WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ІНФОРМАЦІЯ про діяльність Головного управління юстиції у Полтавській області з питань правової роботи протягом І півріччя 2014 року Методичне керівництво правовою роботою, надання ...»

-- [ Страница 1 ] --

ІНФОРМАЦІЯ

про діяльність Головного управління юстиції у Полтавській області

з питань правової роботи протягом І півріччя 2014 року

Методичне керівництво правовою роботою, надання консультацій та

здійснення контролю за станом роботи районних, міських, міськрайонних

управлінь юстиції з правової роботи здійснює відділ правової роботи,

правової освіти та державної реєстрації нормативно-правових актів Головного

управління юстиції у Полтавській області, який очолює Давиденко Олена

Михайлівна (тел. (0532) 56-92-93). Безпосередньо з 04.07.2012 здійснює методичне керівництво правовою роботою головний спеціаліст Телятник Руслана Петрівна (тел. (05322) 2-28-30). Організацію роботи та контроль на цій ділянці роботи забезпечує заступник начальника управління Зубарєва Світлана Віталіївна (тел. (05322) 7-37-96).

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ Свою діяльність Головне управління юстиції у Полтавській області спрямовує в першу чергу на реалізацію та виконання вимог Конституції та законодавства України, постанов колегій та завдань Міністерства юстиції України щодо питань зміцнення правових основ господарських відносин, удосконалення правової роботи органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій, підвищення професійного рівня та ділової репутації юридичних кадрів, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення правової роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

Стан роботи з питань методичного керівництва правовою роботою протягом І півріччя 2014 року заслухано і обговорено на 2 колегіях та 8 апаратних нарадах Головного управління юстиції у Полтавській області, за результатами яких Головним управлінням юстиції були прийняті відповідні рішення та надіслані до виконання райміськуправлінням юстиції.

ІІ. ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНАХ

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ,

УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ Відповідно до Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 №1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497 (далі - Положення про головні управління юстиції), Головне управління юстиції надає методичну допомогу територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласній державній адміністрації та її структурним підрозділам, місцевим державним адміністраціям, керівникам органів місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства; здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях.

На виконання покладених завдань Головним управлінням юстиції у Полтавській області в плановому порядку проводяться перевірки стану правової роботи в територіальних органах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях та на державних підприємствах, в установах, організаціях.

При плануванні перевірок стану правової роботи та визначенні їх об’єктів основним критерієм є результати моніторингу територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань.

Моніторинг здійснюється раз на півріччя (у червні та грудні) Головним управлінням юстиції на підставі даних, які надаються Головним управлінням статистики у Полтавській області, з метою оновлення інформації щодо об’єктів перевірки. Також для належного проведення моніторингу об’єктів перевірок Головним управлінням юстиції надсилаються листи керівникам обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій з проханням зазначити прізвище, ім’я, по батькові керівника об’єкта, місце знаходження об’єкта, контактний телефон, код КОПФГ, наявність чи відсутність юридичної служби, останнє проходження стажування працівниками юридичної служби в Головному управлінні юстиції у Полтавській області та пропозиції щодо проходження стажування. На підставі листів-відповідей, що надійшли, оновлюється картотека працівників юридичних служб об’єктів перевірок.

Головним управлінням юстиції у Полтавській області станом на червень місяць 2014 року визначено 110 об’єктів перевірок, а саме:

обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи – 19;

територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади обласного значення – 24;

державних підприємств, установ, організацій – 42;

районних державних адміністрацій - 25.

Перевірки здійснюються відповідно до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.01.2012 № 91/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за № 75/20388, на підставі наказу про проведення перевірки, яким утворюється Робоча група з проведення перевірки, та Плану – графіку перевірок органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо стану правового забезпечення та методичного керівництва правовою роботою на півріччя, який затверджується заступником начальника Головного управління юстиції.

З метою належної підготовки до перевірок, перед проведенням перевірки робочою групою здійснюється вивчення нормативно-правової бази, яка регулює діяльність місцевого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, визначається, чи перевірятиметься стан правової роботи в цілому, чи окремі її напрямки, складається детальний план перевірки з визначенням конкретних питань, з обов’язковим урахуванням специфіки діяльності місцевого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації. Також попередньо погоджується (по телефону) з керівником органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації дата та час проведення перевірки. Не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення планової перевірки Головним управлінням юстиції направляється лист-повідомлення об’єкту перевірки із зазначенням строку проведення перевірки, складу робочої групи, періоду, охопленого перевіркою, та план перевірки.

При проведенні перевірок зверталась увага на наступні питання:

1. Загальні відомості:

а) керівництво об’єкта перевірки;

б) установчі документи;

в) наказ про розподіл функціональних обов’язків між керівником об’єкта перевірки та його заступником (ами);

г) штатний розпис об’єкта перевірки.

2. Вжиття заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами попередньої перевірки управління юстиції.

3. Організаційно-правові засади діяльності юридичної служби:

а) склад та підпорядкованість юридичної служби;

б) положення про юридичну службу;

в) посадові інструкції працівників юридичної служби;

г) планування роботи юридичною службою.

