WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«EUBAM розпоЧиНаЄ КоНКУрс МаЛЮНКУ «МоЯ Європа» 11 березня 2011 року Місія Єс з прикордонної допомоги Молдові та Україні ...»

НовиНи співпраці з Єс № 72

13 квітня,

Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

EUBAM розпоЧиНаЄ КоНКУрс МаЛЮНКУ «МоЯ Європа»

11 березня 2011 року Місія Єс з прикордонної допомоги Молдові та Україні оголосила черговий конкурс малюнку «Моя Європа», який відбудеться у рамках святкування Днів Європи. До

участі у творчому змаганні запрошено юних художників одеси та

одеської області віком від 8 до 16 років.

Організатори запропонували учасникам конкурсу такі теми: «Якою ви уявляєте Європу?» та «Ваші найяскравіші враження щодо Європи?»

Роботи на конкурс можна подавати до 22 квітня 2011 року.

27 квітня відбудеться засідання журі у складі 5 осіб, на якому і буде відібрано 12 кращих робіт (по 4 переможця у кожній віковій категорії).

Про результати конкурсу його учасники будуть поінформовані електронною поштою 6 травня.

20 травня 2011 року відбудеться урочисте відкриття виставки малюнків та церемонія нагородження переможців.

До уваги учасників:

- до участі в конкурсі приймаються роботи учнів шкіл Одеси й Одеської області;

- малюнки мають відображати одну з оголошених тем конкурсу;

- роботи можуть бути виконані будь-якою художньою технікою (акварель, живопис, малюнок, графіка тощо);

- формат малюнку: мінімум 21х29,7 см, максимум 29,7х42см.

Апеляції щодо організації або результатів конкурсу не прийматимуться.

Контактні особи: Дар’я похлєбаєва, ольга Кумейко, e-mail: press@eubam.org; olga.kumeyko@eubam.org проЕКТ Єс провів сЕМіНари ДЛЯ ГроМаДсЬКиХ орГаНізаціЙ ДоНЕцЬКоЇ Та ЛУГаНсЬКоЇ оБЛасТЕЙ 14-16 березня і 4-6 квітня 2011 року в рамках проекту «Громадянин і держава: розвиток партнерства для ефективного урядування в Україні» проведено семінари для представників громадських організацій Донецької та Луганської областей.

Учасники обговорили концептуальні засади співробітництва між місцевою владою та неурядовими організаціями у розвитку сільських громад, а також методи залучення спільноти до ухвалення рішень на локальному рівні.

Тематика семінарів охоплювала питання реалізації політики та ролі громадянського суспільства, шляхів і методів залучення громадян до процесу прийняття рішень й кращий досвід співпраці НУО і місцевих органів влади в інтересах громад.

Під час семінарів представники НУО ознайомилися з сучасними підходами до формування політики і формулювання проблематики, визначення зацікавлених сторін співпраці, створення проектної пропозиції щодо розробки політики.

Присутні проаналізували особливості українського законодавства, яке визначає основи співпраці влади та громадськості, та розглянули найкращі практики проведення кампаній і лобіювання.

Під час семінару учасники підготували спільні міні-проекти, спрямовані на подолання певних соціальних, освітніх та інфрас

–  –  –

ЕКспЕрТ EUBAM НавЧаЄ МаЙБУТНіХ працівНиКів МіЛіціЇ МЕТоДаМ БороТЬБи із оБіГоМ НарКоТиКів 23 березня понад 300 студентів одеського державного інституту внутрішніх справ відвідали лекцію, присвячену методам боротьби спеціальних служб Єс із нелегальним обігом наркотиків. ця лекція – перша ініціатива в рамках співпраці інституту та Місії Єс з прикордонної допомоги Молдові та Україні.

