WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«Р.О. Стефанчук, Р.А. Майданик, О.В. Київець, Н.І. Майданик, Н.С. Наулік, Л.С. Нецька, Б.К. Левківський, Ю.Ю. Безмащук, Т.Є. Мироненко, А.М. Чернобай, М.М. Сивак, А.М. Тесленко, В.Р. ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Р.О. Стефанчук, Р.А. Майданик, О.В. Київець, Н.І. Майданик, Н.С. Наулік,

Л.С. Нецька, Б.К. Левківський, Ю.Ю. Безмащук, Т.Є. Мироненко,

А.М. Чернобай, М.М. Сивак, А.М. Тесленко, В.Р. Щавінський

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ

ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ

Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 347.96 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року).

Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді:

навчально-методичний комплекс (для магістрантів денної форми навчання) / уклад.:

Р.О. Стефанчук, Р.А. Майданик, О.В. Київець, Н.І. Майданик, Н.С. Наулік, Л.С. Нецька, Б.К. Левківський, Ю.Ю. Безмащук, Т.Є. Мироненко, А.М. Чернобай, М.М. Сивак, А.М. Тесленко, В.Р. Щавінський. – К.: Видавничий центр Національної академії прокуратури України, 2014. – 72 с.

Рецензенти:

Шевченко Я.М. – головний науковий співробітник відділу досліджень проблем ювенальної юстиції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України;

Кучер О.Г. – начальник Головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України, державний радник юстиції 3 класу.

Відомості про авторів:

Стефанчук Р.О. – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;

Майданик Р.А. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України;

Київець О.В. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор;

Майданик Н.І. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук;

Наулік Н.С. – начальник відділу досліджень проблем діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді Національної академії прокуратури України, юрист 1 класу, кандидат юридичних наук, доцент;

Нецька Л.С. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, доцент;

Левківський Б.К. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;

Безмащук Ю.Ю. – заступник директора Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук;

Мироненко Т.Є. – директор Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України, старший радник юстиції, кандидат юридичних наук;

Чернобай А.М. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, старший радник юстиції, кандидат юридичних наук;

Щавінський В.Р. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук;

Сивак М.М. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, радник юстиції;

Тесленко А.М. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, старший радник юстиції.

© Національна академія прокуратури України, 2014 ЗМІСТ ВСТУП

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ…………………………………………………..15

4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (ІСПИТУ)………………...56 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП Навчальна дисципліна «Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді» є обов’язковою складовою підготовки кваліфікованих працівників прокуратури, мета якої – надання студентам сучасних теоретичних знань про даний напрям прокурорської діяльності, формування в них практичних навичок для належної реалізації повноважень, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.

Належне вивчення курсу формує у студента комплексне уявлення про завдання прокурора з представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень; організацію роботи прокуратури на цій ділянці роботи; підстави, форми представництва; пріоритетні напрями здійснення представницької діяльності; повноваження прокурорів у цивільному, господарському, адміністративному судочинстві та при виконанні судових рішень.

За підсумками навчання студент повинен знати:

передумови та правові основи представництва прокуратурою інтересів

– громадянина або держави в суді;

критерії визначення підстав для представництва в судах;

– форми та методи представницької діяльності прокурора;

–  –  –

господарських та адміністративних справ;

складові організації роботи прокуратури з представництва;

– напрями взаємодії прокуратури з відповідними органами при

–  –  –

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Становлення та розвиток діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді Діяльність інстигатора (прокурора) за часів Речі Посполитої та Великого Князівства Литовського з представництва інтересів держави та короля.

Розбудова прокуратури за Петра І. Запровадження інституту представництва громадянина або держави в суді після судової реформи Олександра ІІ.

Представницька функція прокуратури Галичини, що перебувала у складі Австрії та Австро-Угорщини в період з 1849 по 1918 рік. Вплив реформ прокуратури в період УНР, Гетьманської держави, Директорії, ЗУНР, Української РСР на інститут представництва. Розвиток інституту представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді у незалежній Україні.

ТЕМА 2. Законодавчі засади представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді Конституційне закріплення функції представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.

Сучасний розвиток законодавства в сфері представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. Розвиток процесуального законодавства в сфері забезпечення представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.