4. Проведення юридичної експертизи проектів наказів з основної діяльності та інших документів, що подаються на підпис керівнику об’єкта перевірки, їх візування юридичною службою.

5. Забезпечення юридичною службою правильного застосування норм трудового законодавства:

а) візування наказів з особового складу;

б) матеріали щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності.

6. Забезпечення юридичною службою дотримання законодавства, що визначає порядок відрядження працівників (плани, доповідні записки, накази, журнали реєстрації тощо).

7. Організація юридичною службою роботи, пов’язаної з укладанням договорів:

а) облік і реєстрація укладених договорів;

б) візування проектів договорів;

в) аналіз договірної роботи.

8. Робота з представництва інтересів підприємства в судах України:

а) облік справ та стан їх розгляду;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


б) матеріали судових справ;

в) узагальнення розгляду справ за попередній період.

9. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників юридичної служби.

10. Надання роз’яснень законодавства (ведення журналів реєстрації наданих роз’яснень, листи тощо).

11. Умови роботи працівників юридичної служби.

При перевірці суб’єктів нормотворення додатково звертається увага на наступні питання:

1. Повноваження органу виконавчої влади щодо видання нормативноправових актів:

а) кількісні показники зареєстрованих в органах юстиції нормативноправових актів;

б) ведення журналів обліку зареєстрованих нормативно-правових актів;

в) висновки юридичної служби до нормативно-правових актів.

2. Перегляд нормативно-правових актів та інших документів на відповідність їх чинному законодавству:

а) наказ про створення комісії з перегляду;

б) графік перегляду нормативно-правових актів.

Всі перевірки обліковуються в Журналі реєстрації перевірок стану правової роботи, в якому також реєструються листи від об’єктів перевірок про усунення виявлених недоліків.

Згідно з планом роботи Головного управління юстиції у Полтавській області на І півріччя 2014 року було заплановано та проведено 17 перевірок стану правової роботи, із них:

3 планових комплексних перевірки державних підприємств, установ, організацій:

14.02.2014 – Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської ОДА;

24.03.2014 – Полтавське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

23.05.2014 – Державне науково-виробниче підприємство Полтавський геодезичний центр».

4 перевірки районних державних адміністрацій (планові комплексні):

12.02.2014 – Диканська районна державна адміністрація;

Козельщинська районна державна адміністрація;

Новосанжарська районна державна адміністрація;

Пирятинська районна державна адміністрація.

перевірок територіальних органів юстиції:

12.02.2014 – Диканське районне управління юстиції комплексна);

25.02.2014 – Зіньківське районне управління юстиції контрольна);

19.03.2014 – Козельщинське районне управління юстиції комплексна);

17.04.2014 – Новосанжарське районне управління юстиції комплексна);

29.05.2014 – Пирятинське районне управління юстиції комплексна);

12.06.2014 – Семенівське районне управління юстиції (цільова).

планових комплексних перевірки територіальних органів центральних органів виконавчої влади:

28.01.2014 – Головне управління Держсанепідемслужби у Полтавській області;

08.02.2014 – Департамент праці та соціального захисту населення Полтавської ОДА;

12.03.2014 – Головне управління ветеринарної медицини в Полтавській області;

14.03.2014 – Управління державної служби Головного управління державної служби України в Полтавській області.

За результатами перевірок питання про притягнення до відповідальності працівників юридичних служб згідно з чинним законодавством не порушувалося.

З метою підвищення якості проведення перевірок стану правової роботи в органах виконавчої влади, на державних підприємствах, установах, організаціях Головним управлінням юстиції протягом І півріччя 2014 року здійснено 7 спільних перевірок, із них: 1 - із спеціалістом Полтавського міського управління юстиції, 1 - із спеціалістом Полтавського районного управління юстиції, 1 - із начальником Кременчуцького районного управління юстиції, 4 - з начальниками райміськуправлінь юстиції та із спеціалістами юридичного відділу обласної державної адміністрації (в райдержадміністраціях).

При проведенні комплексних перевірок в райуправліннях юстиції Головним управлінням юстиції перевірки стану правової роботи проводяться також у відповідних райдержадміністраціях. При проведенні Головним управлінням юстиції перевірок в райдержадміністраціях з метою надання методичної допомоги практикується залучення до здійснення перевірок начальників райміськуправлінь юстиції, на яких покладається обов’язок здійснювати контроль за усуненням недоліків об’єктом перевірки (райдержадміністрацією).

З цією метою на виконання постанови колегії Головного управління юстиції від 23.01.2014 № 2 «Про підсумки діяльності районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Полтавської області з питань методичного керівництва правовою роботою протягом 2013 року» за результатами 4 комплексних перевірок в районних державних адміністраціях, проведених протягом І півріччя 2014 року працівниками Головного управління юстиції, начальниками та спеціалістами районних управлінь юстиції проведено 4 контрольні перевірки в районних державних адміністраціях, копії довідок направлені до Головного управління юстиції.

