WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Сутність комунікативної компетентності прокурора, с. 10–18 У статті здійснено спробу виявлення сутності комунікативної компетентності прокурора крізь призму компетентнісного підходу до ...»

Інна БЕВЗЮК Ігор КОЗЬЯКОВ

старший викладач кафедри начальник відділу досліджень проблем

юридичної психології організації роботи та кадрового

та прокурорської етики забезпечення в органах прокуратури

Національної академії Науково-дослідного інституту

прокуратури України, Національної академії

кандидат психологічних наук прокуратури України, bevzuk@i.ua доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України ndc_apu@ukr.net УДК 343.163+159.9+35.082

СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОКУРОРА

Сутність комунікативної компетентності прокурора, с. 10–18 У статті здійснено спробу виявлення сутності комунікативної компетентності прокурора крізь призму компетентнісного підходу до функціональної сфери прокуратури та формування сукупності знань, умінь і навичок, необхідних для його ефективної професійної діяльності.

Ключові слова: спілкування; професійна компетентність; комунікативна компетентність; прокурор; прокурорська діяльність.

Постановка проблеми. Реформування прокуратури України, наближення її діяльності до європейських стандартів актуалізують проблему формування кадрового складу. Адже створення корпусу високоосвічених, кваліфінна Бевзюк, Ігор Козьяков, 2015 кованих прокурорів із необхідним рівнем ділових і морально-етичних якостей сприятиме трансформації української прокуратури у правову інституцію європейського зразка, а її діяльність відповідатиме суспільним очікуванням і демократичним принципам та цінностям.

–  –  –Похожие работы:

«УДК 349.6:811.161.2 А. В. Павленко, студентка 4 курсу юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – доц. кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук В. М. Завгородня ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ У статті розглянуті основні засади правового забезпечення діяльності у сфері виробництва...»

«УДК 343.147 : 336.7 : 004 (477) ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Поливанюк В.Д., к.ю.н., ст. викладач Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ У статті автор висвітлює питання щодо особливостей проведення огляду місця події при вчиненні злочинів у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних...»

«“Правова інформатика”, № 1(45)/2015 83 Інформаційні ресурси з інших спеціальностей юридичних наук УДК 342 АРМАШ Н.О., доктор юридичних наук., доцент, завідувач кафедрою конституційного, міжнародного та адміністративного права, Класичний приватний університет ПРО ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ Анотація. Про наявні в чинному законодавстві права та обов’язки державних політичних діячів з урахуванням притаманних їм функцій. В результаті отримуємо певну кількість...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 2. 2010 г. С. 82-88. УДК 346.13:340.132.6 ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ АНАЛОГІЇ ПРАВА ДО СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН Коваль В. М. Севастопольський апеляційний господарський суд, Севастополь, Україна Господарські суди застосовують аналогію права до майнових правовідносин у сфері господарювання на підставі ч. 2 ст. 8 ЦК, а до публічних правовідносин – на підставі ч. 7 ст. 9 КАС,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»