Лекцію прочитав голова Польового офісу Одеси, колишній офіцер британської митниці із більш ніж 35-річним досвідом роботи Мальколм Пеллс. Присутні познайомилися з методиками та інструментами, що їх використовують європейські правоохоронні органи у боротьбі з нелегальним обігом наркотиків. Йшлося про аналіз ризиків, виявлення наркотиків та слідчу діяльність. На прикладі рекордних затримань кокаїну та гашишу в Одеському та Іллічівському морських портах (2010 р.) студенти розглянули ефективність сучасного підходу на основі аналізу ризиків.

Під час зустрічі із ректором Інституту внутрішніх справ генерал-майором Анатолієм Волощуком голова Польового офісу Одеси Пеллс підкреслив, що керівництво Місії надає великого значення розвиткові партнерства з університетами та вихованню молодого покоління. Анатолій Волощук зазначив, що подібні лекції дозволяють майбутнім співробітникам міліції ознайомитися із передовою практикою ЄС, а також висловив готовність продовжити співробітництво із Місією.

Контактна особа – Марина решетняк, e-mail: press@eubam.org ЄіБ віДКриваЄ своЄ прЕДсТавНицТво в УКраЇНі 25 березня 2011 року Європейський інвестиційний банк (ЄіБ) відкрив своє представництво в Україні — перше в регіоні країн східного партнерства.

Віце-президент ЄІБ Єва Шрайбер зазначила: «Основна мета відкриття Представництва у Києві – це подальший розвиток співробітництва з Україною в контексті відносин Україна-ЄС і реалізація нових проектів, які становлять спільний інтерес. Діяльність Представництва буде спрямована на забезпечення ефективної взаємодії з урядом України, місцевою владою, зміцнення відносин із громадськістю, банкамипартнерами, міжнародними фінансовими організаціями, а також із приватним сектором».

ЄІБ фінансує проекти в Україні, базуючись на мандаті Ради Європи та Європейського парламенту для східних країн-партнерів у розмірі € 3,7 млрд на період 2007–2013 років. Це забезпечує фінансування проектів, які становлять значний інтерес для ЄС і України, в галузях транспорту, енергетики, телекомунікацій та екологічної інфраструктури, а також малих і середніх підприємств.

Наразі ЄІБ надав Україні кредити на суму €465 500 000, які скеровано на проекти дорожнього та енергетичного секторів, модернізацію інфраструктури водопостачання, а також малим і середнім підприємствам (через комерційні банки).

Контактна особа – Душан ондрежичка, e-mail: d.ondrejicka@eib.org НовиНи співпраці з Єс № 72 13 квітня, Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні поЧаТоК проГраМи EAST INVEST в УКраЇНі 31 березня 2011 року в Брюсселі на конференції 85 партнерів оголошено про старт програми East Invest. це новий регіональний інструмент економічного розвитку регіону східного партнерства.

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле зазначив, що програма «підтримуватиме економічні трансформації країн-учасниць Східного партнерства на шляху їх економічної інтеграції з ЄС».

Конференція мала на меті представити й обговорити бачення робочих процесів та інструментів упровадження проектів та терміни їх реалізації. Програма East Invest спрямована на підтримку економічного розвитку та покращання умов діяльності малих і середніх підприємств країн-учасниць Східного партнерства. На зазначені цілі буде скеровано € 8,75 млн.

Програма має на меті налагодити зв’язки між державним та приватним сектором ЄС та регіону Східного партнерства через:

- розвиток діалогу між державними та приватними організаціями, а також консультування приватного сектора у питаннях прийняття рішень;

- обмін досвідом та налагодження партнерських відносин між компаніями ЄС та регіону Східного партнерства;

- розвиток потенціалу організацій регіону Східного партнерства, які підтримують мале та середнє підприємництво.

Контактна особа – Біргіт аренс, e-mail: arens@eurochambres.eu проЕКТ Єс ДопоМоГаЄ розвиТКУ МЕТроЛоГіЇ ГазУ в УКраЇНі завдяки програмі Єс INOGATE, східноєвропейський центр метрології природного газу у м. Боярка досягнув високого рівня точності вимірювання газу.

