WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«АЛЧЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ – ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ РЕШЕНИЕ «08» сентября г. Алчевск №11/1 2011г. О ...»

-- [ Страница 1 ] --

Ф-МПТ-751-ВО 01(05)

АЛЧЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ – ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ

«08» сентября г. Алчевск №11/1

2011г.

О водоснабжении г. Алчевска

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии городского

совета по вопросам городского хозяйства и экологии Ефимова А.А. о состоянии водоснабжения в городе, на основании части первой статьи 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет Р Е Ш И Л:

1. Информацию председателя постоянной комиссии городского совета по вопросам городского хозяйства и экологии Ефимова А.А. о состоянии водоснабжения города принять к сведению.

2. Утвердить текст обращения в адрес Премьер-Министра Украины Азарова Н.Я. (прилагается).

3. Утвердить текст обращения в адрес председателя Луганской областной государственной администрации Пристюка В.Н. (прилагается).

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Погребняк А.М.):

4.1. Инициировать перед прокуратурой города Алчевска вопрос обращения в суд за защитой интересов территориальной громады города Алчевска в части обеспечения населения города бесперебойной и в установленных объемах питьевой водой.

4.2. Информировать прокуратуру Луганской области о ситуации по обеспечению города Алчевска питьевой водой с целью применения мер по отношению к ООО „Лугансквода”.

4.3. Организовать контроль за выполнением коммунальным предприятием «Алчевское производственное управление водопроводноканализационного хозяйства» мероприятий по Программе «Питьевая вода г.

Алчевска на 2006-2020 годы».

5. Обратиться в Луганский областной совет с предложением о передаче в коммунальную собственность Алчевской громады Родаковского водозабора, как долю в общей собственности территориальных громад.

6. Ход выполнения данного решения городского совета рассмотреть на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам городского хозяйства и экологии в декабре 2011 года.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского совета по вопросам городского хозяйства и экологии (Ефимов А.А.).

Городской голова В.Е.Чуб Прем’єр–Міністру України Азарову М.Я.

ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Миколо Яновичу !

Істотне погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства «Алчевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (далі – КП «АВУВКГ») протягом останніх років, яке зумовило зниження рівня його платоспроможності та створило певну погрозу стабільному забезпеченню міста водою, на сьогодні є однією із нагальних проблем міста Алчевська.

Починаючи з січня 2010 року на підприємстві щомісяця нарощуються збитки. За станом на 01.09.2011 збитки досягли 2,7 млн.грн., кредиторська заборгованість складає 17,0 млн.грн., борги ТОВ «Луганськвода» - 7,2 млн. грн.

Причини ускладнення ситуації мають, в основному, об’єктивний характер і зумовлені наступними факторами:

- збільшення тривалості процедури встановлення тарифів на фоні випереджаючих темпів подорожчання енергоносіїв, матеріальних ресурсів та зростання мінімальної заробітної плати. Так, тільки з 01.02.2011 були встановлені тарифи для населення на послуги КП «АВУВКГ», розрахунки яких були надані ще у вересні 2010 року. Але вже на теперішній час встановлені тарифи не збалансовані і не тільки не містять інвестиційну складову (передбачено нульовий рівень рентабельності), що позбавляє підприємства можливості здійснювати заходи по забезпеченню сталого функціонування основного технологічного обладнання, але і собівартість вже сьогодні не покриває витрат (нижча на 20 %). Для інших груп споживачів на цей час тарифи не затверджені;

- відсутність фінансування Держбюджетом компенсації різниці в тарифах на послуги з водопостачання і водовідведення для населення, загальна сума якої (на 01.07.2011) складає 18,3 млн. грн. (у т.ч. до 2009 р. – 13,2 млн. грн., за 2009 р. – 860,9 тис. грн., за 2010 р. – 2860,4 тис. грн., за 7 місяців 2011р. – 809,1 тис. грн.);

- заборгованість Державного бюджету по пільгах та субсидіях складає 133,5 тис. грн.

Крім того, проблемою підприємства залишається жорстка залежність тарифів на послуги з водопостачання від цінової політики ТОВ «Луганськвода»

(79 % вартості 1 м3 води складає вартість покупної води).

Чергове підвищення цін ТОВ «Луганськвода», як суб’єкта господарювання, зацікавленого у забезпеченні беззбитковості своєї діяльності, може значно поглибити фінансово-економічні проблеми та привести до критичної неплатоспроможності КП «АВУВКГ». Крім того, за попередніми розрахунками, вже на сьогоднішній день витрати одного статистичного мешканця Алчевська на оплату житлово-комунальних послуг та мінімальну споживчу корзину становлять майже 80 %. Подальше зростання вартості послуг водопостачання може спровокувати збільшення обсягів заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, яка вже зараз досягла 62,3 млн. грн.

(з них 13,2 млн. грн. – за послуги з водопостачання та водовідведення), що зумовить подальше збільшення дефіциту фінансових ресурсів КП «АВУВКГ».

