WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Заключний звіт: Семінар з питань виявлення та боротьби з розповсюдженням фальсифікованих та підроблених медикаментів в Україні Резюме З 18 по 20 травня 2011 року Програма розвитку ...»

Міністерство торгівлі США

Програма розвитку торговельного права та

Бюро патентів та товарних знаків США

м.Київ, Україна

18-20 травня 2011 року

Заключний звіт:

Семінар з питань виявлення та боротьби з розповсюдженням

фальсифікованих та підроблених медикаментів в Україні

Резюме

З 18 по 20 травня 2011 року Програма розвитку торговельного права Міністерства торгівлі США та Бюро

патентів та товарних знаків США провели семінар з питань виявлення та боротьби з розповсюдженням підроблених та фальсифікованих медикаментів в Україні із залученням висококваліфікованих досвідчених фахівців з Уряду США, міжнародних організацій, неурядових організацій та приватного сектору. Метою семінару було допомогти українським посадовим особам, особливо у правоохоронних та регуляторних органах, оволодіти найефективнішими методами та прийомами боротьби з торгівлею підробленими та фальсифікованими медикаментами.

До складу учасників входили посадові особи з Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками, Міністерства внутрішніх справ, Державної митної служби України, Генеральної прокуратури України, представники міжнародного й українського приватно сектору та неурядових організацій. До складу промовців від Уряду США входили суддя Апеляційного суду 6-го округу, помічник Прокурора США, а також представники Бюро патентів та товарних знаків США, Управління з контролю за харчовими продуктами та медикаментами США та Служби з контролю за дотриманням імміграційних та митних правил.

Цілями семінару було: (1) підвищення відповідності та ефективності правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею підробленими та фальсифікованими медикаментами в Україні; (2) зміцнення впевненості споживачів у законності та безпечності медикаментів; (3) збільшення потоку приватних інвестицій у фармацевтичну промисловість України; (4) полегшення тягаря дотримання правил торгівлі для підприємців, що займаються торгівлею законними медикаментами; (5) підвищення дієвості контролю за дотримання прав інтелектуальної власності в Україні.

В перший день роботи семінару розглядалися проблеми боротьби з підробленими та фальсифікованими медикаментами, як у світовому масштабі, так і в межах України. Обговорення зосереджувалося навколо необхідних передумов та вимог до регулятивної системи, яка здатна допомогти у попередженні потрапляння підроблених та фальсифікованих медикаментів до офіційних каналів постачання та до рук споживачів. Представники Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками, Міністерства внутрішніх справ, Державної митної служби України обмінялися поглядами на поточний стан системи захисту від підроблених та фальсифікованих медикаментів в Україні. Представник неурядової організації ознайомив учасників з результатами дослідження, проведеного в низці областей України, щодо обсягу підроблених та фальсифікованих медикаментів на українському ринку. Слідом за цим пролунали виступи представників Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками та Управління з контролю за харчовими продуктами та медикаментами США, присвячені ролі регуляторних органів України та США з питань медикаментів. Наприкінці першого дня учасники заслухали виступ щодо перспектив громадської охорони здоров’я у світовому масштабі з точки зору боротьби з торгівлею підробленими та фальсифікованими медикаментами.

Другий день роботи розпочався з виступу представника Бюро патентів та товарних знаків США, присвяченого важливості заходів захисту прав інтелектуальної власності для боротьби із небезпечними лікарськими препаратами. Після цього учасники обговорення зосередилися на розслідуванні, судовому переслідуванні та винесенні судових рішень по кримінальних справах із залученням підроблених або фальсифікованих медикаментів, а також на аспектах порушення прав інтелектуально власності у справі підробки та фальсифікації медикаментів. Наприкінці другого дня учасники розбилися на невеликі групи для деталізованого та ретельного аналізу процедур та методів боротьби з розповсюдженням подроблених та фальсифікованих медикаментів шляхом діалогового вивчення конкретних практичних прикладів, що були розроблені спеціально для України в рамках Програми розвитку торговельного права.