Основними формами реалізації перевірок є направлення керівнику місцевого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації довідки про наслідки перевірки із зазначенням оцінки стану правової роботи і діяльності юридичної служби, конкретних рекомендацій по усуненню виявлених недоліків і подальше вдосконалення цієї роботи.

Протягом звітного періоду Головним управлінням юстиції за наслідками перевірок було виявлено 143 порушення чинного законодавства.

Досить поширеними недоліками, які були виявлені в ході проведених перевірок є:

проставлення грифу «ЗАТВЕРДЖУЮ» з порушенням вимог пункту Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (далі - Типова інструкція з діловодства) управління (Головне Держсанепідемслужби в Полтавській області, Головне управління ветмедицини в Полтавській області);Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України Авторське право © Міжнародна організація праці 2013 Вперше опубліковано у 2013 р. На видання Міжнародного бюро праці поширюється видавниче право згідно з Протоколом 2 Загальної конвенції про авторські права. Однак короткі витяги з них можуть передруковуватися без...»

«Український освiтнiй центр реформ наш будинок як створити об’єднання спiввласникiв Київ–2004 Серiя “Мунiципальна реформа” Наш будинок: як створити об’єднання спiввласникiв.Київ 2004. У виданнi розкрито такi питання: що таке об’єднання спiввласникiв; як завдяки такiй органiзацiї можна домогтися кращої якостi комунальних послуг, обстоювати iнтереси власникiв квартир, використовувати для власних потреб прилеглу до будинку земельну дiлянку; що потрiбно зробити, щоб створити таке об’єднання; яку...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 347.956 : 347.937(347.951.23) У. Б. Воробель викладач кафедри цивільно-правових дисциплін (Львівський державний університет внутрішніх справ) ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ НА СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ Постановка проблеми та стан дослідження. Звертаючись до суду, особа, яка подала заяву, завжди прагне отримати відповідь на заявлені нею вимоги у формі рішення суду (не...»

«Святослав Дземан Останнiй борг Новели ТЕРНОПІЛЬ БОГДАН УДК 82 ББК 84(4Укр)6 Д43 Проект Северина Олексюка Координатор проекту Юлія Шіляк Дземан Святослав. Д43 Останній борг. Новели. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. — 120 с. ISBN 978-966-10-1852-4 УДК 82 ББК 84(4Укр)6 Захищено законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва © Дземан Святослав, 2011 © Майстерня “Оле-тур”, дизайн, 2011 ISBN...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Дарчук Семен Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04. М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Подiльський цемент 2....»

«Законодавство України: проблеми та перспективи: Зб. наук.пр. Міжнар. наук.практ. конф. К.: Вид-во Європейського університету, 2010. — 614 с. Редакційна колегія Академік HAH України — Ю.С.Шемшученко; кандидат юридичних наук, професор -. Л.Бошицький; кандидат юридичних наук, професорС.В.Бобровник; кандидат юридичних наук, доцент — О.В.Чернецька; кандидат юридичних наук О.І.Мацегорін; кандидат юридичних наукС.І.Юшина. ББК 340.134 (477) 3-19 УДК 67.4 (4УКР) Затверджено до друку Вченою радою...»

«Перйти паліст. до Рік стор. Ціна турка Пачки Назва опису КОМЕНТАРІ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ Дозвільна система у сфері господарської діяльності : науково-практичний коментар Закону України «Про дозвільну систему у сфері м’яка на сайті 2012 312 16 48,00 господарської діяльності» Адвокатура в Україні: наук.-практ. коментар Закону Про адвокатуру/ Варфоломеєва Т. В.,Гончаренко тверда на сайті 2010 400 16 36,00 Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції м’яка на сайті 2007 416...»

«ЗАПРОШЕННЯ НДЦІТ запрошує магістрантів, аспірантів, Примітка: – матеріали конференції друкуються у збірнику здобувачів, викладачів, науковців та всіх інших наукових праць, який не включено до переліку зацікавлених осіб взяти участь у підготовці та наукових видань ВАК України; виданні збірника наукових праць і матеріалів – відповідальність за висвітлений матеріал Міжнародної науково-практичної конференції. у статтях несуть автори; Форма участі у конференції: очно-заочна. – у разі невідповідності...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “криМіноЛоГія” (для бакалаврів) Київ200 Підготовленопрофесоромкафедриправоохоронноїдіяльності Г. С. Семаковим Затвердженоназасіданнікафедриправоохоронноїдіяльності (протокол№10від26.06.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом семаков Г. с. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Кримінологія”...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія геол. 2011. Вип. 25. С. 114–124 Ser. Geol. 2011. Is. 25. P. 114–   `УДК 549.562 ФОСФОРИТИ З ПАЛЕОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ КРИМУ П. Білоніжка, Ю. Дацюк© Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, e-mail: mineral@franko.lviv.ua Описано поширення фосфоритів у відкладах Гірського Криму. За допомогою дифрактометричного аналізу вивчено фазовий склад фосфоритів палеогену з правобережжя р. Бодрак. З’ясовано, що...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»