WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Індивідуальний звіт викладача Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” за 2013 рік 1. Карманний Євгеній Вадимович 2. Доцент, кандидат технічних ...»

-- [ Страница 1 ] --

Індивідуальний звіт викладача

Національного університету „Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого” за 2013 рік

1. Карманний Євгеній Вадимович

2. Доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри

3. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

техногенного і природного характеру. Організаційне забезпечення керівництва

загону невоєнізованих формувань в умовах нестійкості функціонування каналів зв’язку. Методичне забезпечення нормування гранично допустимих рівнів електромагнітних випромінювань на об’єкти. Вдосконалення викладання та відпрацювання документації з проблем цивільного захисту. 2,0 друк. арк.

4. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. Організаційне забезпечення керівництва загону невоєнізованих формувань в умовах нестійкості функціонування каналів зв’язку. Методичне забезпечення нормування гранично допустимих рівнів електромагнітних випромінювань на об’єкти. Вдосконалення викладання та відпрацювання документації з проблем цивільного захисту. 2,0 друк. арк.

4.1. Розробка підрозділів документації загону невоєнізованих формувань цивільного захисту університету в умовах нестійкості функціонування каналів зв’язку. Корегування навчальних програм стосовно проблем цивільного захисту.

Методичні матеріали стосовно нормування гранично допустимих рівнів електромагнітних випромінювань на об’єкти, наукові статті, тези.

Доповідь Начальника цивільного захисту НУ „ЮАУ” Міністру освіти і науки України, інші матеріали цивільного захисту університету.

4.2. Розроблені документи, стосовно діяльності загону невоєнізованих формувань цивільного захисту університету, можливої евакуації університету, плану цивільного захисту університету в особливий період ґрунтуються на висновках результатів всебічного наукового аналізу обстановки, яка може скластися у разі аварій, катастроф, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій сьогодення, з урахуванням досвіду комплексних досліджень, висновків з них та рекомендацій відповідних вітчизняних та закордонних фахівців щодо прогнозування, запобігання, реагування, ліквідації таких ситуацій. Цей аналіз проводився із залученням сучасних методик оцінок ризиків, які можуть супроводжувати надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціальнополітичного і воєнного характеру.

5.

5.2.

Доцент Карманний Є.В. 13 березня 2013 року підготував рецензію на наукову роботу, представлену на Міжнародний конкурс на кращу наукову роботу курсантів, студентів та слухачів у сфері безпеки життєдіяльності за напрямом «Екологічна та техногенна безпека», м. Львів.

Тема наукової роботи: «Державно-управлінська діяльність у сфері ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

Автор – Осіпов Владислав Юрійович, студент 5 курсу факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України, м. Харків.

Науковий керівник – Древаль Юрій Дмитрович, професор кафедри Охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України, доктор наук з державного управління, доцент.

6.

6.5.

На протязі 2013 року два рази (за півроку та за рік) брав участь у підготовці доповіді Ректора Міністру освіти і науки України про стан і підготовку цивільного захисту Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” (щодо виконання вимог Наказу Міністра освіти і науки України від 13.02.2009 р. № 103).

Брав участь у підготовці доповідної записки на запит Науковометодичної комісії з цивільної безпеки науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, м. Київ. Доповідна записка стосується узагальненого стану та аналізу викладання навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності”, „Цивільний захист і охорона праці в галузі” в в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» в 2013 році.

Брав участь у підготовці відповіді на запит Науково-методичної комісії з цивільної безпеки науково-методичної ради Міністерства освіти і науки Украни (м. Київ) щодо стану охорони праці і травматизму серед працівників і студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Як співробітник штабу Цивільного захисту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» на протязі року постійно брав участь у підготовці відповідей на запити: Харківської міської Ради (функціональної підсистеми місцевого рівня Єдиної державної системи цивільного захисту України); Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій в Харківський області (функціональної підсистеми регіонального рівня Єдиної державної системи цивільного захисту України); Начальника Цивільного захисту Мiнiстерства освiти і науки України (функціональної підсистеми загальнодержавного рівня Єдиної державної системи цивільного захисту України), стосовно питань цивільного захисту об’єктів, людських ресурсів і територій університету.

