WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Андрій КОРОЛЬКО Інформація про захист докторських (кандидатських) дисертацій у спеціалізованій ученій раді Д 20.051.05 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Андрій КОРОЛЬКО

Інформація про захист докторських (кандидатських) дисертацій

у спеціалізованій ученій раді Д 20.051.05

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника” у 2010–2013 рр.

Наказом ВАК України від 5 липня 2010 р. № 487 спеціалізованій вченій раді Д 20.051.05

надано право на період з 5 липня 2010 р. до 5 липня 2013 р. проводити захист докторських і

кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України, 07.00.05 – етнологія.

Протягом цього періоду функціонування ради відбулося 4 захисти докторських і 12 захистів кандидатських дисертацій, з них 7 зі спеціальності 07.00.01 – історія України і 9 – зі спеціальності 07.00.05 – етнологія.

У 2010 р. у спеціалізованій вченій раді відбулися захисти 3 кандидатських дисертацій, з них одна – зі спеціальності 07.00.01 – історія України і 2 – зі спеціальності 07.00.05 – етнологія.

Випасняк Андрій Іванович, викладач Івано-Франківського державного коледжу технології і бізнесу. Дисертація “Традиційне скотарство українського населення Східної Галичини (90-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)” (спеціальність 07.00.05 – етнологія). Захист відбувся 21 грудня 2010 р. Науковий керівник – Микола Васильович Кугутяк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології і археології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Офіційні опоненти: Георгій Костянтинович Кожолянко, доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Михайло Іванович Гладкий, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Рішення президії ВАК України про видачу диплома кандидата історичних наук від 26 січня 2011 р.

Боян Світлана Петрівна, аспірантка з відривом від виробництва зі спеціальності 07.00.05 – етнологія ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Дисертація “Весняно-літня календарна обрядовість бойків кінця ХІХ ст. – 1930-ті роки” (спеціальність 07.00.05 – етнологія). Захист відбувся 22 грудня 2010 р. Науковий керівник – Микола Васильович Кугутяк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології і археології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Офіційні опоненти: Георгій Костянтинович Кожолянко, доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Горошко Леся Миронівна, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу етнології і сучасності Інституту народознавства НАН України. Рішення президії ВАК України про видачу диплома кандидата історичних наук від23 лютого 2011 р.

Дем’янчук Тетяна Дмитрівна, викладач кафедри філософії та політології Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. Дисертація “Кримінально-виконавча система у боротьбі з “ворогами народу” в Західній Україні (вересень 1939 р. – червень 1941 р.). Історико-правовий аналіз” (спеціальність 07.00.01 – історія України). Захист відбувся 22 грудня 2010 р. Науковий керівник – Ігор Олексійович Андрухів, доктор історичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Ярослав Іванович Мандрик, доктор історичних наук, професор кафедри історії і політології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; Олег Григорович Бажан, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України. Рішення президії ВАК України про видачу диплома кандидата історичних наук від 23 лютого 2011 р.

Хроніка наукового життя Протягом 2011 р. у спеціалізованій вченій раді відбулися захисти 2 докторських і 4 кандидатських дисертацій, з них 3 – зі спеціальності 07.00.01 – історія України і 3 – зі спеціальності 07.00.05 – етнологія.

Побережник Інна Валеріївна, аспірантка з відривом від виробництва за спеціальністю 07.00.05 – етнологія Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Дисертація “Алкогольні напої у традиційній культурі українського населення північної частини Буковини та Хотинського повіту Бессарабської губернії: історико-етнологічний аспект (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)” (спеціальність 07.00.05 – етнологія). Захист відбувся 15 лютого 2011 р. Науковий керівник – Георгій Костянтинович Кожолянко, доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Офіційні опоненти: Борис Петрович Савчук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри туризму і краєзнавства ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”; Наталія Олександрівна Петрова, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова. Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про видачу диплома кандидата історичних наук від 31 травня 2011 р.

Адамович Сергій Васильович, доцент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Дисертація “Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України” (спеціальність 07.00.01 – історія України). Захист відбувся 13 вересня 2011 р. Науковий консультант – Олег Станіславович Жерноклеєв, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Офіційні опоненти: Олександр Петрович Реєнт, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії України НАН України, заслужений діяч науки і техніки України; Володимир Вікторович Калініченко, доктор історичних наук, професор Харківського національного університету імені Василя Каразіна; Олександр Володимирович Добржанський, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про видачу диплома доктора історичних наук від 26 вересня 2012 р.

Олексин Ярослав Васильович, директор Івано-Франківської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області. Дисертація “Державно-церковні відносини в західноукраїнському регіоні України 90-х років ХХ – початку ХХІ ст.” (спеціальність 07.00.01 – історія України). Захист відбувся 14 вересня 2011 р. Науковий керівник – Василь Васильович Марчук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Офіційні опоненти: Ігор Олексійович Андрухів, доктор історичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ; Віталій Олександрович Перевезій, кандидат історичних наук, доцент Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, вчений секретар. Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про видачу диплома кандидата історичних наук від 17 лютого 2012 р.

Гаврильченко Інна Іванівна, здобувач кафедри етнології і археології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Дисертація “Етносоціальні процеси на Півдні Бессарабії у другій половині ХІХ ст.” (спеціальність 07.00.05 – етнологія). Захист відбувся 14 вересня 2011 р. Науковий керівник – Сергій Миронович Дерев’янко, кандидат історичних наук, професор кафедри історіографії і джерелознавства ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Офіційні опоненти: Лілія Федорівна Циганенко, доктор історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету; Антоній Аркадійович Мойсей, доктор історичних наук, доцент кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про видачу диплома кандидата історичних наук від 17 лютого 2012 р.