Проект ЄС «Легалізація, сертифікація й наступна комерціалізація Східноєвропейського центру метрології природного газу у м. Боярка, Україна» спрямований на інтеграцію боярського Метрологічного центру у європейську газотранспортну мережу.

На заключній конференції з питань перспектив розвитку Метрологічного центру НАК Нафтогаз України у Боярці Голландський інститут метрології VSL, компанія ECORYS Netherlands та українські партнери представили результати проекту.

Проект надав допомогу у розробці бізнес-плану комерційної діяльності Метрологічного центру в Боярці, а також у рекламуванні послуг Центру (включаючи розробку веб-сайту) серед потенційних клієнтів у країнах Східної Європи та у країнах-учасницях Європейської Політики Сусідства.

Контактна особа – Йозеф Херцль, е-mail: j.herzl@inogate.org НовиНи співпраці з Єс № 72 13 квітня, Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні «ЧиТаЙТЕ зНаКи!» — Нова КаМпаНіЯ про заГрозУ ТорГівЛі ЛЮДЬМи починаючи з 5 квітня 2011 року, пасажири київського метро, аеропорту «Бориспіль», а також перехожі отримали можливість по дорозі на роботу або в очікуванні рейсу більше дізнатися про загрозу торгівлі людьми.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) розпочала нову інформаційну кампанію проти сексуальної та трудової експлуатації, а також торгівлі дітьми. Кампанія діятиме протягом квітня 2011 року.

«Головна ідея кампанії «Читайте знаки» — привернути увагу населення до ризиків й загроз, що їх можуть приховувати «легкі» можливості роботи за кордоном, а також до важливості дотримання правил безпечної міграції», — розповів глава Місії МОМ в Україні Манфред Профазі. Вже десять років організація веде в Україні боротьбу із торгівлею людьми, і за цей час понад 7300 жертв злочинців отримали можливість повернутися до нормального життя.

Щоб охопити якнайширшу аудиторію, кампанія боротьби із дитячим жебрацтвом знайшла відображення й у плакатах, розміщених на вулицях Києва та в інших регіонах України. Це стало можливим за сприяння Служби Міністерства у справах освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту і місцевими неурядовими організаціями. Плакати виготовлено в рамках датської програми боротьби з торгівлею людьми у Східній та Південно-Східній Європі, фінансованою Королівським міністерством закордонних справ Данії.

Торгівля людьми залишається проблемою в Україні — країні походження, транзиту і призначення сучасних рабів. За останні два роки у п’яти регіонах України виявлено близько 200 дітей — жертв торгівлі. Це свідчить про велику кількість неповнолітніх, які потребують, однак не отримують допомоги.

Співробітництво між МОМ та соціальними службами у справах дітей сприятиме подальшому зміцненню координації зусиль та визволення дітей, які стали жертвами торгівлі людьми.

Контактна особа – світлана слабінська, е-mail: sslabinska@iom.int аНоНси 27 КвіТНЯ 2011, ТЕрНопіЛЬ завершальна конференція «захист територіальних економічних та соціальних прав — плановий процес розвитку сільських громад».

Контактна особа — Катерина Таранець, е-mail: taranets@ccc.kiev.ua, тел: (044) 574 64 11 Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці Єс в Україні».

проект фінансується Європейським союзом і виконується агенцією KEY Communications.

Контактна особа: Oльга вергелес, e-mail:vergeles@keycommunications.uaПохожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ (Підпис) (Прізвище, ініціали) р. «» 200 ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять для студентів спеціальності 7.091709 “Технологія зберігання, консервування та переробки молока” напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Реєстраційний номер на засіданні кафедри електроннихметодичних технології молока...»

«МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ УДК 338.48:338.51 ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Г. М. Дорожкіна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: dorozhkina@mail.ru Наведені результати дослідження формування прибутку туристичного підприємства за умови прийняття обґрунтованого рішення стосовно позиціонування на ринку з визначенням стратегії ціноутворення. Розглянуто можливості збільшення...»

