WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |

«Бібліографічний покажчик за 2012 рік Укладачі: М. А. Дронь, А. О. Каіра, С. В. Калашникова, І. А. Попович ДН Б Т НТ УЗ ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. А. ЛАЗАРЯНА

Бібліографічний покажчик

за 2012 рік

Укладачі: М. А. Дронь, А. О. Каіра, С. В. Калашникова, І. А. Попович

ДН Б

Т

НТ

УЗ

Дніпропетровськ

УДК 016:378

ДН Б

Т

НТ

УЗ

ПЕРЕДМОВА

Бібліографічний покажчик „Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна” містить бібліографічні описи навчальних посібників, монографій, дисертацій, статей із періодичних видань, збірників, матеріалів і тез доповідей на конференціях викладачів та співробітників університету за 2012 рік.

Публікації згруповані за кафедрами (підрозділами) вузу. У розділах матеріал розташований за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт. Склад авторів відображено у авторському покажчику.

Бібліографічні описи складено за оригіналами видань, а також взято із пристатейних списків літератури та репозитарію.

Покажчик має довідково–інформаційний характер. Призначений для наукових, інженерно–технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек.

ДН Б Т НТ УЗ Кафедра графіки

1. Волкова, В. Е.

Идентификация динамических моделей конструктивных элементов на болтовых соединениях [Электронный ресурс] / В. Е. Волкова // Современные строительные конструкции из металла и древесины : сб. науч. тр. – 2012. – № 16.

– Режим доступа:

http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/bitstream/123456789/1243/1/Volkova%20_Odessa2012.pdf. – Полный текст (143,14 kB).

2. Гунько, Е. Ю.

Прогноз уровня загрязнения атмосферы при аварийном выбросе токсичного газа на Нижнеднепровской фильтровальной станции [Текст] / Е. Ю. Гунько // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : тези доп. 72 Міжнарод. наук.-практ. конф.

(Дніпропетровськ, 19–20 квіт. 2012 р.) / М-во інфраструктури України, Дніпропетр. нац.

ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 195.

3. Краснюк, А. В.

Переваги застосування теплоізоляції на основі модифікованого піноскла під час реконструкції та будівництва будівель, що експлуатуються на залізницях [Текст] / А. В. Краснюк, А. С. Щербак // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук.

пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 19–21.

Див. також: 615, 626, 649 ДН Б Т НТ УЗ

–  –  –

4. Артемов, В. Е.

Взаимодействие системы упругих и твердых тел, моделирующих элементы моста и поезда [Текст] / В. Е. Артемов, А. С. Распопов // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 5–9.

5. Артемов, В. Е.

К вопросу о точности вычислений в расчетах строительных конструкций [Текст] / В. Е. Артемов, А. С.

Распопов // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика :

зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 6–8.

6. Артемов, В. Е.

К вопросу учета скорости движения поезда при проектировании балочных мостов [Текст] / В. Е. Артемов, А. С. Распопов // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 5–8.

7. Артемов, В. Е.

Расчет совместной динамики моста и поезда по моделям IV группы [Текст] / В. Е. Артемов, А. С. Распопов // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : тези доп. 72 Міжнарод. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19–20 квіт. 2012 р.) / М-во інфраструктури України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В.

Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 146.

8. Борщов, В. І.

Мости і труби [Текст] : У 4-х т. : підруч. для вузів. Т. 2. У 2-х ч. Залізобетонні мости. Ч. 1 / В. І. Борщов, О. Л. Закора. – Дніпропетровськ : Вид-во Днiпропетр. нац. унту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2012. – 434 с.

–  –  –

10. Визначення класів залізничних залізобетонних прогонових будов мостів за величиною пружних прогинів [Текст] / К. І. Солдатов, М. К. Журбенко, С. В. Ключник, В. А. Мірошник // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр.

Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 187–193.

11. Пат. 99515 Украина, МПК (2012.01) E01D 19/00. Деформаційний шов мосту / Марочка В. В., Шаптала С. М., Косяк В. М., Бреслер М. М., Ковальчук В. В. ;

заявник та патентовласник Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – № a 2010 11934 ; заявл. 08.10.2010 ; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16. – Введ. с 27.08.2012. – 4 с.

12. Експериментально-теоретичні дослідження прогінної будови в процесі заміни мостового полотна [Текст] / О. Л. Закора, С. В. Ключник, М. І. Величко [та ін.] // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 9-12.