Гавадзин Володимир Васильович, аспірант з відривом від виробництва кафедри етнології і археології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Дисертація “Весняні календарні обряди і звичаї гуцулів ХХ ст.” (спеціальність 07.00.05 – етнологія). Захист відбувся 22 листопада 2011 р. Науковий керівник – Микола Васильович Кугутяк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології і археології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Офіційні опоненти: Георгій Костянтинович Кожолянко, доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Тетяна Мар’янівна Файник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України. Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про видачу диплома кандидата історичних наук від 17 лютого 2012 р.

Пилипів Ігор Васильович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету. Дисертація “Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.)” (спеціальність 07.00.01 – історія України).

Захист відбувся 20 грудня 2011 р. Науковий консультант – Олександр Євгенович Лисенко, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України. Офіційні опоненти: Олександр Володимирович Добржанський, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Микола Романович Литвин, доктор історичних наук, професор, в. о. директора Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України; Олександр Сергійович Рубльов, доктор історичних наук, професор, учений секретар Інституту історії України НАН України. Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про видачу диплома доктора історичних наук від 17 лютого 2012 р.

У 2012 р. у спеціалізованій вченій раді відбулися захисти 2 докторських і 3 кандидатських дисертацій, з них 2 – зі спеціальності 07.00.01 – історія України і 3 – зі спеціальності 07.00.05 – етнологія.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2004.Вип. 34. Ч. ІІ. С.147-153 Ser. Philologi. 2004. №34. Vol. II. P.147-153 УДК 81’282 ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІВНІЧНОЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРОК ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ Мирослава Гнатюк Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української мови, вул. Університетська, 1/234, 79602 Львів, Україна, тел.: (380 322) 96 47 17 Розглянуто лексико-семантичні групи збережених до сьогодні в мовленні переселених лемків діалектизмів. Аналіз...»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. Науковий збірник. Полтава, 2011 Повідомлення УДК 930:347.962(477)«711»«712» П.Г. Радько НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО ОБРАЗ КОЗАЦЬКОГО ПОЛКОВНИКА ЯК УЧАСНИКА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ У статті в історіографічному контексті розкривається образ козацького полковника періоду Визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття. Особлива увага звертається на його функціональну роль як учасника державотворчого процесу. Ключові слова: Визвольна війна,...»

«ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2014. Вип. 8 Ірина Мужикова, УДК 378.22.016:74 м. Полтава ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ – МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У статті порушується питання змістового наповнення методичної підготовки майбутніх викладачів образотворчого мистецтва як структурної складової їхньої професійної освіти. У змісті методики виокремлюються загальні питання історії і теорії, зміст і методика викладання образотворчого мистецтва у вищій...»

«УДК 94(477.8) О. Ю. Ленартович – кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки Збройна боротьба УПА: волинсько-поліський період (березень–грудень 1943 р.) Роботу виконано на кафедрі новітньої історії України ВНУ ім. Лесі Українки У статті розглядаються питання тактики і стратегії збройної боротьби українського націоналістичного підпілля на Волині у березні-грудні 1943 р., формування та функціонування...»

«СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ в АВСТРАЛІЇ National Executive – Крайова Управа UKRAINIAN YOUTH ASSOCIATION оf AUSTRALIA Inc. www.cym.org/au ky-australia@cym.org P.O. Box 5309, Greystanes, NSW., 2145, Australia 16го червня 2011 Обіжник ч.60-2008/2011 До: Управ осередків Спілки Української Молоді в Австралії ВШ Подруги й Друзі, ГАРТУЙСЬ!1. Акції на 30го червня. ПРАКТИЧНО – Заклик до осередків. 2. Важні річниці – заслуговують нашої уваги і діяльність. 3. Конференція Виховників – завершення підручника....»

«ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ Навчально-методичний посібник Чернівці, Периферійні пристрої: Навчально-методичний посібник / Укладач – Дорош Михайло Іванович. – Чернівці, 2012. Рецензент: кандидат філологічних наук, в.о. доцента кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Бичкова Тетяна Сергіївна. Рецензент: викладач вищої категорії, голова циклової комісії «Комп’ютерна інженерія» Чернівецького...»

«24 Actual problems of international relations. Release 121 (part I). 2014 УДК 327.659.4 ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Тихомирова Є. Б. Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Анотація. Проаналізовано особливості дослідницьких підходів до розвитку паблік рилейшнз в сучасній Європі інформаційного суспільства. Авторка констатує, що організаційну компоненту...»

«ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І АКМЕОЛОГІЯ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ Олена Татушко Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості Анотація. Стаття присвячена новій інтегративній науці – акмеології, що досліджує досягнення людиною вершин професіоналізму у діяльності. В статті розглядається історія виникнення акмеології та її класифікація (за Н.В. Кузьміною): класична, фундаментальна і прикладна (галузева). Педагогічна акмеологія на сьогоднішній день є найбільш розвинутим...»

«УДК 340.1: 32.019.51 Юлія Щегельська * ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БРЕНДИНГУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ЯК ІНСТРУМЕНТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ КРАЇНИ Стаття містить результати політико-правового аналізу розробки державного бренду Республіки Польща та основних складових механізму здійснення державного брендингу країни як важливого інструмента забезпечення вступу РП до Європейського Союзу. Ключові слова: правове регулювання, європейська інтеграція, євроінтеграційна стратегія,...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 19 (254), Ч. І, 2012 УДК 37(091)(477)«18/19» І. В. Фурман ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Епоха у світовій історії, що дістала назву просвітництва, стала рубежем у суспільному поступі, коли набули розвитку економічні відносини, промисловість, торгівля, мореплавство, коли люди усвідомили значення знань, науки і освіти. Просвітництво на теренах України набуває поширення з другої половини ХІХ століття. Саме просвітницька...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»