «меценатська організація».

Відповідно до проекту проводиться таке розмежування:

благодійництвом (благодійною діяльністю) в Україні є добровільна безкорислива фінансова, матеріальна, організаційна та інша підтримка благодійниками або благодійними організаціями набувачів благодійної допомоги, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності, з метою, за напрямами та на умовах, визначених цим Законом., а меценатством (меценатською діяльністю) в Україні є добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка меценатами або меценатськими організаціями об’єктів культури та таких видів діяльності як культура, мистецтво, наука, освіта, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності, з метою, за напрямами та на умовах, визначених цим Законом.

Автор у пояснювальній записці до проекту також роз’яснює, що «меценатство відрізняється від благодійної діяльності своїми соціальними та культурними цілями.

Мотиви благодійництва пов’язані насамперед зі співчуттям і милосердям, мотиви меценатства – з соціальною взаємодопомогою і протекціонізмом. Цілі благодійництва – забезпечення соціального благополуччя у суспільстві, цілі меценатства – збереження і розвиток культурного надбання.»

Проект містить принципові відмінності у визначенні статусів та реєстрації благодійних організацій (меценатських організацій), про потребу врахування яких уже говориться давно. Стаття 8 проекту передбачає, що «благодійна або меценатська організація у відповідності з цим Законом може здійснювати свою діяльність на всій території України.» Таким чином, проект дотримується вірних підходів у ліквідації територіальних статусів організацій. Хоча у статті 11 проекту вказується, що серед документів, які потрібні для реєстрації благодійної організації, є відомості про місцеві відділення (філії, представництва) організації.

Також проект передбачає, що за державну реєстрацію благодійної та меценатської організації вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не може бути більшим 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Заява про 3 державну реєстрацію благодійної або меценатської організації розглядається в п’ятнадцятиденний термін з дня подання всіх необхідних документів.

Про результати розгляду у трьохденний термін повідомляється заявнику. Отож проект передбачає скорочення термінів розгляду документів та реєстрації організації.

Щодо напрямів та форм благодійної (меценатської) діяльності, дискусії, яка мала місце під час обговорення законопроектів про благодійництво, проект №2571 також підтримує і посилює можливість самостійного обрання благодійними та меценатськими організаціями конкретних напрямків благодійництва та меценатства. Водночас у статтях 4 і 5 проекту Закону перелічено такі найбільш поширені напрямки, в яких, як вказує автор проекту «для благодійників та меценатів, що здійснюють благодійництво та меценатство в цих напрямах, пропонується посилення пільг інших заходів державної підтримки.»

В законопроекті запропоновано систематизувати та вдосконалити визначення форм здійснення благодійництва та меценатства. Зокрема, формами такої діяльності пропонується визначити, в тому числі, фінансову та матеріальну допомогу, надання безоплатних послуг, організацію та проведення благодійних та меценатських акцій, аукціонів, лотерей. З метою вдосконалення правових механізмів забезпечення благодійної та меценатської діяльності в проекті передбачається запровадження договірної форми надання меценатської/благодійної допомоги.

Незважаючи на численні позитиви, недоліком цього законопроекту для того, щоб він вважався комплексним, є відсутність положень про фінансові умови сприяння розвитку благодійництва та меценатства. Проект № 1293 від 27.12.2007 р. розкритиковано за те, що він встановлював «…заохочення платників податків здійснювати благодійні внески до всіх неприбуткових організацій», що фактично означало «стимулювання благодійної діяльності за рахунок бюджету», збільшував норми відсотків коштів, які організації могли використовувати на господарські потреби тощо. Натомість автори проекту №2571 погоджуються із положеннями про обмеження господарської та комерційної діяльності благодійних організацій, не передбачено суттєвих державних гарантій благодійної діяльності.

У статті 25 проекту вказується, що держава надає підтримку благодійникам та меценатам шляхом їх морального стимулювання, а також надання їм податкових пільг. У законопроекті відсутні вказівки на законодавчі акти та положення, у яких би варто було передбачити другий вид стимулювання благодійництва – надання податкових пільг. Проте у пояснювальній записці вказується, що проектом передбачається суттєве «посилення державної підтримки та гарантій для благодійництва та меценатства і вдосконалення пільг для меценатів та їх заохочення»: «пропонується запровадити звання „Заслужений меценат України” та „Заслужений благодійник України”.