8. Участь у конференціях, семінарах.

1. Міжнародна науково–практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів Харківського національного економічного університету «Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених».

14 – 15 березня 2013 р., м. Харків.

2. Науково-практична конференція Академії Внутрішніх Військ МВС України, „Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку”. 20 – 21 березня 2013 р., м. Харків.

3. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених Національного університету державної податкової служби України «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку». 18 квітня 2013 р., м. Ірпінь.

4. ІV студентська наукова конференція Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” «Безпека життєдіяльності людини в регіонах України». 18 – 19 квітня 2013 року, м. Харків.

5. ХXІ (щорічна) міжнародна науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція). 25 – 26 квітня 2013 р., м. Харків.

6. XII Міжнародна науково-методична конференція Одеського національного морського університету «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика». 15 – 17 травня 2013 р., м. Одеса.

7. Спільний третій семінар “Шляхи використання сучасних інформаційних технологій при підготовці та діяльності співробітників правоохоронних органів за напрямками безпека життєдіяльності й цивільний захист” науковопедагогічних працівників кафедр: Основ безпеки життєдіяльності Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Інформатики та прикладних інформаційних технологій Академії внутрішніх військ МВС України. 17 травня 2013 року, м. Харків.

8. IX mezinrodn vdecko – praktick conference "Vdeck pokrok na pelomu tysyachalety - 2013". 27 kvtna – 05 cervna 2013 roku, Praha (IX Міжнародна науково-практична конференція «Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2013». 27.05.2013. – 05.06.2013., Чехія, м. Прага).

9. 18. medzinarodna vedeska konferencia "Rieenie krizovch situci v pecifickom prostred". 5-6 jn 2013. ilinck univerzita v iline, ilina, Slovakia (The Eighteenth International Scientific Conference "Crises situations solution in the specific environment". 5 and 6 of June 2013. Slovakia, ilina). Словакія, м. Жиліна.

10. ІХ международна научна практична конференция "Найновите постиження на европейската наука - 2013". 17 – 25 юни 2013. София (ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные достижения европейской науки – 2013». 17-25.06.2013., Болгарія, м. Софія).

11. Спільний другий круглий стіл “Перспективні напрямки вдосконалення навчального процесу та наукових розробок з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та охорони праці установ” науково-педагогічних працівників кафедр: Основ безпеки життєдіяльності Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту України, 25 червня 2013 року, м. Харків.

12. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція Національного університету цивільного захисту України «Проблеми цивільного захисту:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


управління попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи». 25 жовтня 2013 року, м. Харків.

13. Міжнародна науково-практична конференція Київського університету імені Бориса Грінченка "Здоров’язбереження у молодіжному середовищі".

15-16 листопада 2013 року, м. Київ.

14. V Міжнародна науково-методична конференція Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» "Безпека людини в сучасних умовах". 5 – 6 грудня 2013 року, м. Харків.

15. ХV регіональна студентська наукова конференція Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» "Харківщина, студентство, екологія". 5 – 6 грудня 2013 року, м. Харків.

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники та ін.).

Статті:

1. Тузіков С.А., Ковжога С.О., Карманний Є.В., Лазутський А.Ф., Писарєв А.В. Аналіз вимог до захисних споруд цивільного захисту і методологічні підходи до їх класифікації // Збірник наукових праць. Випуск 1 (34). - Харків:

ХУПС ім. І. Кожедуба, 2013. – С. 186 – 189. (0,48 друк. арк.).

2. Тузіков С.А., Карманний Є.В., Зенін А.П., Молодцов В.А. Фактори, що впливають на стійкість роботи захисних споруд і основні шляхи її підвищення // Збірка наукових праць: матеріали ХІІ міжнародної науковометодичної конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». Одеса, 15 – 17 травня 2013 р. – Одеса: Одеський нац. морський унт, 2013. – С. 245 – 248. (0,14 друк. арк.).