Передумови представницької діяльності прокурора та її нормативна регламентація.

Види представництва. Відмінність представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді від інших видів представництва.

Завдання, підстави та форми представництва.

ТЕМА 3. Галузеві накази Генерального прокурора України щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді Поняття, роль та значення галузевих наказів Генерального прокурора України щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Система та основні положення галузевих наказів Генерального прокурора України щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді.

ТЕМА 4. Загальні положення організації діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді Поняття та значення організації роботи прокуратури з представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Структурні елементи організації роботи прокуратури з представництва.

Організація роботи прокуратури районного рівня; обласного рівня;

Генеральної прокуратури України з питань представництва.

Ефективність діяльності прокурора з представництва інтересів громадянина або держави в суді.

ТЕМА 5. Міжнародний досвід діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді Аналіз світових правових систем щодо участі прокуратури в сфері представництва інтересів громадянина або держави в суді.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Захист прокуратурою прав людини та інтересів держави у країнах англоамериканської системи права. Діяльність прокурора у сфері захисту прав людини та інтересів держави на прикладі деяких країн континентальної системи права.

Представницька функція прокуратури крізь призму Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи та Венеціанської комісії.

Представницька діяльність прокурора крізь призму рішень Європейського суду з прав людини.

Досвід прокуратури Російської Федерації та країн СНД у сфері захисту прав людини та інтересів держави.

Діяльність прокуратури у сфері захисту прав людини та інтересів держави в деяких країнах Азії.

Захист прав людини та інтересів держави прокурором у країнах мусульманської системи права.

ТЕМА 6. Організація діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді у цивільному процесі Завдання прокурора у цивільному судочинстві.

Звернення прокурора до суду першої інстанції з позовом або заявою про захист прав, свобод, інтересів громадянина, державних та суспільних інтересів. Підготовка та складання позову. Форма і зміст позовної заяви. Порядок подачі прокурором позову.

Забезпечення позову.

Участь прокурора в судовому розгляді цивільної справи. Повноваження прокурора в суді. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в наказному та окремому провадженні.

Апеляційна та касаційна скарги прокурора: форма, зміст, порядок внесення. Повноваження прокурора при перегляді та виконанні судових рішень в цивільних справах.

Підстави для оскарження судових рішень до Верховного Суду України.

Підготовка та складання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Подання прокурором заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Прокурор в судовому провадженні з перегляду цивільних справ за нововиявленими обставинами.

ТЕМА 7. Організація діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді у господарському процесі Завдання прокурора у господарському судочинстві.

Звернення прокурора до господарського суду першої інстанції з позовною заявою. Підготовка та складання позовної заяви. Форма і зміст позовної заяви. Порядок подання прокурором до суду позовної заяви. Забезпечення позову.

Участь прокурора в судовому розгляді справи. Повноваження прокурора в суді.

Апеляційна та касаційна скарги прокурора: форма, зміст, порядок внесення. Повноваження прокурора при перегляді та виконанні судових рішень в господарському судочинстві.

Підстави для оскарження судових рішень до Верховного Суду України.

Підготовка та складання прокурором заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Подання прокурором заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

ТЕМА 8. Організація діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді в адміністративному процесі Завдання прокурора в адміністративному судочинстві.

Звернення прокурора з позовом до адміністративного суду. Відкриття провадження у справі за позовом прокурора.

Участь прокурора у судовому розгляді справи. Повноваження прокурора в суді.

Апеляційна та касаційна скарги прокурора: форма, зміст, порядок внесення. Участь прокурора в апеляційному та касаційному провадженні адміністративних справ.

Підстави для оскарження судових рішень до Верховного Суду України.

Підготовка та складання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Подання прокурором заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Прокурор у судовому проваджені з перегляду адміністративних справ за нововиявленими обставинами.

ТЕМА 9. Організація діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави при виконанні судових рішень Мета і завдання прокурора у виконавчому провадженні.

Організація роботи прокурора у виконавчому провадженні.

Особливості представництва прокурором інтересів стягувача у виконавчому провадженні.

Контроль прокурора за виконанням судових рішень, постановлених за його позовами.

