WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |

«Міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерні технології та інформаційна безпека» 2-3 липня 2015 року м. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кіровоградський національний технічний університет

Міжнародна науково-практична конференція

«Комп'ютерні технології та

інформаційна безпека»

2-3 липня 2015 року

м. Кіровоград

Україна

УДК 003.26;004.49; 004.056; 681.5; 681.323

Комп'ютерні технології та інформаційна безпека: збірник тез доповідей міжнародної

науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 2-3 липня 2015 року (електронне видання) /

Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 81 с.

Метою конференції є обмін новими ідеями, отриманими теоретичними і практичними результатами наукових досліджень у галузі інформаційних технологій, програмного забезпечення комп’ютерних систем, інформаційної безпеки держави, суспільства і особистості; обговорення тенденції розвитку сучасних IT; встановлення творчих контактів та розширення наукових зв’язків.

© Колектив авторів. КНТУ, 2015 Комп'ютерні технології та інформаційна безпека - 2015

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ «Комп'ютерні технології та інформаційна безпека»

Організаційний комітет голова:

Левченко О.М.

д.е.н., професор заступники голови:

Смірнов О.А.

д.т.н, професор члени оргкомітету:

Урбанович П. П., д.т.н., професор (Білорусія) Гуцуляк Е., д.т.н, професор (Молдова) Стасєв Ю. В.,д.т.н, професор (Украина), Сидоренко В. В., д.т.н., професор (КНТУ) Якименко Н. М., к.ф-м.н, доцент (КНТУ) Коваленко О. В., к.т.н, доцент (КНТУ) Мелешко Є. В., к.т.н, доцент (КНТУ) Минайленко Р. М., к.т.н, доцент (КНТУ) Петренюк В. І., к.ф-м.н, доцент (КНТУ) Смірнова Н. В., к.т.н, доцент (КНТУ) Смірнов В. В., к.т.н, доцент – секретар оргкомітету е-mail: conf-kntu@rambler.ru *За зміст матеріалів, викладених в тезах доповідей персональну відповідальність несуть автори 2-3 липня 2015 року, КНТУ, м. Кiровоград 1 Комп'ютерні технології та інформаційна безпека - 2015

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

А.А. Смирнов, Мохамад Абу Таам Гани, С.А. Смирнов. Метод управления доступом к облачным телекоммуникационным ресурсам для обеспечения защиты даннях........... 4 К.О. Буравченко. Оптимізація вартості управління та стабілізація стану системи водопостачання

В.В. Смирнов, Н.В. Смирнова. Учебный аппаратно-программный комплекс для изуч

–  –  –

Секція 2. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

М.V. Zinchenko. Robots application in medicine: possibilities, advantages, prospects ….... 44 В.В. Вернигора. Інформаційні технології у сфері освіти

Е.І. Гришикашвілі, К.О. Трифонова. Реалізація параметризації райдужної оболонки ока для мобільної системи біометричної ідентифікації людини

Н.А. Дроговоз, І.М. Куліков, Д.С. Харченко. Розробка програмного забезпечення для довслідження психолого-педагогічної характеристики учнів

Н.В. Еременко, Е.В. Коновалова. Организация системы распределенного производства

К.В. Молодецька. Управління контентом у соціальних інтернет-сервісах при прогнозуванні синергетичних ефектів

Ю.И. Сергеева, C.В. Сергеев. Практическая реализация компонентноориентированого подхода к управлению производственными процессами

О.Е. Федорович, Ю.А. Лещенко, Т.С. Писклова. Управление качеством в условиях ограниченности ресурсов предприятия

І.В. Ізонін, Р.О. Ткаченко, К.Ю. Грицик, Р.О. Титик. До методу збільшення роздільної здатності зображень на основі ШНМ моделі геометричних перетворень........ 54 ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ

И.А. Лысенко, А.А. Смирнов. Разработка алгоритма преобразования упорядоченной каскадной таблицы решений

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ І ПРОГРАМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

ТА МЕРЕЖ

С.А. Суржик. Сеть передачи данных как объект управления

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Е.В. Загуменная. Методы реализации арифметических операций в системе остаточных классов

СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

О.С.Котляр. Сучасні тенденції розвитку системного програмного забезпечення........ 60 КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА І СХЕМОТЕХНІКА

В.Г. Ладоня. Принцип роботи дисплеїв технології E-Ink

АЛГОРИТМИ ТА МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ

В.С. Білий. Аналіз способів визначення ефективності алгоритмів

ПАРАЛЕЛЬНІ І РОЗПОДІЛЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ

В.В. Вернигора. Принципи побудови паралельних обчислювальних систем................. 63 Д.И. Савеленко. Особенности программирования Многопоточных приложений на языке программирования Python