13. Железняк, Г. С.

Исследование собственных колебаний пролетного строения Иванчицкого виадука [Текст] / Г. С. Железняк, К. И. Солдатов // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 15–20.

14. Застосування вибухових робіт при демонтажі прогонових будов [Текст] / В. М. Косяк, І. В. Петрівський, Д. О. Ямпольский, В. С. Журбенко, І. О. Святко // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : тези доп. 72 Міжнарод.

наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19–20 квіт. 2012 р.) / М-во інфраструктури України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – С.

166–167.

15. Казакевич, М. И.

Аэродинамика мостов [Текст] : краткий курс лекций / М. И. Казакевич. – Дніпропетровськ, 2012. – 186 с. : рис.: 114. – Загл. на доп.тит.листе : Aerodynamics of bridges. – рус. – англ.

–  –  –

17. Казакевич, М. И.

Причины глобальных и локальных отказов вантовых мостов [Текст] / М. И. Казакевич // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр.

Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 65–67.

18. Кириленко, В. Ф.

Напряжения в двускатных коробчатых балках в зонах поперечного и чистого изгиба [Текст] / В. Ф. Кириленко, Е. А. Пинчук, Е. Н. Трач // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп.

ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 21–27.

19. Ключник, С. В.

Опыт эксплуатации этажной проезжей части [Текст] / С. В. Ключник, В. В. Марочка // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : тези доп. 72 Міжнарод. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19–20 квіт. 2012 р.) / М-во інфраструктури України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 158.

20. Косяк, В. М.

Особливості проектування штучних споруд на високошвидкісних магістралях [Текст] / В. М. Косяк, Д. О. Ямпольский // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : тези доп. 72 Міжнарод. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19–20 квіт. 2012 р.) / М-во інфраструктури України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп.

ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 168–169.

21. Косяк, В. М.

Оцінка сейсмічних впливів на тунелі та заглиблені споруди [Текст] / В. М. Косяк // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : тези доп. 72 Міжнарод.

наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19–20 квіт. 2012 р.) / М-во інфраструктури України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 164–166.

22. Линник, Г. О.

Шляхи удосконалення системи управління станом штучних споруд на залізницях України [Текст] / Г. О. Линник, В. І. Соломка // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 106–110.

–  –  –

24. Мирошник, В. А.

Проблемы аварийности мостовых конструкций [Текст] / В. А. Мирошник, С. В. Ключник, М. К. Журбенко // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб.

наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 55–59.

25. Попович, Н. М.

Исследование напряженного состояния пролётного строения с предварительно напряженного железобетона [Текст] / Н. М. Попович, И. В.

Клименко // Мости та тунелі:

теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім.

акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 137–141.

26. Порівняльний розрахунок класу залізничної залізобетонної прогонової будови моста [Текст] / К. І. Солдатов, М. К. Журбенко, С. В. Ключник, А. В. Гарамаш // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 194–198.

27. Распопов, О. С.

Аналіз вимушених коливань залізничних мостів з нерівностями рейкової колії [Текст] / О. С. Распопов, В. Є. Артьомов, А. В. Попов // Проблеми механіки залізничного транспорту: Безпека руху, динаміка, міцність рухомого складу та енергозбереження : тези доп. XIII Міжнар. конф., 23–25 травня 2012 р. / Дніпропетр.

нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Ін-т техн. механіки НАН України і нац.

косміч. агенства України. – Дніпропетровськ, 2012 – С. 118.

28. Распопов, О.

Методологія аналізу поперечних коливань прямокутних багатопрогонових пластин змінної згинальної жорсткості [Електронний ресурс] / О. Распопов, Г. Сулим, Й. Лучко //

Вісн. Терноп. нац. техн. ун-ту. – 2012. – № 3 (67). – С. 25–35. – Режим доступу:

http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/bitstream/123456789/2036/1/Raspopov_Article.pdf. – Повний текст (318,46 kB)

29. Редченко, В. П.

Моделювання прогонових будов мостів за їх фактичними модальними характеристиками [Текст] / В. П. Редченко, В. М. Косяк // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад.

В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 158–162.

30. Редченко, В. П.

Моделювання прогонових будов мостів за їх фактичними модальними характеристиками [Текст] / В. П. Редченко, В. М. Косяк // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : тези доп. 72 Міжнарод. наук.-практ. конф.

ДН Б

–  –  –

31. Савчинский, Б. В.

