WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009. ( + ) Контрольний екземпляр ( ) Робочий екземпляр СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ „Реєстрація книг обліку розрахункових ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 13

до наказу ДПC України

від 30.11.11 № 187

Система управління якістю

ДСТУ ISO 9001:2009

.

( + ) Контрольний екземпляр

( ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

„Реєстрація книг обліку розрахункових операцій”

САП12

Варіант № 1

Київ 2011

Зміст

Стор.

1. Призначення та сфера застосування

2. Скорочення

3. Нормативні документи

4. Відповідальність і повноваження

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

Додаток А Аркуш реєстрації змін

Додаток Б Аркуш ознайомлення

1. Призначення та сфера застосування Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій” (далі – адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС державна податкова служба;

Книга ОРО книга обліку розрахункових операцій;

РРО реєстратор розрахункових операцій;

СГ суб’єкт господарювання.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР;

3.2. Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ДПА України від 01.12.00 № 614 (далі – Порядок), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.01 за № 106/5297.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи податкового контролю юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об’єднаних державних податкових інспекцій (далі – підрозділи податкового контролю юридичних осіб) та підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі – підрозділи податкового супроводження) за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу податкового супроводження.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент податкового контролю.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Термін реєстрації - не пізніше двох робочих днів з моменту подання, а взяття на облік – у день подання СГ необхідних документів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги:

- CГ, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

- підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати книги ОРО за місцезнаходженням цих філій.

Українське державне підприємство поштового зв'язку „Укрпошта” може реєструвати книги ОРО за місцем розташування відособлених безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні рахунки у місцевих відділеннях банків, як для власних потреб цих підрозділів, так і для підпорядкованих їм відділень поштового зв'язку. Зазначене поширюється також на Державне підприємство спеціального зв'язку та державні територіальногалузеві об'єднання (підприємства) залізничного транспорту, а також відкрите акціонерне товариство „Укртелеком”.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій (далі Довідка).

6.2. Блок-схему процесу „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій” представлено на рис. 1.

Реєстрація книг ОРО на кожний РРО здійснюється у тому самому органі ДПС, де зареєстрований РРО. Форма книги ОРО на РРО має відповідати додатку 2 Порядку, форма книги ОРО на господарську одиницю - додатку 3 Порядку, книги ОРО на представництво агента (для сфери розповсюдження державних лотерей) - додатку 4 Порядку.

Форма книги ОРО для рухомого складу підприємств електротранспорту, яка використовується при реалізації разових квитків у салоні транспортного засобу, наведена в додатку 5 Порядку. Вона містить титульну сторінку та послідовно пронумеровані квитково-облікові аркуші, які складаються з корінця та відривної частини. Обидві частини квитково-облікового аркуша повинні мати однакові серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені друкарським способом при виготовленні книги ОРО. Серії (у межах трьох літер) та номери (у межах шести цифрових розрядів) квитково-облікових аркушів не повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СГ.

Форма книги ОРО, що використовується при наданні послуг пасажирським автомобільним транспортом у разі проведення розрахунків без застосування РРО, відповідає додатку 3 Порядку.

При цьому на титульній сторінці повинна бути зазначена назва документа „Книга обліку розрахункових операцій”; квитково-касові листи в книзі повинні бути послідовно пронумеровані, обидві частини кожного квитково-касового листа повинні мати однакові серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені друкарським способом при виготовленні. Серії (у межах трьох літер) та номери (у межах шести цифрових розрядів) квитково-касових листів не повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СГ.

Перед реєстрацією книги ОРО забезпечується:

шнурування книги ОРО;

послідовне нумерування її сторінок;

установлення на неї засобу контролю таким чином, щоб унеможливити розшнурування книги без порушення цілісності засобу контролю;

здійснення на титульній сторінці книги записів, що містять дані про СГ (назва та адреса господарської одиниці, назва СГ, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи), кількість сторінок, номер установленого засобу контролю, дані про РРО (модифікація РРО, заводський і фіскальний номери РРО, версія програмного забезпечення).

Вхідними документами для процесу є:

1. Реєстрація першої книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора):

- письмова заява СГ довільної форми, де зазначається сфера діяльності;

- книга ОРО;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має зареєстровані в даному органі ДПС книги ОРО на інші господарські одиниці чи РРО, то копія свідоцтва не потрібна);

- дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);

- для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

2. Реєстрація першої книги ОРО на РРО:

- письмова заява СГ довільної форми;

- книга ОРО;

- реєстраційне посвідчення на РРО.

Реєстраційне посвідчення повертається СГ.

3. Реєстрація другої книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора) та на РРО:

- письмова заява СГ довільної форми;

- довідка про реєстрацію книги ОРО;

- книга ОРО.

4. Узяття на облік книги ОРО:

- довідка про реєстрацію книги ОРО.

5. Перереєстрація книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора):

- письмова заява СГ довільної форми;

- довідка про реєстрацію книги ОРО з відміткою про зняття книги ОРО з обліку;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- усі зазначені в Довідці незакінчені книги ОРО;

- усі зазначені в Довідці незакінчені розрахункові книжки;

- дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);

- для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в органі ДПС.

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС отримана заява від СГ довільної форми та інші документи, у разі необхідності, надходять до підрозділу контролю за проведенням готівкових розрахунків на виконання.

Першій книзі ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора) надається фіскальний номер, який складається з коду області (дві цифри), коду району або міста (дві цифри) згідно з місцезнаходженням СГ (для великих платників податків - коду міста, де вони обслуговуються) та порядкового номера запису (шість цифр) у відповідному розділі Книги облікових форм. За бажанням СГ на одну господарську одиницю (депо) реєструється декілька перших книг ОРО для використання в окремих місцях проведення розрахунків.