Д.В. Тасенко. Історія паралельних та розподілених обчислень

В.Г. Ладоня. Реалізація паралельних обчислень за допомогою OpenMP

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

В.Г. Андрієнко. Векторна графіка для опису об'єктів

Р.В. Гребінка. Програмні засоби для роботи з комп’ютерною графікою

В.Г. Ладоня. Огляд особливостей OpenGL

О.А. Філіппов. Фрактальна графіка на прикладі безлічі мандельброта

МОДЕЛЮВАННЯ

І.С. Бурлаченко. Дослідження продуктивності мережевих додатків в процесі віртуальної емуляції вузлів бездротових мереж

В.С. Білий. Моделювання об’єктів за допомогою засобів доповненої реальності …… 75 СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Д.О. Васьков. Системи штучного інтелекту

Н.А. Дроговоз. Використання методу проектів при вивченні дисципліни «Програмування засобами Delphi»

–  –  –

МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К ОБЛАЧНЫМ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗАЩИТЫ ДАННЫХ

Анализ основных угроз информационной и функциональной безопасности телекоммуникационных систем показал явные тенденции к увеличению злоумышленного программного обеспечения, циркулирующего и внедряющегося в средства автоматизированной обработки данных телекоммуникационных систем [1, 2]. Это повышает спрос потребителей на различного рода средства антивирусной защиты данных. В настоящее время в антивирусной индустрии наметилась тенденция перехода на новые, более совершенные, технологии защиты данных от злоумышленного программного обеспечения.

Проведенные исследования показали, что одним из наиболее перспективных направлений совершенствования средств антивирусной защиты данных являются так называемые облачные вычисления (cloud computing), или облачные антивирусы [3]. Это во многом связано с распространением и доступностью телекоммуникационных средств и ресурсов, увеличением числа компьютерных вирусов и повышением стоимости антивирусных средств (обновлений баз данных). В то же время использование подобного рода антивирусных программных ресурсов требует от разработчиков новых технических решений обеспечивающих заданное качество информационного обмена метаданными (специальными сигнатурами файлов) с удаленными облачными системами поддержки и принятия решений. Наиболее сложными, при этом, остаются системы управления телекоммуникационными ресурсами, в которых реализуются методы и процедуры распределения доступа с обеспечением качества передачи телекоммуникационного трафика различного уровня приоритетности.

Таким образом, актуальна задача разработки метода управления доступом к облачным телекоммуникационным ресурсам для обеспечения защиты данных, состоящего из следующих этапов.

На первом этапе разработаны адекватные математические модели ТКС и облачных сетевых ресурсов, в которых моделируется оптимизация распределения информационных потоков в телекоммуникационном оборудовании, усовершенствование процессов функционирования и управления ресурсами ТКС. Эти исследования осуществлялись на основе анализа и систематизации уже известных подходов в предметной области телекоммуникационных сетей, разработки новых методов стратегического и оперативного синтеза (проектирования).

Основным методом исследования стал системный метод, который в отличие от других подразумевает комплексное рассмотрение структурных связей, методов, алгоритмов и процедур, а также протоколов и функций ТКС (структурно-функциональный аспект метода), а так же ее поведение в условиях воздействия внешних факторов [4].

Проведенный анализ подходов математического моделирования технологии распространения злоумышленного программного обеспечения, а также процессов информационного обмена в ТКС показал необходимость дальнейшего усовершенствования математической модели технологии передачи данных в процессе информационного обмена специализированными сигнатурами с «облачными» антивирусными системами с целью повышения точности оценки трафика метаданных в ТКС и определения требований оперативности передачи и обслуживания 2-3 липня 2015 року, КНТУ, м. Кiровоград 4 Комп'ютерні технології та інформаційна безпека - 2015 специальных сигнатур для обеспечения антивирусной защиты данных [4]. Кроме практической составляющей этого этапа исследования, необходимой для разработки метода управления доступом к облачным телекоммуникационным ресурсам, результаты усовершенствования математической модели технологии передачи данных в процессе информационного обмена специализированными сигнатурами с «облачными» антивирусными системами являются входными данными этапа разработки метода управления доступом в интеллектуальных узлах коммутации.

Проведенный анализ существующих моделей интеллектуального узла коммутации, а так же методов решения оптимизационных задач показал необходимость математического моделирования многопротокольного узла коммутации с обслуживанием информационных пакетов различного приоритета, резервированием ресурсов и учётом реальной надёжности обслуживающих приборов. В основу разработки были положены положения теории графов и GERT-моделирования [3]. Это позволило учесть закономерности распределения ресурсов современного сетевого оборудования (интеллектуальных узлов связи) при передаче различного рода информации (в том числе метаданных), а так же внешние факторы (прежде всего изменения интенсивности входного потока информации), и определить функцию распределения случайной величины времени обработки информационных пакетов метаданных и плотность распределения вероятностей времени обработки информационных пакетов метаданных.

Для решения поставленных в результате моделирования оптимизационной задачи были использованы определенные наборы решений, среди которых стоит выделить средства и механизмы обеспечения качества передачи данных реализованные на физическом уровне и уровне доступа модели NGN-сети. В частности методы управления очередями буфера памяти интеллектуального узла коммутации. Поэтому на следующем этапе исследования был разработан алгоритм алгоритма управления доступом к «облачным» телекоммуникационным ресурсам, что позволило обеспечить требуемые значения оперативности при передаче разнородных потоков данных.