Некоторые вопросы разработки интеллектуальных систем мониторинга состояния искусственных сооружений [Текст] / Б. В. Савчинский, В. Л.

Рыкина // Мости та тунелі:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |
Похожие работы:

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2014. V.1. P. 42-47 УКРАЇНИ. 2014. Т.1. С. 42-47 УДК 796.57 ПОБУДОВА ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТУРИСТІВ-ВОДНИКІВ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Олена ГОРБОНОС-АНДРОНОВА, Ольга МИКИТЧИК Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Анотація У статті проаналізовано особливості побудови підготовчого процесу туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки та визначено засоби, які...»

«ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 151 машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2014, № 3 (27) УДК 005.95/.96 С. О. ТИМЧЕНКО Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті за допомогою інструментів багатомірної статистики визначено структурні елементи системи розвитку персоналу (підсистеми), набір показників, що найкраще їх характеризують, та характер зв’язків...»

«Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОСТОВИЧ АНАТОЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ УДК 629.4.018:629.4.086 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ПЛАВНОСТІ ХОДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Сєвєродонецьк – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана в філії публічного...»

«ВНУКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА завідувач кафедри, заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор E-mail: ufp2007@meta.ua Народилася у 1958 р. в м. Харків. Закінчила машинобудівний факультет ХІЕІ (1981 р.), кандидат економічних наук (1985 р.), доктор економічних наук (1999 р.), професор (2001 р.). На фінансовому факультеті працює з 1999 р., з 2007 р. – очолює кафедру управління фінансовими послугами. Викладає навчальні дисципліни: Ринок фінансових послуг Підготувала 15 кандидатів...»

«Однако, вышеизложенная целевая государственная и региональная поддержка технологий НВЭ является исходным уровнем его консолидированного участия в повышении ИВ предприятий к НВЭ. Вывод. По результатам вышеизложенного можно сделать вывод, что для резкого повышения ИВ предприятий к технологиям ИВ нужны не разрозненные мероприятия, а целевым образом сориентированные и сорганизованные в единый комплекс, представляющий инновационно-восприимчивый подход, который как институциональное понятие следует...»

«125 ЛІТЕРАТУРА 1. Solow R. Сontribution to the Theory of Economic Growth / R. Solow // Quarterly Journal of Economics. — 1956. — February, V.70. — Р. 65—94.2. Моделювання структури життєздатності соціально-економічних систем : монографія / [Сергєєва Л. Н., Бакурова А. В., Воронцов В. В., Зульфугарова С. О.]. — Запоріжжя : КПУ, 2009. — 200 с. — (Сер. : Життєздатність системи в економіці).3. Cobb C. W. A Theory of Production / C. W Cobb, P. H. Douglas // American Economic Review. — 1928. —...»

«Міністерство освіти та науки України   ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ БОРИСЕНКО АННА ОЛЕГІВНА УДК 629.3 ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГОНОСІЇВ ГІБРИДНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Спеціальність 05.22.20 – експлуатація і ремонт засобів транспорту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному автомобільнодорожньому університеті Міністерства...»

«ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 2011 р. Серія: Технічні науки Вип. 22 МЕТАЛУРГІЯ ЧАВУНУ УДК 669.162 Томаш М.А.1, Сущенко А.В.2 ПРИМЕНЕНИЕ ПАРОВОДЯНОЙ КОНВЕРСИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ДОМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Анализ технологий вдувания топливных добавок в доменные печи. Повышение эффективности использования природного газа в доменном производстве. Получение горячих восстановительных газов в условиях доменного цеха. Ключевые слова: доменная печь, косвенное восстановление железа,...»

«ISSN 1993-8322. ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (26), 2012. 162 УДК 331.108.3+658.3 Назарова Г. В. ТЕХНОЛОГІЇ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА БАЗІ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ В сучасних умовах формування ринкової економіки та підвищення економічної ефективності діяльності підприємств важливого значення набуває комплексний процес управління персоналом, який включає в себе такі складові як моніторинг потреби організації в персоналі, найм, підбір, вивільнення, розвиток, оцінка,...»

«ЗАПИТ цінових пропозицій 1. Замовник:1.1. Найменування: Науково-технічний комплекс “Ядерний паливний цикл” Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22638849 1.3. Місцезнаходження: вул. Академічна, 1, м. Харків, 61108 1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35226002002995 в ГУДКУ в Харківський обл.1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»