WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 027.1Ханенко В. М. половині XIX ст. – на початку ХХ ст., коли в Російській імперії, до складу якої входила і ...»

УДК 027.1Ханенко В. М. половині XIX ст. – на початку ХХ ст., коли в Російській імперії, до складу

якої входила і Україна, відбувся промисловий переворот і з’явились заможні

люди, новий капіталістичний клас. Певну частину своїх доходів ці люди

Тетяна Мяскова,

передавали на благодійні цілі, підтримуючи матеріально розвиток

ст. наук. співробітник НБУВ,

культури, науки, освіти. Слід зазначити, що після відкриття 1834 р.

канд. іст. наук імператорського Університету Св. Володимира Київ із звичайного провінційного міста початку ХІХ ст. поступово перетворився на

ВАРВАРА МИКОЛАЇВНА ХАНЕНКО ТА ДОЛЯ ЇЇ БІБЛІОТЕКИ

промисловий, науковий та культурний центр Східної Європи. Найбільш відомими меценатами Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст. стало подружжя Ханенків.

Статтю присвячено талановитій українці, меценатці та колекціонерці Варварі Миколаївні Ханенко (Терещенко). Розглянуто долю її бібліотеки, рештки якої 9 серпня 1852 року у м. Глухові, родовому маєтку відомого мецената нині зберігаються у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. і колекціонера, підприємця Миколи Артемійовича Терещенка народилась Ключові слова: В. М. Ханенко, меценатство, особова бібліотека, історико- перша дочка Варвара [4, с. 19]. Дівчина отримала, як належало представниці книгознавча реконструкція. нового капіталістичного класу, домашню освіту. Вона також успадкувала сімейні традиції колекціонування та благодійності. Шлюб Варвари В останні десятиріччя збільшилась кількість наукових досліджень, Терещенко (1852–1922) та Богдана Івановича Ханенка (1849–1917), присвячених вивченню особових бібліотек [1]. Особові бібліотечні зібрання випускника юридичного факультету імп. Московського університету, а [2, с. 556] видатних діячів науки, культури, мистецтва, представників потім – працівника департаменту юстиції в Санкт-Петербурзі, – виявився громадських, релігійних та державних установ, сформованих на теренах вдалим сімейним союзом двох небайдужих до мистецтва людей.

нашої країни у різні проміжки часу,

–  –  –Похожие работы:

«ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО Корній Л. Українська шкільна драма і духовна музика XVII – першої половини 8. XVIII ст. / Лідія Корній. – Київ, 1993. – 188 с. Лужницький Г. Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць / 9. Григір Лужницький. – Львів : 2004. – Т. 1. Наукові праці. – 344 с. Марковський Є. М. Український вертеп: Розвідки й тексти / Є. М. Марковський. – 10. К. : Друк. ВУАН, 1929. – Вип. І–IV. – 202 с. Перетц В. М. До історії вертепної драми / В. М. Перетц // Записки...»

«УДК 130.32 Токар Л.К., кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історико– правових та теоретико–методологічних проблем українознавства, ННДІУВІ (Україна, Київ), kiisof@yandex.ru Світоглядні та теоретико–методологічні проблеми розроблення та здійснення етнонаціональної політики в Україні Подається авторське бачення ролі світогляду як визначальної складової розроблення та реалізації етнонаціональної політики в сучасній Україні. На думку автора цей процес від тепер і в подальшому у все...»

«ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2014. Випуск 50. С. 457–468 Б. Сипко ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія 2014. Issue.2014.P. 457–468 С. 457–468 Visnyk of the Lviv University. Series History. історична. 50. Випуск 50. УДК 930.253:[378.4.096:94-051](477.83-25)“1940” ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 1940 р. КРІЗЬ ПРИЗМУ СЛУЖБОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК Богдана СИПКО Львівський національний університет імені Івана...»

«Історія та методологія географії Наукові записки. №2. 2010. ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЇ УДК 911.3 Валентина СМАЛЬ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ У статті розглянуто історію формування поглядів на економіку знань, окреслено основні напрямки розвитку теорії економіки знань, уточнено розуміння та вживання окремих термінів та понять, запропоновано підходи до вивчення економіки знань. Ключові слова: економіка знань, знання, інформація, напрямки дослідження,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»