3. Тузіков С.А., Лазутський А.Ф., Ковжога С.О., Писарєв А.В., Карманний Є.В. Порядок організації досліджень стійкості функціонування захисних споруд // Materily IX mezinrodn vdecko – praktick conference "Vdeck pokrok na pelomu tysyachalety - 2013". 27 kvtna – 05 cervna 2013 roku. – Dil 33.

Ekologie. Zempis a geologie. Zemdlstvi. Zvrolkastvi. - Praha: Publishing House "Education and Science" s.r.o., 2013. – С. 12 – 17. (0,38 друк. арк.).

4. Полежаев А.Н., Карманный Е.В., Малько А.Д., Лазутская Т.В. Методический подход к обоснованию требуемого уровня безопасности с учетом существующей техногенной нагрузки территориального элемента // Zbornik prispevkov z 18. vedeckej konferencie s medzinrodnou ucast’ou “Rieenie krzovch situci v pecifickom prostred”, 2 ast’. ilina, 5. – 6. jn 2013. – ilina: ilinsk univerzita v iline v EDIS-vydavatel’stve U, 2013. – S. 481 – 485.

(0,24 друк. арк.).

5. Молодцов В.А., Тузіков С.А., Лазутський А.Ф., Карманний Є.В., Писарєв А.В. Стійкість функціонування захисних споруд цивільного захисту та основні шляхи її підвищення // Материали за 9-а международна научна практична конференция, „Найновите постижения на европейската наука”, – 17 –25ти юни 2013. Том 16. Екология. География и геология. Химия и химически технологии. Селско стопанство. Ветеринарна наука. – София: „Бял ГРАД-БГ” ООД, 2013. – С. 27 – 34. (0,53 друк. арк.).

Навчальні посібники:

1. Цивільний захист і охорона праці в галузі: навч. посіб. / С.О. Ковжога, С.А. Тузіков, Є.В. Карманний, А.П. Зенін. – Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад.

України», 2013. – 192 с. (8,54 друк. арк.).

Тези:

1. Андріїв Н.О., Карманний Є.В., Тузіков С.А. Вплив рекламних інформаційних технологій на споживання алкоголю – як загроза соціальноекономічним факторам безпеки життєдіяльності // Матеріали міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених», 14 – 15 березня 2013 р. – Х.: ХНЕУ, 2013. – С. 5. (0,12 друк. арк.)

2. Карманний Є.В., Зенін А.П., Молодцов В.А. Аспекти впливу інформаційних технологій як загроза соціально-політичним факторам безпеки життєдіяльності людини // Науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку», 20 – 21 березня 2013 року: збірник тез доповідей. – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. – С. 44 – 46. (0,17 друк. арк.)

3. Кулик Х.М., Карманний Є.В. Аспекти формування культури безпеки та здоров’я людини шляхом використання лікувальних та профілактичних властивостей pH-фактору і редокс-потенціалу питної води // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», м. Ірпінь, 18 квітня 2013 р. – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – С. 73 – 74. (0,09 друк. арк.)

4. Андріїв Н.О., Карманний Є.В. Роль теоретико-правового аналізу надзвичайних ситуацій, як складової цивільного захисту, у збереженні життя та здоров’я населення // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», м. Ірпінь, 18 квітня 2013 р. – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – С. 181 – 182. (0,09 друк. арк.)

5. Карманний Є.В., Тузіков С.А. Концептуальні підходи до принципів, критеріїв та питань екологічного нормування електромагнітного поля // Матеріали ІV-ї студентської наукової конференції «Безпека життєдіяльності людини в регіонах України», 18 – 19 квітня 2013 року. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад.

України», 2013. – С. 7 - 9. (0,17 друк. арк.).

6. Маринич А.С., Карманний Є.В. Дослідження чисельних показників радіаційного фону (м. Харків, м. Богуслав, м. Чорнобиль) // Матеріали ІV-ї студентської наукової конференції «Безпека життєдіяльності людини в регіонах України», 18 – 19 квітня 2013 року. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2013. – С. 14 - 17. (0,17 друк. арк.)