Для недопущення перебоїв у забезпеченні населення міста якісною і у необхідному обсязі питною водою підприємству неодноразово надавалася фінансова допомога з міського бюджету, залучалися додаткові позабюджетні ресурси, проте кардинально змінити ситуацію на підприємстві силами міста не вдається.

Виходячи з вищевикладеного, для запобігання ситуацій, загрозливих забезпеченню міста водою та недопущення банкрутства КП «АВУВКГ», звертаємося до Вас з наступними пропозиціями щодо забезпечення:

1. Надання субвенції з Державного бюджету різниці в тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення, що надавалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості послуг встановленим тарифам.

2. Скорочення тривалості процедури встановлення тарифів Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України.

3. Введення мораторію на зростання вартості енергоносіїв протягом бюджетного року (не частіше 1 разу на рік) для забезпечення відповідності фактичної вартості послуг встановленим діючим тарифам.

4. Забезпечення офіційного оприлюднення відповідними органами центральної виконавчої влади рішень про зміни вартості енергоносіїв не пізніше 15 липня року, який передує бюджетному, для можливості вживання своєчасних заходів урахування цих змін при формуванні економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги і складанні проектів місцевих бюджетів.

5. Звільнення або застосування особливого режиму перерахування податку на додану вартість підприємствами житлово-комунального господарства в цілях надання їм можливості акумуляції коштів суми податку для цільового використання на придбання капітальних активів, технічне переоснащення інфраструктури, впровадження енергозберігаючих технологій і т.п.

6. Компенсування Державним бюджетом частки витрат ТОВ «Луганськвода» на виробництво та транспортування води.

–  –  –

Депутати Алчевської міської ради стурбовані ситуацією, що склалася з водопостачанням міста.

Починаючи з червня місяця поточного року місто нестабільно забезпечується питною водою. З середини липня значна частина споживачів не отримує питну воду. Зі скаргами на відсутність питної води звернулося у липні

– 1 140 громадян, а в серпні – 1 857.

Власних джерел питної води місто не має. Водопостачання його забезпечує КП «Алчевське виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства» (КП «АВУВКГ»), яке отримує питну воду від ТОВ «Луганськвода».

В порушення норм абзацу дев’ятого статті 23 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», частин третьої та четвертої статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пунктів 5.7 та 5.8 Договору на надання послуг з централізованого водопостачання, який укладено між відокремленим підрозділом «Алчевське управління ТОВ «Луганськвода» та КП «АВУВКГ» від 01.01.2011 року, пунктом 8.12 Концесійного договору від 21.03.2008 року № 4 між Луганською обласною радою та ТОВ «Луганськвода», останнє самовільно, без попереднього повідомлення та погодження з виконавчими органами Алчевської міської ради систематично знижує параметри подання питної води на місто Алчевськ.

Такі дії суперечать нормам підпункту 5 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктам 3, 4 та 6 Правил надання послуг з централізованого теплопостачання, постачання холодної і гарячої води та водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, постанові Вищого Господарського Суду України від 03.06.2009 року № 13/22пд, оскільки обмеження подачі питної води населенню та для потреб пожежегасіння одноосібно не передбачено ні чинним законодавством, ні умовами вищезазначених договорів.

Зокрема, всупереч вимогам пункту 32 Правил надання послуг з централізованого теплопостачання, постачання холодної і гарячої води та водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, ТОВ «Луганськвода» жодного разу вчасно, тобто не пізніше ніж за 10 днів, не попередило споживачів міста Алчевська про проведення планових ремонтних робіт на власних водогонах.

З середини липня ТОВ «Луганськвода» без письмового узгодження за власним рішенням зменшило обсяги водопостачання міста, що викликало ажіотажний попит на питну воду і, як наслідок, надлишковий її запас, що на загал не використовується на побутові потреби населення.

Подальші дії зі скорочення водопостачання міста та спроби взагалі припинити постачання питної води призводять до підвищення соціальної напруги. Підтвердженням цьому було декілька стихійних мітингів жителів міста, звернення до центральних засобів масової інформації та систематичне обговорення цієї проблеми у місцевих ЗМІ.

В технічному плані, різкі зміни тиску на водогонах мають катастрофічні наслідки, пов’язані з чисельними аваріями, оскільки понад 80 % мереж міста мають стовідсотковий знос. Внаслідок – суттєво підвищується відсоток невиробничих втрат води, які збільшують збитки підприємств водопостачання.