Третій день семінару розпочався з обговорення висновків, яких дійшли учасники в результаті роботи у складі груп з вивчення конкретних практичних прикладів. Крім того у роботі цього дня взяли активну участь представники українського за зарубіжного приватного сектору, а учасники дізналися про різноманітні технології для відстежування та оперативного контролю за переміщенням об’єктів.

Рекомендації за результатами семінару докладно викладені далі у даному звіті.

Рекомендації, розроблені за результатами семінару Наприкінці третього дня роботи семінару учасники обговорили рекомендації за результатами даного заходу. Обговорення спиралися на все, що відбулося протягом трьох днів семінару.

Учасники розробили такі рекомендації:

(1) Існує потреба у додатковій технічній допомозі для формування робочої групи з представників основних урядових органів, Верховної Ради та судової влади, а також неурядових організацій, асоціацій фармацевтичної промисловості та компаній приватного сектору. Завданням зазначеної робочої групи була б пере оцінка та перегляд відповідної нормативно-правової бази України з метою підготовки та подання до Верховної Ради уніфікованого законопроекту, що вирішує законодавчі та інституційні проблемні питання, які перешкоджають ефективному та дієвому забезпеченню дотримання закону в частині, що стосується підроблених та фальсифікованих медикаментів в Україні. Такий законопроект був би оснований на єдиному підході до усіх основних питань, що стосуються як суттєвих положень так і процесуальних норм закону, визначених в ході роботи семінару.

(2) У короткотерміновій перспективі, проекти законів України №2274 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та №7146 «Про внесення змін до деяких законів України», якими вводиться кримінальне покарання конкретно за виробництво та розповсюдження підроблених, фальсифікованих на неякісних медикаментів, повинні стати основою для термінової законодавчої роботи Верховної Ради, яка повинна якомога швидше ввести в дію закон, оснований на цих проектах.

(3) Учасники семінару сподіваються, що Проект Закону України № 8130-д від 12 травня 2001 року «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України» буде відпрацьований з метою забезпечення належних повноважень Державної митної служби України, які б адекватно відповідали проблемам, з якими доводиться стикатися Україні у боротьбі з міжнародною торгівлею підробленими та фальсифікованими медикаментами.

(4) Параграф 24 Статті 11 Закону Україні «Про міліцію» №565-XII від 20 грудня 1990 року, який, по суті, забороняє забір зразків контрафактної продукції без спеціального окремого рішення суду, повинен бути переглянутий з метою надання більшої ефективності відповідній процедурі.

(5) Встановлена Кримінальним Кодексом України система мінімальних порогів по відношенню до притягання до кримінальної відповідальності виробників та розповсюджувачів контрафактної продукції повинна бути переглянута таким чином, щоб зробити її придатною для порушення кримінальних справ, які б завершувалися більш суворими кримінальними вироками.

(6) Програма розвитку торговельного права та Бюро патентів та товарних знаків США повинні надати технічну допомогу у формі семінарів з метою збільшення інтенсивності діалогу між приватним сектором та державними чиновниками України з питань найбільш ефективних методів боротьби з торгівлею підробленими та фальсифікованими медикаментами.

(7) Програма розвитку торговельного права та Бюро патентів та товарних знаків США повинні надати технічну допомогу у формі семінарів з метою надання додаткової та детальної інформації щодо новітнього дійового використання технологій відстежування та оперативного контролю за переміщенням товарів з метою боротьби з торгівлею підробленими та фальсифікованими медикаментами.Похожие работы:

«ВСТУП ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПРАВА ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ Навчальний посібник ХАРКІВПРАВА ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УДК 351175:342.72 Рекомендовано до друку Вченою радою ХНУВС ББК 67.9(4УКР)301.1631я73 Протокол №7 від 30.06.2006 р. П6 Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не...»

