WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «Кримінальне право України (Особлива частина)» НЕ 1.1. Поняття та система Особливої частини кримінального права України. Наукові ...»

-- [ Страница 1 ] --

ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни «Кримінальне право України (Особлива частина)»

НЕ 1.1.

Поняття та система Особливої частини кримінального права України.

Наукові засади кримінально-правової кваліфікації

1. Поняття Особливої частини кримінального права та її значення.

2. Система Особливої частини кримінального права.

3. Наукові засади кримінально-правової кваліфікації:

поняття та підстави кримінально-правової кваліфікації;

стадії та етапи кримінально-правової кваліфікації;

структура кримінально-правової кваліфікації.

Основна література

1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 9-22.

2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О.

Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 5-26.

3. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 6-16.

4. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В.Савченко, В.В.Кузнецов, О.Ф.Штанько – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – С.283-295.

5. Кримінальне право України: Навчальний посібник / С.Г.Волкотруб, О.М.Омельчук, В.М.Ярін та ін. – За ред. О.М.Омельчука. – К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. – С. 3-9.

Додаткова література

1. Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ – 2001. – 212 с.

2. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - Київ: Атіка, 2002. – 640 с.

3. Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристь – 2001. – 299 с.

4. Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 300 с.

5. Марін О.К. Структура статей Особливої частини КК України та проблема коментування їх змісту // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. - 2004. - № 2 (2). Додаток 2. - С. 297-303.

6. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ: Атіка – 1999. – 463 с.

7. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. – Киев:

Юринком – 1995. – 208 с.

8. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 504 с.

НЕ 1.2.

Злочини проти основ національної безпеки України

1. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти основ національної безпеки України.

2. Державна зрада.

3. Посягання на державного чи громадського діяча: характеристика юридичного складу злочину.

4. Диверсія.

5. Шпигунство: об’єктивні, суб’єктивні ознаки та особливості звільнення від кримінальної відповідальності.

6. Інші злочини проти основ національної безпеки України (ст.ст. 109-110 КК України).

Основна література

1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 23-33.

2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О.

Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 26-38.

2. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов,

С.Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація, - Вид. третє переробл. та доповн. – Х.:

ТОВ «Одіссей», 2007. – С. 315-324.

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – С. 237-253.

5. Закон України „Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року // ВВР.

– 2003. - № 39. – С. 351. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=964-15

6. Закон України „Про державну таємницю” від 21 січня 1994 року №3855-XII // ВВР. – 1994.

– № 16. – С. 93. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3855-12

Додаткова література

1. Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини проти держави. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – К.: Київський університет, 1997. – 166 с.

2. Баулін Ю.В. Спеціальний вид звільнення громадянина України від кримінальної відповідальності за державну зраду // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2004. – № 9. – С. 21-30.

3. Зозуля І. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України // Право України. – 2004. – № 5. – С. 141-145.

4. Зозуля І.В. Національна безпека України як сукупний об’єкт кримінально-правового захисту // Право України. – 2002. – № 3. – С. 37-43.

5. Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії національної безпеки. Навчальний посібник. – К.: ДЕМІД, 2002. – 144 с.

6. Кучера А.В. Злочини проти основ національної безпеки України. – Івано-Франківськ: Сімик, 2003. –72 с.

7. Мірошник Ю. Державна таємниця як складова забезпечення національної безпеки України // Право України. – 2004. – № 9. – С. 32-34.

8. Навроцький В. О. Злочини проти держави: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 48 с.

9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2006. – С. 211-217.

НЕ 1.3.

Злочини проти життя і здоров’я особи

1.Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти життя та здоров’я особи.

2.Вбивство: поняття, кримінально-правовий аналіз і класифікація

2.1. Вбивство при обтяжуючих обставинах.

2.2. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання.

2.3. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

2.4.Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів необхідних для затримання злочинця.

3. Тілесні ушкодження: поняття, види, характерні об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

4. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини:

4.1.Погроза вбивством: поняття, суб’єктивні та об’єктивні ознаки.

4.2.Незаконне проведення аборту: поняття, суб’єктивні та об’єктивні ознаки.

4.3.Залишення в небезпеці та його відмежування від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Основна література

1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 34-76.

2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О.

Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 38-79.

3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., перероб та доп.) / За ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 273-292, 296Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В.Савченко, В.В.Кузнєцов, О.Ф.Штанько – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – С.314-324.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я особи” від 7 лютого 2003 року № 2. // Постанови Пленуму Верховного Суду у кримінальних справах (1973-2004). Офіційне видання / За ред. В.Т.Маляренка. – К.: Ін

Юре, 2004. – С. 73-75. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0002700-03

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про необхідну оборону” від 26 квітня 2002 р. № 1. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0001700-02


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Додаткова література

1. Булда Д. Деякі аспекти кримінальної відповідальності за катування // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №7. – С.120-124.

2. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності:

Монографія. / Наук. ред. А.А. Музика. – К.: Вид. Паливода А.В., 2007. – 180 с.

3. Кримінальне судочинство в Україні: Судова практика. Злочини проти життя особи (вбивства): Офіц. вид. / Верх. Суд України, відп. ред. П.П. Пилипчук. – К.: Вид. ДІМ, 2007. – 960 с.

4. Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матеріали наук.-практ. конф. (Харків.

22-23 квіт. 2004 р.) / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. - К. - Х.: Юрінком Інтер, 2004. - 260 с.

5. Мамчур В.М. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв’язку із виконанням цією особою службового чи громадського обов’язку. Автореф. дис.

... канд. юрид. наук. – К., 2002. – 20 с.

6. Остапенко Л.А. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах (ст.ст. 116, 117, 118 КК України). Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – К., 2003. – 20 с.

7. Остапенко Л. Питання співучасті у вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 7. - С. 106-112.

8. Снігерьов О.П., Матвійчук В.В., Никифорчук Д.Й. Умисні вбивства. Попередження і розкриття: практичний посібник. – К.: КНТ, 2005. – 100 с.

9. Тимчук О. Суб’єктивна сторона залишення в небезпеці // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1

10. Чеботарьова Г.В. Кримінально-правові проблеми трансплантації або органів людини та донорство крові. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – К., 2003. – 20 с.

11. Шеремет А.П. Розслідування та запобігання вбивствам: Навчальний посібник. – Чернівці:

ТОВ «Наші книги», 2007. – 248 с.

12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2006. – С. 217-276.

НЕ 1.4.

Злочини проти волі, честі і гідності особи

1. Поняття, загальна характеристика та класифікація злочинів проти волі, честі та гідності особи.

2.Кримінально-правовий аналіз юридичних складів злочинів проти волі, честі та гідності особи:

незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

захоплення заручників;

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.

Основна література

1. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.; за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – С. 78-89.

2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В. Александров, О.О.

Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник та ін.; За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка.–3-тє вид., переробл. та допов.– К.: Атіка, 2009.– С. 79-94.

3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., перероб та доп.) / За ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 348-358.

4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов,Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВОЛУЙКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 351.745 (477) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Дніпропетровськ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет...»

«“Інформація і право”, № 1(7)/2013 21 Інформаційне право УДК 1:316.4 ДАНИЛЬЯН О.Г., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” ДЗЬОБАНЬ О.П., доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України ІНФОРМАЦІЙНА КАРТИНА СВІТУ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ СУЧАСНОЇ НАУКИ Й КУЛЬТУРИ Анотація. Проаналізовані окремі аспекти сутності інформаційної картини світу з точки зору...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Заснований у 2009 р. Вісник Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 15436-4008 ПР Запорізького національного 22 червня 2009 р. університету Адреса редакції: Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, Юридичні науки Телефон для довідок: (061) 289-12Факс: (061) 289-12№ 2 (І), 20 Запоріжжя 2015 Вісник Запорізького національного...»

«“Правова інформатика”, № 3(15) / 2007 83 УДК 340 О. ЛУПАЛО, кандидат юридичних наук, начальник лабораторії проблем управління Академії управління Міністерства внутрішніх справ України ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Анотація. Щодо теоретико-правових засад, розкривається значення та можливі шляхів оцінювання ефективності управління в органах внутрішніх справ України. Пропонується визначати ефективність через результати...»

«“Правова інформатика”, № 4(36) / 2012 3 Інформаційне право УДК 351.810:340.11:340.12 БЄЛЯКОВ К.І., доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач наукового відділу правових проблем інформаційної діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України МОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ Анотація. Розглянуто сучасний стан та актуальні проблеми формування термінологічнопонятійного апарату інформаційного права та правової інформатики, а також відповідного напряму...»

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №27. 2013 is researched and proposed. Subjective structure of mechanism of innovative policy formation and implementation is defined. Key words: state innovative policy, national innovative system, priorities of innovative development, innovative attitude. УДК 349.2 І.П. Жигалкін, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» ПАРАДИГМА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА...»

«ЛІТЕРАТУРА Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні / І.О. Дзера. – К.: 1. Юрінком Інтер, 2001. – 255 с. Халфина P.O. Договор в английском праве. – М.: Издательство академии наук СССР, 2. 1959. – 320 с; Самонд и Вильямс. Основы договорного права. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. – 704 с; Ласк Г. Гражданское право США (право торгового оборота). – М.: Издательство иностранной литературы, 1961. – 774 с. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред....»

«Topical issues of law: theory and practice. №27. 2013 УДК 349.2 М.І.Іншин, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ Стаття присвячена вивченню основних засад правового регулювання надання соціальної допомоги дітям-інвалідам. Виявлено окремі недоліки чинних нормативно-правових актів,...»

«“Інформація і право”, № 1(10) / 2014 106 Інформаційні ресурси з інших спеціальностей юридичних наук УДК 343.365:343.237(091)(477) )“11/19” БЕНІЦЬКИЙ А.С., кандидат юридичних наук, доцент, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ ТА СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ Анотація. У роботі досліджено норми Соборного Уложення 1649 року, новоуказних статей про...»

«УДК 343.976+343.575 Чувирін Дмитро Едуардович – науковий співробітник Міжвідомчого НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України Вибір ефективної наркотичної політики України – шлях збереження генофонду нації У статті докладно проаналізовано загрози кримінального наркотизму та наркоманії. Показано переваги та недоліки відомих на сьогодні державних антинаркотичних стратегій. Запропоновано авторський варіант застосування в Україні рестриктивної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»