7. Андріїв Н.О., Карманний Є.В. Надзвичайні ситуації в контексті впливу на поведінку людини // Матеріали ІV-ї студентської наукової конференції «Безпека життєдіяльності людини в регіонах України», 18 – 19 квітня 2013 року. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2013. – С. 20 - 22. (0,15 друк.

арк.)Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«I®Pirko.м. ІНТЕР І МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЦИВІ.JІЬВЕ ПРАВО fRPAЇHH Підручник У двохтомах Том За загальною редакцією В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої та В. Л. Яроцького Рекомендовано Міністерством освіти і науки України код зкземпляра 333919 ІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІ 11111 11111 ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ КИїв''· · ·· • Юрінком Інтер ББК 67.9(4УКР)304я73 Ц58 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист N!! 14118.2-1966 від 25.08.2004) Рекомендовано Вченою радою...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, В.І. Дяченко, М.М. Сивак, А.М. Тесленко, В.Р. Щавінський СКЛАДАННЯ ПРОКУРОРОМ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 347.9 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року) Складання прокурором документів щодо...»

«ОРГАНІЗАТОРИ: ОРГАНИЗАТОРЫ: НВО «Міранда» НПО «Миранда» НАУКОВЕ ЛІТО НАУЧНОЕ ЛЕТО Збірка Сборник наукових праць научных трудов за матеріалами Міжнародної наукової по материалам Международной научной конференції конференции “Наукове літо-2014” «Научное лето 2014» 31 липня 2014 року 31 июля 2014 года Організатори конференції залишають за собою Организаторы конференции оставляют за собой право редагування і правки текстів. право редактирования и правки текстов. Організатори конференції не несуть...»

«HP Photosmart C7100 All-in-One series Вступний посібник HP Photosmart C7100 All-in-One series © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe® та логотип Acrobat logo® є торговими марками компанії Adobe Systems Incorporated. Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® та Windows 2000® є зареєстрованими в США товарними знаками корпорації Microsoft. Intel® та Pentium® є торговими марками компанії Intel Corporation або її дочірніх компаній в Сполучених Штатах та інших країнах. Energy...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Романюк О.I. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 21.04.201 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Фiнансгруп-Еелектроннi Комунiкацiйнi...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Горбенко О.В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28,04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство ГОТЕЛЬ ЖОВТНЕВИЙ Приватне акціонерне товариство...»

«ІНФОРМАЦІЯ про діяльність Головного управління юстиції у Полтавській області з питань правової роботи протягом І півріччя 2014 року Методичне керівництво правовою роботою, надання консультацій та здійснення контролю за станом роботи районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції з правової роботи здійснює відділ правової роботи, правової освіти та державної реєстрації нормативно-правових актів Головного управління юстиції у Полтавській області, який очолює Давиденко Олена Михайлівна (тел....»

«Доповіді Європейського комітету у запобіганні катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (візити 2002 та 2005 років) та відповіді уряду України на доповіді КЗК ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67.9(4Укр) Д 48 Художник-­оформлювач Б.Є. Захаров Здійснено в рамках проекту за підтримки Національного фонду демократії (США) Доповіді Європейського комітету у запобіганні катуванням Д 68 чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (візити...»

«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «КОРПОРАТИВНОЕ ДЛО» ПРЕЗИДІЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ РЕКОМЕНДАЦІЇ 28.12.2007 N 04-5/14 Господарські суди України Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин { Із змінами, внесеними згідно з Рекомендаціями Вищого господарського суду N 04-06/83 ( v6_83600-09 ) від 18.06.2009 N 04-06/190 ( v_190600-09 ) від 28.12.2009 } З метою однакового і правильного застосування норм...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор ПАТ ГСКТІ Сердюк Юрій Дмитрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 1.1. Повне найменування емітента ГОЛОВНИЙ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»