Щодо морального стимулювання, воно за проектом здійснюється шляхом: нагородження державними нагородами України; широкого висвітленням благодійної та меценатської діяльності в засобах масової інформації в тому числі державних та комунальних за згодою благодійника та мецената; увічнення імені або назви благодійника або мецената на об’єктах та результатах благодійницької або меценатської діяльності за згодою благодійника або мецената; відзначення державними органами осіб, що здійснюють благодійну та меценатську діяльність в інших формах відповідно до законодавства.

4 У Верховній Раді України зареєстровано ряд законопроектів щодо підтримки організацій інвалідів Законопроект змін до статті 13 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо надання підтримки громадським організаціям інвалідів органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (проект №2496 від 16.05.2008 р.) Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачені передумови для надання підтримки громадським організаціям інвалідів центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, але не передбачено ані обсягів такої підтримки, ані їх напрямків.

Тому народний депутат України О.В. Журавко пропонує вирішити ці питання шляхом внесення відповідних змін до статті 13 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо надання підтримки громадським організаціям інвалідів органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (проект №2496 від 16.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


05.2008 р.) Він пропонує викласти статтю 13 у такій редакції: «Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції надають громадським організаціям інвалідів фінансову підтримку, безоплатно надають приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань. Громадські організації інвалідів звільняються від плати за користування комунальними послугами на воду, водовідведення, опалення, електроенергію в межах середніх норм споживання, телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають.»

Головне науково-експертне управління не підтримало законодавчу пропозицію, оскільки у ній не визначено механізм її реалізації, а саме не вказано джерела фінансування запропонованої “фінансової підтримки”, “безоплатного” надання обладнання та інших матеріальних ресурсів та “звільнення” від сплати за комунальні послуги і телефон, також управління вказує, що Законом України “Про житлово-комунальні послуги”, зокрема, не передбачено безоплатне надання комунальних послуг.

Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо збору до Пенсійного Фонду з підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів) Ще одним проектом, який поданий народним депутатом Журавко О.В., передбачено пільги у сплаті платежів пенсійного страхування для підприємств організацій інвалідів (проект №2497 від 16.05.2008 р.).

Проектом Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо збору до Пенсійного Фонду з підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів) пропонується в абзаці шостому пункту 1 статті 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» слово «всеукраїнських» виключити.

Діючою редакцією Закону передбачено пільгові умови на відрахування до Пенсійного Фонду з підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів 5 становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств.

Для інших підприємств громадських організацій передбачена пільгова ставка в 4 відсотки від об’єкта оподаткування для працюючих інвалідів та ставка в 33,2 відсотки від об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства.

Отож народним депутатом порушено питання про дискримінаційні для громадських організацій територіальні статуси, бо окрім статусу засновника ці підприємства нічого не відрізняє. Тому народний депутат пропонує поширити ці пільги також на усі підприємства, які засновані громадськими організаціями інвалідів, незалежно від територіального статусу організацій.

Головне науково-експертне управління підтримує законопроект та його спрямованість на посилення гарантій щодо забезпечення рівних прав підприємств громадських організацій інвалідів, а також сприяння працевлаштуванню інвалідів.

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо соціальної підтримки інвалідів та їх громадських організацій) Проектом №2574 від 28.05.2008 р. (проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо соціальної підтримки інвалідів та їх громадських організацій) пропонується внести зміни до державного бюджету щодо передання в оренду державного та комунального майна громадським організаціям інвалідів. У пояснювальній записці до проекту вказується, що існуючі норми Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” звужено зміст або скасовано взагалі ряд пільг інвалідів, а також членів їх сімей, проте як зазначає автор законодавчої ініціативи, такий стан речей є недопустимим, оскільки порушується стаття 22 Конституції України, яка не допускає звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів.

Отож проект пропонує змінити норми Закону щодо передання в оренду державного чи комунального майна громадським організаціям інвалідів, а також підприємствам та організаціям, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів не за конкурсом, а також це стосується аукціонів про набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності організаціями громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів.

Також проектом пропонується встановити мінімальну межу річної орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності для категорій земель, наданих в оренду громадським організаціям інвалідів, підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” - 0,5 розміру земельного податку, що встановлюється Законом України “Про плату за землю”.