Проведення прокурорських перевірок з питань додержання законодавства при виконанні судових рішень. Повноваження прокурора щодо реагування на порушення закону при виконанні судових рішень.

ТЕМА 10. Участь прокурора у справах про захист соціальних прав громадян Загальна характеристика соціальних прав людини згідно із законодавством України.

Підготовка та звернення прокурора до суду з позовом, заявою щодо цієї категорії справ. Участь прокурора у судових засіданнях у суді першої інстанції.

Прокурор при перегляді справ в апеляційному та касаційному порядку;

перегляді Верховним Судом України; за нововиявленими обставинами.

Прокурор при виконанні судових рішень у справах про захист соціальних прав громадян.

ТЕМА 11. Участь прокурора у справах про захист інтересів громадянина або держави у сфері земельних відносин Правове регулювання сфери земельних відносин.

Особливості представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді у справах про земельні спори.

Дії прокурора щодо підготовки та пред’явлення позовної заяви до суду.

Участь у судових засіданнях у суді першої інстанції.

Участь прокурора при перегляді справ в апеляційному та касаційному порядку; Верховним Судом України; за нововиявленими обставинами.

ТЕМА 12. Участь прокурора у справах про захист інтересів держави у бюджетній сфері Правове регулювання бюджетної системи України.

Особливості представництва прокурором інтересів держави в суді у бюджетній сфері.

Дії прокурора з підготовки та пред’явлення позовної заяви. Участь прокурора в суді першої інстанції.

Прокурор при перегляді справ в апеляційному та касаційному порядку;

Верховним Судом України; за нововиявленими обставинами.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Семенкова Тетяна Вікторівна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 25.04.2012 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство Енергополь-Україна 1.2....»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 1. 2010 г. С.85-93. УДК 347.9 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ ТА ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ Шиманович О. М. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна Статтю присвячено дослідженню процесуальних особливостей розгляду судом справ про визнання особи безвісно відсутньою та оголошення...»

«Бріф-версія книги Р. Богатирьової «Атомні опіки людства» Ядерна енергетика в системі координат Енергія – Клімат – Людина Книга на чорнобильську тематику замислювалась давно, ще з часів роботи в Міністерстві охорони здоров’я в 90-ті роки. А може й раніше, адже я родом з того уральського регіону Росії, що в Челябінській області і котрий отримав Киштимський «атомний опік» ще в 1957 році. Проте не хотілось робити аналіз вузькогалузевим – через призму радіологічної тематики. Було бажання зробити...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №2(8) УДК 343.13 В. І. Галаган доктор юридичних наук, професор, професор кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» О. М. Калачова кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОЗНАК КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №1(7) УДК 343.13 І. Г. Голуб провідний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Рівненській області НОВІ ВИДИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЗГІДНО З КПК 2012 РОКУ Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, що введений в дію з 19 листопада 2012 року, запобіжними заходами є: особисте зобов’язання, особиста порука, застава,...»

«Аркадій Бущенко Тактика захисту права на свободу в межах кримінального процесу Посібник для адвокатів • Харків «Права людини»  ББК 67. Б  Ця публікація здійснена за фінансової підтримки  Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише  Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин  не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced with the financial assistance of the European  ...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра кримінально-правових дисциплін ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ Методичні вказівки та завдання для практичних занять Для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030401 “Право” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 347.97/99(477)(073) ОРекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра цивільно-правових дисциплін та банківського права БАНКІВСЬКЕ ПРАВО Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять і самостійної роботи Для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.060101 “Право” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 347.734(073) Б23 Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого...»

«Доповіді Європейського комітету у запобіганні катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (візити 2002 та 2005 років) та відповіді уряду України на доповіді КЗК ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67.9(4Укр) Д 48 Художник-­оформлювач Б.Є. Захаров Здійснено в рамках проекту за підтримки Національного фонду демократії (США) Доповіді Європейського комітету у запобіганні катуванням Д 68 чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (візити...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, Н.І. Майданик, Л.С. Нецька ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 347 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Стефанчук Р.О. Проблеми цивільного та господарського права: [навчально-методичний комплекс] / Р.О. Стефанчук, Н.І....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»