«СТОРІНКИ ПАМ’ЯТІ СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ КУЧЕРЕНКО ІРИНИ МИКОЛАЇВНИ (13 грудня 1956 р. – 13 липня 2012 р.) 13 липня 2012 р. на 56-му році пішла з життя Кучеренко Ірина Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Народилася Ірина Миколаївна Кучеренко 13 грудня 1956 р. у м. Києві у сім’ї робітників. Після закінчення у 1974 р. середньої школи № 8 м. Києва розпочала свою трудову...»

«Клацання Посібник із «Handycam» HDR-CX130E/CX160E/CX180E Зміст Насолодіться корисними функціями Індекс UA 2011 Sony Corporation 4-271-481-11(1) Як користуватися Посібником Посібник із «Handycam» У цьому Посібник із «Handycam» знаходяться відомості щодо найповнішого використання відеокамери. Прочитайте Посібник із «Handycam» на додаток до Посібник з експлуатації (окреме видання). Інформацію щодо користування відеокамерою за її приєднання до комп’ютера можна знайти у Посібник з експлуатації Зміст...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНА РАДА НАН УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО РОБОТА БІБЛІОТЕК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК -УКРАЇНИ В 2012 РОЦІ Інформаційно-аналітичний огляд Випуск 18 Київ 2013 УДК 02 ББК Ч734(4Укр)754.2 Р 58 Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2012 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова,...»

«РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УДК 349.41 ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ НАУКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Сидор В.Д., д.ю.н., доцент Чернівецький факультет Національного університету «Одеська юридична академія» У публікації проведено всебічний аналіз загальнотеоретичних засад науки земельного права України. Досліджено такі функції науки земельного права, як: емпірично-описова, практично-прикладна, оціночно-нормативна (методологічна), ідеологічна, інтерпретаційна, прогностична. Обґрунтовується...»

«ПОСІБНИК для членів окружних виборчих комісій на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року КИЇВ • 201 Посібник розроблено на основі нормативно-правових актів в редакції станом на 17 вересня 2014 року Видання здійснено в рамках проекту «Розбудова спроможності в проведенні навчання у виборчому процесі та підвищення обізнаності виборців», що виконується Координатором проектів ОБСЄ в Україні на запит ЦВК за підтримки Канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі та...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім. Івана Франка Факультет міжнародних відносин Кафедра європейського права Серія: міжнародне право Випуск: МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Програма академічного курсу та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин Львів 2005 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Програма академічного курсу та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин, спеціальностей “міжнародні відносини”, „країнознавство”...»

«10. Barcel. J. Who Decides the Arbitrator’s Jurisdiction? Separability and CompetenceCompetence in Transnational Perspective, 2003 [http://www.thefreelibrary.com/Who+decides+the+arbitrators’+jurisdiction%3F+Separability+a nd.-a0111853700].11. Haas U. Convention on Recognition and Enforcement iof Foreign Arbitral awards / U. Haas // Practicioner’s Handbook on International Arbitration, edited by Dr. Frank-Bernd Weigand, Verlang C.H. Beck Mnchen, 2002. – 410 p. 12. Roth M. The UNCITRAL Model Law...»

«Калмикова Я. С. Речові докази як засоби доказування в адміністративному судочинстві 1 Кодекс адміністративного судочинства України на 16 вересня 2011 року. – К.: Алеута; ЦУЛ, 2011. – 128 с. 2 Самсін І. Побудова управлінської моделі адміністративного судочинства: теоретико – практичні проблеми. / Самсін І. // Судоустрій і судочинство в Україні. – К.: Мінюст України, 2006. – № 1–2. – 20 с. 3 Самсін І. Вказана праця; Стефанюк В. Адміністративний процесуальний кодекс України / Стефанюк В. // Право...»

«Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Рахманов Дамир Галiаскарович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП. Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»