Такі книги реєструються у Книзі облікових форм під різними порядковими номерами і отримують, відповідно, різні фіскальні номери.

При реєстрації першої книги ОРО на РРО їй надається фіскальний номер, який складається з фіскального номера РРО та літери „р”.

Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм і виписує Довідку відповідно до додатку 6 Порядку у двох примірниках: один примірник надається СГ, другий - залишається в органі ДПС. Номер Довідки збігається з фіскальним номером книги ОРО. Посадова особа органу ДПС заповнює також рядки титульної сторінки книги ОРО: номер книги ОРО, дата реєстрації, назва органу ДПС, дані про посадову особу органу ДПС.

Номер другої та наступних книг ОРО складається з фіскального номера першої книги ОРО, зареєстрованої на ту саму господарську одиницю (місце проведення розрахунків) або на той самий РРО, та проставленого через дріб порядкового номера наступної книги ОРО.

При узятті книги ОРО на облік в органах ДПС за місцем провадження підприємницької діяльності посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм, а також відмітку в наданій Довідці.

При перереєстрації книги ОРО вносяться зміни до відповідних записів у Книзі облікових форм та титульних сторінках книг ОРО, вилучається Довідка та оформляється нова Довідка з таким самим номером, як у попередньої, у якій записуються дані про всі перереєстровані книги ОРО та розрахункові книжки.

У разі, якщо органом ДПС прийнято рішення про відмову в реєстрації книги ОРО, то необхідно повідомити про це СГ не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів. Підставою для відмови у реєстрації книги ОРО може бути невідповідність наданих СГ документів вимогам чинного законодавства, вичерпання терміну їх дії, невиконання вимог

–  –  –

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків реєстрації книг обліку розрахункових операцій у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Креєстрації книг ОРО).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 342.9 В. М. Соколов, суддя Сумського окружного адміністративного суду ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ Статтю присвячено проблемам використання аналогії права в адміністративному судочинстві. Розглядається зміст окремих принципів права, які можуть бути використані при вирішенні адміністративних справ за аналогією. Ключові слова: аналогія права; адміністративне судочинство; принципи права. Постановка проблеми.1Фундаментальними принципами...»

«УДК 349.415 (1-751.3) Т. В. Лісова, канд. юрид. наук, доцент, C. В. Шарапова, канд. юрид. наук, доцент Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ Статтю присвячено комплексному дослідженню актуальних питань правової охорони земель природно-заповідного фонду в умовах сучасної земельної реформи. Всебічно обґрунтовується необхідність удосконалення чинних нормативно-правових актів, що...»

«“Правова інформатика”, № 4(40) / 2013 35 УДК 340.12 САРЖАН С.Л., кандидат юридичних наук ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ Анотація. У статті розглядається правова інформація, як похідна і властивість юридичних фактів, що обумовлюють форму і зміст такої інформації. Подано характеристики, ознаки класифікації такої інформації, право та власність на інформацію, а також роль правової інформації в діяльності правоохоронних органів. Ключові слова: інформація, інформаційне право,...»

«УДК 343.976+343.575 Чувирін Дмитро Едуардович – науковий співробітник Міжвідомчого НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України Вибір ефективної наркотичної політики України – шлях збереження генофонду нації У статті докладно проаналізовано загрози кримінального наркотизму та наркоманії. Показано переваги та недоліки відомих на сьогодні державних антинаркотичних стратегій. Запропоновано авторський варіант застосування в Україні рестриктивної...»

«“Інформація і право”, № 1(7)/2013 21 Інформаційне право УДК 1:316.4 ДАНИЛЬЯН О.Г., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” ДЗЬОБАНЬ О.П., доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України ІНФОРМАЦІЙНА КАРТИНА СВІТУ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ СУЧАСНОЇ НАУКИ Й КУЛЬТУРИ Анотація. Проаналізовані окремі аспекти сутності інформаційної картини світу з точки зору...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у серпні 2009 р. № 2 (21) 201 Харків «Право» УДК [13+14+37.01+159.9] (06) ISSN 2075-71 Рекомендовано до друку вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 7 від 21.03.2014 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19315–9115ПР від 08.05.2012 р. Вісник...»

«ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підруч. / Пер. з рос. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.18. Скорилкин Н.М. Добровольный отказ от преступления и его место в системе обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности. – Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1998. – 165 с. 19. Спасенников И.Г. Уголовно-правовое значение добровольного отказа для предупреждения и пресечения преступлений: Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1999. – 183 с. 20. Сулаквелидзе Д.Д....»

«УДК 343.9 : 340.15 В. Ф. Оболенцев, канд. юрид. наук, доцент Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО МЕТОДУ У КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Стаття присвячена практиці використання системного методу в кримінології. Розкривається зміст наукових теорій, розроблених з його застосуванням, обґрунтовується перспективність досліджень у цьому напрямку. Ключові слова: методика кримінологічних досліджень, кримінологія,...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2015. – №1(11) УДК 342.5 Батанов О. В. доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: АКСІОЛОГІЧНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ1 Довкола питання про феномен місцевого самоврядування (далі – МСВ) традиційно виникали і продовжують виникати дискусії, у ході яких дістають вияв насамперед спроби...»

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік` 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ 1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 1.4. Місцезнаходження емітента 93403, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (06452) 6-93-39, (06452) 2-99-69 1.6. Електронна поштова адреса емітента...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»