Далее была решена задача синтеза исследования позволяющая обосновать направления и способы реализации результатов, обобщенно проведена оценка степени достоверности полученных результатов и определяется их соответствие цели исследования и выдвинутым требованиям [5].

На следующем этапе исследования, на основании результатов решения задачи оптимизации было вынесено общее суждение об эффективности разработанного метода, выявляются закономерности, присущие ТКС. Завершающим этапом исследования было доказательство полноты достижения цели исследования, которое привело к формулированию заключения по теме.

Список литературы Давыдов, В.В. Сравнительный анализ моделей распространения компьютерных вирусов в 1.

автоматизированных системах управления технологическим процессом / В.В. Давыдов // Сиcтеми обробки інформації. – Харків: ХУПС, 2012. – Вип. 3(101), Том 2. – С. 147-151.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |
Похожие работы:

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Вип. 20. Ч. 1. С. 75–81 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Is. 20. Pt. 1. P. 75–81 УДК 821.112.2-31.09 ОСУЧАСНЕННЯ ЯК ПРИНЦИП ОСМИСЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБРАЗІВ ПЕРСОНАЖІВ У “КНИЗІ ЦАРЯ ДАВИДА” Ш. ГАЙМА Наталія Вусик Дніпродзержинський державний технічний університет, вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51918, е-mail: languages215@ukr.net Розглянуто прийоми та способи...»

«Технічна естетика, дизайн та ISSN 1813 6796 мистецтвознавство ВІСНИК КНУТД № № 6 (80), 2014 Серія «Технології та дизайн» Industrial design and art history УДК 378.14: [7.012:001.891] НІКОЛАЄВА Т. І., НІКОЛАЄВА Т. В. Київський національний університет технологій та дизайну НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ТА ІМІДЖУ В КУРСОВОМУ ПРОЕКТУВАННІ ДИЗАЙНЕРІВ Мета. Виявлення принципів формування візуальної та вербальної частин, рекомендацій з перспективнних напрямків моди, стилю та іміджу, як...»

«Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи менеджменту» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи менеджменту» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Вінниця ВНТУ Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 11 від...»

«Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 Серія «Експрес-підготовка» ББК 74.266.5 Заснована 2007 року Г67 Авторський колектив: Наталія Сергіївна Горбач керівник авторського колективу, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії ДВНГ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ Вступ, теми: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 29, 20, 31, 32, 34, 35 Ніна Сергіївна Макарова канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту...»

«Національний лісотехнічний університет України алізація комплексу таких заходів сприятиме досягненню певної економічної стабілізації, і Україна, маючи у своєму розпорядженні значні активи і ресурси, залишиться привабливою для інвесторів і фінансові ресурси почнуть знову поступати в Україну. Література 1. Статистичний щорічник України 2007 рік / Державний комітет статистики України / за ред. О.Г. Осауленка. – К. : Вид-во Консультант, 2008. – 556 с.2. Статистичний щорічник України 2008 рік /...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ЧДІЕУ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, Латвія ГОМЕЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ФРАНЦИСКА СКОРИНИ, Білорусь БРЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Росія СУЧАСНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Центр наукових досліджень Гнучкий режим курсоутворення: етапи запровадження та можливі наслідки для економічного розвитку України Київ – 2010 УДК 336.74(477) Міщенко В.І., Нідзельська І.А., Кулінець А.П., Шульга С.О. Гнучкий режим курсоутворення: етапи запровадження та можливі наслідки для економічного розвитку України: Науково-аналітичні матеріали. Випуск 15. К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2010. – 124 с. Вибір оптимального валютного режиму,...»

«Національний лісотехнічний університет України Аспір. Р.М. Краснощок1 – Львівська КА УДК 640.43:339.137.2 ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Розглянуто сутність конкурентного середовища підприємств ресторанного господарства. Визначені тенденції та закономірності розвитку ринку ресторанного господарства України. Post-graduate R.M. Krasnoschok – L'viv commercial academy Formation of the competitive environment in activity of the enterprises of a...»

«SWorld – 1-12 October 2014 http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 Технічні науки – Розробка корисних копалин і геодезія УДК 622.531 Мамишов Н.К., Савик В.М., Молчанов П.О. ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ КЛАПАННИХ ВУЗЛІВ НАСОСІВ АГРЕГАТІВ ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ СВЕРДЛОВИН Полтавський національний технічний університет імені...»

«УДК 378.147:744 ББК 74.58 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ: ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ Слободянюк О.В., Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця, Україна) Ключові слова: дистанційне навчання, тьютор, інженерна та комп’ютерна графіка, віртуальне навчальне середовище. Постановка проблеми. В умовах переходу України до інформаційного суспільства, впровадження в багатьох сферах людської діяльності нових інформаційно-комунікаційних технологій особливого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»