Додатково, невиробничі втрати питної води КП «АВУВКГ» штучно завищуються внаслідок відсутності належного обліку та розмежування на транзитному водогоні 800 (вул. Мічуріна – вул. Волочаєвська). Неодноразово ТОВ «Луганськвода» давала обіцянки видати технічні умови на встановлення приладів обліку на врізках мереж КП «АВУВКГ» у зазначений водогін, в тому числі на пленарних засіданнях Алчевської міської ради (рішення від 31.03.2011 № 5/8 та від 10.06.2011 № 8/1), які не виконані до цього часу, незважаючи на те, що КП «АВУВКГ» задоволені всі вимоги ТОВ «Луганськвода», які постійно доповнюються, за винятком надання документів, що підтверджують правомочність виконання врізок, здійснених приблизно в 1956 році, і відновити які складно.

Всупереч черговим обіцянкам видати технічні умови з 18 по 22 липня 2011 року (лист від 21.07.2011 вих. № 10/2541 на ім’я голови Луганської обласної ради Голенка В.М.), ТОВ «Луганськвода» використовує ситуацію, яка склалася, щоб продовжувати перекладати власні невиробничі втрати питної води в зазначеному водогоні на кошт міста Алчевська, чим штучно завищує і так не малу заборгованість КП «АВУВКГ».Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Т.О. ГАВРИЛКО, А.В. ГАВРИЛЕНКО, А.О. ЛИСЕНКО МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ Електронний конспект лекцій Київ 2007 УДК 339.138 (042.4) ББК У5я7 Г 124 Рецензенти: А.П.Науменко – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету; В.Г. Коба – д.е.н., професор, зав. кафедри економіки і менеджменту Київської державної академії водного транспорту; А.Т. Тофанчук –...»

«УДК 378.147:785 О.В. Плотницька, старший викладач (Житомирський державний університет) ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У статті розглянуто основні компоненти педагогічної технології формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики та перспективні підходи до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах. Для розкриття сутності терміна педагогічна технологія формування художньо-аналітичних умінь...»

«Економічні науки національних університетах шляхом забезпечення цільового функціонування технопарків, бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів і створення на їх базі технологічних точок зростання. Література 1. Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки і практики: Монографія. – Х.: ІНЖЕК, 2007.2. Петрович Й.М., Семенів О.М. Інтеграційні зв’язки у промисловості та тенденції їх розвитку в сучасних умовах // Регіональна економіка. – 2007. – № 4.3. Чужиков В. Трансформаційні зміни в...»

«1 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Рубцова Марина Юріївна УДК 339.727.22 (477) НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Спеціальність 08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук КИЇВ-1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у відділі глобальних проблем...»

«ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВІДДАННЯ ПЕРЕВАГИ ЗАНЯТТЯМ КОНКРЕТНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ СТУДЕНТІВ ВНЗ ГружевськийВ.О. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана Анотація. У статті проаналізовано динаміку віддання переваги заняттям конкретними видами спорту студентів 1-3 курсів. Визначено пріоритетні види спорту: спортивні ігри, аеробіка, танці, плавання. Виявлено особливості інтересу студентів етнічних груп і тих, які мешкають у...»

«УДК 371.26:378 Є.Ю.Маймула, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Маймула Є.Ю. Дослідження сучасного стану організації контролю навчальних досягнень студентів-економістів у процесі вивчення математичних дисциплін У статті поданий аналіз сучасного стану організації контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку повинна, в першу чергу, апелювати до вимог аналітичних центрів. В цілому, успішність впровадження інтегрованої системи бухгалтерського обліку та звітності залежить від багатьох факторів, основними з яких виступають:1) вірне формулювання цілей і завдань, які необхідно досягти в процесі функціонування системи обліку при її інтеграції; 2) грамотна постановка методології обліку; 3) наявність в компанії кваліфікованого...»

«Економічні науки Література 1. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : [підручник] / Кардаш В.Я. – К. : КНЕУ, 2001. – 239 с.2. Холодний Г.О. Маркетингова товарна політика : [навч. посіб.] / Холодний Г.О. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2006. – 324 с.3. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика : [навч. посіб.] / Шканова О.М. – К. : МАУП, 2003.– 160 с.4. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : [навч. посіб.] / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. – К. : ВД...»

«УДК 911.3 Чіпко Т. М. Експортний потенціал АПК України у вирішенні світової продовольчої кризи Інститут географії НАН України, м. Київ e-mail: tarasnauka2015@ukr.net Анотація. Розглянуто можливості зовнішньої торгівлі України на ринках зерна, соняшникової олії та пшеничного борошна, значення провідної компанії–лідера зернового ринку в Україні «Нібулон» на світовому зерновому ринку, переваги і недоліки створення зернового пулу, експортні можливості продукції агропромислового комплексу (АПК)...»

«Гордієнко Є.С. Особливості формування бюджетно-податкового механізму розвитку фінансової бази регіону УДК 336.6 Гордієнко Є.С., к.е.н., доцент, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ РЕГІОНУ У статті звернуто увагу на визначення поняття бюджетно-податковий механізм розвитку фінансової бази регіону; розглянуто його структуру; проведено аналіз бюджетно-податкового механізму розвитку фінансової бази регіону, на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»