«Сучасні проблеми селекції, Збірник наукових № 4 (62) розведення та гігієни тварин праць ВНАУ 2012 УДК:636.2034.681 Столяр Ж.В., старший викладач Вінницький національний аграрний університет ЕКСТЕР’ЄРНІ ТИПИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ Встановлено середні значення нових екстер’єрних індексів та залежність молочної продуктивності первісток подільського заводського типу української чорнорябої молочної породи (УЧР) від їхніх величин. Виявлено закономірність...»

«Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації Навчально – методичний центр профтехосвіти Глибоцький професійний ліцей Методична розробка відкритого уроку з алгебри та початку аналізу Знаходження інтегралів Спеціаліст вищої категорії, викладач методист Белічук Алла Іллівна 2009 рік ТЕМА УРОКІВ № 34, №35: Знаходження інтегралів. МЕТА УРОКУ: Формування вмінь і навичок застосування формули Ньютона-Лейбніца, формування в учнів вмінь і навичок обчислення площі фігур...»

«175 3. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України / Н. М. Ткаченко. — К. : АСК, 2005. — 427 с.4. Бухгалтерський управлінський облік / [Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська]. — Житомир : ПП «Рута», 2002. — 480 с.5. Реформування бухгалтерського обліку на залізничному транспорті України / [М. В. Макаренко, Ю. М. Цветов, Н. С. Соколовська, та ін.] ; за ред. М. В. Макаренко. — К. : Київ. ун-т екон. і технологій транспорту, 2002. — 528 с. 6....»

«МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ № 587 07.06.2011 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах На виконання пункту 20 Плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 79-р, та з метою підвищення...»

«HayicosnZL i c e p i ~ ~ m : ' P * ' : ' W ~ ~ MHAMH ~K YK~~~HU, AOKTOp MeAFIHUX HayK, npo@ecop -*lBreopriii BiICroposn9, A e p x a B ~ u3aman ~ a i n p o n e ~ p o e c ~MeAmHa a ~ w ~ i r i. i rca ~~RIC MO3 Y~piau)), pemop, 3 a ~ i n y a a ~ + e n p n ~ q i w ~ b~oe i, ~ a ~3. u a u ~a s ~ T 24 TpaBHR 2016 p. O 14 ~ O H N HW ~ ~ X H C T 6ynmca ak ~ eseaoi pmn A 17.600.02 npu 3 a n o p i 3 b ~ o ~nepmHoh@' y (69095, M. 3 r i 1 1 0 p h, np. M ~ ~ Q K O B C 26).O ~ O, ~K YseHIni cercpmap r...»

«УДК 519.6 М.Ф. ЯКОВЛЕВ*, Т.О. ГЕРАСИМОВА*, В.М. БРУСНІКІН** РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПОЧАТКОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ НА БАГАТОЯДЕРНОМУ КОМП’ЮТЕРІ З ГРАФІЧНИМИ ПРИСКОРЮВАЧАМИ ІНПАРКОМ * Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна ** Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Київ, Україна Анотація. Розроблено і досліджено гібридний алгоритм методу Рунге-Кутта 4-го порядку розв’язування задач з початковими умовами для систем...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ С.В.Іванов (підпис) «»2014 р. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення нормативної дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05060101; 8.05060101 «Теплоенергетика» 7.05060403; 8.05060403 «Холодильні машини і установки» 7.05060105 «Енергетичний менеджмент» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал,...»

«УДК 620.3 П. М. Сопрунюк, М. А. Каріоті Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра безпеки інформаційних технологій МАШИНОЗЧИТУВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПІДРОБКИ © Сопрунюк П. М., Kаріоті М. А., 2014 Проаналізовано етапи розвитку систем автоматичного зчитування та розпізнавання інформації, записаної на об’єктах та вбудованих носіях даних. Визначено сучасний стан справ у галузі розроблення нанорозмірних електронних систем. Здійснено вибір можливого напряму розвитку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»