6 Кабінетом Міністрів України зареєстровано проект Закону про порядок організації і проведення мирних заходів (проект №2450) Законодавство про проведення мирних зібрань уже давно потребує перегляду, більше того, для регулювання цих відносин використовується старе радянське законодавство, що суперечить Конституції та міжнародним договорам про права людини. Проект підготовлено Міністерством юстиції України.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«СПЕЦІАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ НАСТАНОВИ ISAF ЩОДО КРЕЙСЕРСЬКИХ ПЕРЕГОНІВ Витяг для 4 категорії перегонів на однокорпусниках Січень 2010 – Грудень 201 Версія 1 – 2010 (З виправленнями і змінами, які містяться у тексті 2012) Оскільки цей документ є витягом, представлено не всі номери параграфів Вітрильна федерація України Вітрильний крейсерсько – перегоновий союз України Український переклад Перекладач і упорядник С. Машовець Копірайт: У разі передруковування цих Настанов Національні повноважні...»

«В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО За загальною редакцією В.Е.Теліпко НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Київ «Центр учбової літератури» УДК 341.1/8(075.8) ББК 67.412.1я73 T 31 Теліпко В. Е., Овчаренко А. С. T 31 Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 608 c. ISBN 978-611-01-0077-9 У навчальному посібнику детально і систематизовано розкриваються основні інститути й галузі сучасного міжнародного публічного права. В книзі...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗБІРНИК матеріалів ІV міжвузівської науково-практичної конференції студентів, курсантів, аспірантів та молодих вчених 19 жовтня 2012 року Київ-Луганськ РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка УДК 343.85:343.9 (063) ББК 67.99 П-93 Рекомендовано до друку рішенням вченої ради...»

«ДО ПИТАННЯ ПРО ГАЛУЗЕВУ НАЛЕЖНІСТЬ МЕДИЧНОГО ПРАВА Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів УКРАЇНИ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СТРУКТУРІ МЕДИЧНОЇ І ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ Волков В. Д., Дешко Л. М. Донецький національний університет Проблема галузевої належності медичного права України привертає до себе увагу великою теоретичною та практичною значимістю, оскільки, по-перше, віднесення тих чи інших правових норм до...»

«Національний лісотехнічний університет України ратури оформляється згідно з вимогами і правилами складання бібліографічного опису документа. У випадку наведення цитати необхідно вказати, звідки вона взята (автор, назва роботи, номер тому, рік видання, сторінки). У кінці статті, або у окремому файлі додають коротку довідку: прізвища та ініціали авторів, назва статті; заява зі вказанням для кожного автора вченого звання та наукового ступеня, посади, повної та скороченої назви закладу, де виконана...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Омеляновський Петро Йосипович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2007 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство Захiденерго 1.2....»

«Порівняльно-аналітичне право РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС УДК 341.649.96/.98 ПРАВО ПІДСУДНОГО НА ЗАХИСТ У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Головко О.П., асистент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» Стаття присвячена висвітленню окремих особливостей справедливого судового процесу в міжнародному кримінальному судочинстві. Автор зосереджує свою увагу на розгляді права підсудного на захист, як складового гарантії...»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 3 / 2013 КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА МАКАРЕНКО Є. І., кандидат юридичних наук, професор (Дніпропетровський гуманітарний університет) УДК 343.982 ЩОДО СУТНОСТІ ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ Аналізується сутність затримання підозрюваного (обвинуваченого) у вчиненні злочину як кримінально-правового інституту та пропонуються шляхи його вдосконалення. Ключові слова: затримання, запобіжний захід, слідча...»

«Руслан МЕЛЬНИК, провідний науковий співробітник відділу досліджень проблем злочинності у сфері захисту конституційних прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, радник юстиції, кандидат юридичних наук, доцент УДК 343.3/.7 ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ Проблеми визначення родового об’єкта злочинів проти правосуддя, с. 100–107 ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ Досліджено проблеми визначення родового об’єкта злочинів проти правосуддя. Особливу...»

«ІНФОРМАЦІЯ про діяльність Головного управління юстиції у Полтавській області з питань правової роботи протягом І півріччя 2014 року Методичне керівництво правовою роботою, надання консультацій та здійснення контролю за станом роботи районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції з правової роботи здійснює відділ правової роботи, правової освіти та державної реєстрації нормативно-правових актів Головного управління юстиції у Полтавській області, який очолює Давиденко Олена Михайлівна (тел....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»